Đối thoại với ông Vơ Văn Kiệt và đảng csvn (2/3)

II/- Để ḥa hợp ḥa giải dân tộc:

Thiên Đức

 

Ở phần I người viết đă tŕnh bày rơ ràng lời kêu gọi của ông Vơ Văn Kiệt xóa bỏ quá khứ hận thù quốc cọng rất phiến diện, không giải quyết rốt ráo toàn bộ vấn đề chính trị hiện nay tại Việt Nam. Phải đối diện với sự thật để giải quyết vấn đề quá khứ hận thù dân tộc mà người quốc gia chỉ là một bộ phận của dân tộc chứ không phải là tất cả. Có nh́n nhận như vậy, th́ mới có thể đi vào thực tế đối thoại được.

 

Trong giai đoạn hiện nay chưa thể đi vào nội dung đối thoại ḥa giải ḥa hợp dân tộc, mà mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị cho đối thoại (nếu có?) mà thôi.

 

Cuộc chơi nào cũng phải có qui luật tối thiểu của nó, vậy tại sao khi đề ra đối thoại mà lại không yêu cầu hai bên phải tôn trọng qui luật của sự đối thoại công khai và ṣng phẳng?

Trước khi trả lời câu hỏi này, người viết tŕnh bày hai ví dụ điển h́nh để rút kinh nghiệm thực tế.

 

- Thời niên thiếu:

Ở cái thời trẻ con c̣n tắm truồng ngoài đường phố, hai đứa trẻ cùng xóm, thân với nhau, chơi một tṛ chơi, nếu không đồng ư hai đứa trẻ này đều có thể tranh căi, thậm chí nếu c̣n bất đồng th́ phải nhờ người lớn giải quyết. Như vậy quy luật của cuộc chơi này là ǵ? Đó là sự tôn trọng lẫn nhau và hai bên có quyền ngang nhau, nếu không đạt được thuận thảo th́ phải nhờ đến trọng tài, chứ không ai có quyền dùng vũ lực đến trấn áp đối phương để áp đặt lư lẽ của ḿnh lên đối phương.

 

- Quan hệ hợp tác quốc tế:

Trong đối tác song phương hay đa phương, mọi quốc gia đều phải giữ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, có quyền đàm phán ngang nhau, nếu chưa đạt sự đồng thuận có thể nhờ đến cơ quan ḥa giải quốc tế giải quyết.

Dựa trên nguyên tắc này, Việt Nam là nước kém phát triển về mọi mặt vẫn có thể đối thoại ngang tầm với những siêu cường cũng là kẻ thù trước đây như Pháp, Trung Quốc và Hoa Kỳ, và các nước khác nữa để đạt đến những thỏa hiệp thương mại và được chấp thuận trở thành hội viên thứ 150 của tổ chức WTO. Đó là một thực tế minh chứng hùng hồn rằng sự tôn trọng chủ thể trong đối thoại là một điều không thể thiếu được trong đối thoại.

 

Nếu một bên không được tôn trọng, luôn luôn bị đe dọa trấn áp, th́ không c̣n đối thoại nữa, mà là một sự thống trị, áp đặt tư tưởng như đă từng xảy ra trong thời thực dân xâm lược.

 

Trở về ư kiến của Ông Vơ Văn Kiệt kêu gọi đối thoại, vấn đề chính không phải là người dân Việt và cộng đồng người Việt chống cọng không muốn đối thoại mà chính họ đă từng đề nghị đảng cọng sản đối thoại kể từ khi chấm dứt cuộc chiến cho đến nay, điển h́nh gần đây nhất trong vụ ông thủ tướng Phan Van Khải sang Mỹ người Việt hải ngoại cũng từng kêu gọi đối thoại theo những đề tài công khai và đưa trước, nhưng nhà nước CSVN vẫn trốn chạy trước đề nghị hợp t́nh hợp ḷng dân đó. Dân oan nằm ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng và những lề đường Saigon hằng chục năm nay chờ đối thoại với nhà nước, mà sao nhà nước vẫn né tránh?

Và sắp đến đây ông Nguyễn Minh Triết sang Mỹ có sẵn sàng đối thoại với cọng đồng hải ngoại hay không?

Như vậy vấn đề c̣n lại là ở chỗ đảng Cọng sản có thiện chí, có muốn đối thoại hay không?

Một khi đảng Cọng sản chấp nhận đối thoại với dân tộc nói chung và cọng đồng người Việt quốc gia nói riêng, th́ đảng cọng sản phải tôn trọng những nguyên tắc tối thiểu như sau:

 

1)- Tôn trọng chủ thể đối thoại:

Như trên đă nói, nhằm mục đích xóa bỏ hận thù dân tộc, như vậy chủ thể đối thoại với đảng cọng sản là người dân Việt trong và ngoài nước, họ là người có quyền lên tiếng nói trong ôn ḥa và bất bạo động về bất cứ một lănh vực nào đó cho dù là khác biệt th́ không thể căn cứ vào đó để mà đe dọa, trấn áp tù đày họ.

Xét lại trong thực tế đảng cọng sản đă làm được điều này chưa? Hiện nay tất cả những người lên tiếng về dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, cũng như những dân kêu oan vẫn bị tù đày trấn áp, th́ làm sao thực hiện được sự đối thoại ṣng phẳng, thưa ông Vỏ Văn Kiệt?

 

2)- Phương tiện đối thoại:

Điều cơ bản để đối thoại đó là quyền tự do ngôn luận được ghi rơ rằng trong hiến pháp, chỉ có thể thực hiện điều này qua báo chí tư nhân, thế mà ông Nguyễn Tấn Dũng đă công khai cấm báo chí tư nhân lại c̣n rêu rao đó là ư nguyện của đa số người dân là một sự dối trá trâng tráo của một vị lănh đạo nhà nước không thể chấp nhận được. Hiện nay hệ thống báo đài đều là của nhà nước, vậy người dân trong và ngoài nước muốn đối thoại sẽ thực hiện ở đâu?

 

Mục đích đối thoại là để ḥa giải dân tộc vậy, mọi người dân đầu có quyền thông tin đầy đủ và tham gia cuộc đối thoại đó. V́ vậy cuộc đối thoại phải diễn ra ở trong nước và phải được phổ biến công khai trên báo đài trong đó có báo chí tư nhân. Đảng Cọng sản đă sẵn sàng chấp nhận điều đó hay không?

Nếu người dân không được biết và không được đối thoại công khai th́ tất cả mọi cuộc đối thoại ( nếu có?) xảy ra không hội đủ hai tiêu chuẩn này có ư nghĩa ǵ không?

 

3)- Chứng tỏ thiện chí đối thoại:

Tóm lại, tôi hoàn toàn tán đồng với ông Vơ Văn Kiệt về lời kêu gọi đối thoại để đi đến ḥa giải ḥa hợp. Thế nhưng trước khi đi vào đối thoại, đảng cọng sản phải thể hiện thiện chí của ḿnh bằng hành động thực tiễn , nói theo ngôn ngữ b́nh dân là: “có thấy mới tin” như sau:

 

-         Trả tự do cho tất cả những người đang bị giam giữ dù có án hay chưa dưới cái tội chống phá nhà nước. Họ thực sự chỉ là những người nói lên ư kiến khác biệt của ḿnh với nhà nước, một cách ôn ḥa và bất bạo động. Trả lại quyền tự do ngôn luận cho người dân, thể hiện quyền này là tư nhân được quyền ra báo.

 

-         Và trả lại quyền học tập sự thật cho sinh viên học sinh. Sinh viên học sinh là tương lai của đất nước họ có trách nhiệm và phải biết sự thật về lịch sử đất nước. Cụ thể là đảng phải đưa chính trị ra khỏi học đường bằng cách dẹp bỏ guồng máy chính trị đảng ra khỏi nhà trường, trả môn học Mac Lê Nin trở về đúng giá trị triết học của nó. Sinh viên học sinh cũng là người dân là thế hệ sinh sau chiến tranh, không hận thù dân tộc, th́ không ai được quyền mang hận thù giai cấp choàng lên đầu họ và họ cũng có quyền tham gia đối thoại công khai và ṣng phẳng. Nhà nước đă từng phán xét rằng miền nam Việt nam đă bị đế quốc Mỹ xâm lược, nhưng sinh viên học sinh ở miền Nam trước 30- 4- 75 vẫn có quyền tổ chức sinh hoạt công khai hội thảo, xuống đường vẫn có quyền nói lên ước vọng ḥa b́nh của ḿnh trong một chế độ chủ chiến dưới sự bảo vệ của luật pháp. Thế th́ tại sao ḥa b́nh đă ba mươi hai năm nay, mà sinh viên học sinh lại không được quyền góp ư xây dựng và phát triển cho quê hương ḿnh? Đó là một nghịch lư không thể chấp nhận được.

 

-         Đề nghị cuối cùng, một thực tế không ai chối căi,thế hệ trong chiến tranh của cả hai bên đều đang bước vào ngưỡng cửa xưa nay hiếm, dù muốn hay không thế hệ này cũng phải bàn giao sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước lại cho thế hệ sau chiến tranh, vậy tại sao không tạo một diễn đàn đối thoại công khai và tự do để cho các thế hệ sau chiến tranh được giao lưu, t́m hướng phát triển tốt đẹp cho đất nước. Đó chính là bước chuẩn bị tốt đẹp để cho thế hệ này nhận lănh trọng trách đối với tương lai đất nước. Đảng cọng sản cấm đoán điều này, th́ chính đảng cọng sản là một vật cản trên đà phát triển đất nước. Phải chăng đă đến lúc đặt vật cản này vào đúng vị trí lịch sử của nó hay chưa?

 

4)- Trưng cầu dân ư:

Cuối cùng, nếu tất cả cuộc đối thoại này không đạt được sự đồng thuận th́ phải giải quyết ra sao?

Trong sinh hoạt dân chủ chỉ có một cách hữu hiệu nhất để giải quyết sự bất đồng này đó là “Trưng cầu dân ư” với sự giám sát của quốc tế.

Kỹ sư Đỗ Nam Hải là người đưa ra ư kiến trưng cầu dân ư về những vấn đề bức xúc của giới trẻ nhằm cải thiện cho chế độ, không hề tỏ ư lật đổ chế độ bằng bạo lực, như vậy là một thiện chí, một dấn thân dũng cảm của người trí thức trong giai đoạn hiện nay. Tại sao đảng cọng sản lại t́m mọi cách cô lập kỹ sư Hải từ kinh tế, phương tiện thông tin, đe dọa khủng bố tinh thần ông Hải và cả gia đ́nh họ, đảng cọng sản đă sai lầm đẩy ông Hải từ vị trí của một công dân thiện chí xây dựng chế độ tốt đẹp hơn bằng một phương cách sinh hoạt dân chủ, sang một vị trí đối kháng như hiện nay.

 

Trở lại quá khứ sai lầm về hệ tư tưởng chuyên chính vô sản, những ai không vô sản đều là địch. Thậm chí đối với những người đă từng đi cùng với đảng cọng sản trong chặng đường “chống Mỹ cứu nước?” trong thành phần thứ 3 và Mặt trận giải phóng miền Nam, nhưng không vô sản cũng đều là kẻ địch(?).Tại sao không cho họ lên tiếng nói, cho dù khác biệt th́ có đáng tội hay không để bị trù dập, cô lập rồi tiêu diệt như đă xảy ra trong quá khứ, như trường hợp ông Trương Như Tản, ls. Nguyễn Hữu Thọ, ls. Trương Đ́nh Dzu, Nguyễn Văn Hảo.. v.v..

 

Người quốc gia chống cọng cũng có nhiều khuynh hướng khác biệt nhau từ chống cộng ít, đến nhiều, từ cương quyết kiên định lư tưởng đến xu thế ḥa hoăn, tất cả giờ đây góp tiếng nói trong ḥa b́nh, bất bạo động th́ có cần xua đẩy họ vào vị thế măi măi đối nghịch nữa hay không?

 

Người dân oan vô tội, đ̣i hỏi quyền lợi chính đáng bắt nguồn từ những sai lầm của nhà nước, đảng cọng sản có cần dồn ép họ vào con đường đối lập chính trị để đàn áp tù đày họ hay không? như trường hợp ls. Bùi Kim Thành, Hồ Thị Bích Khương và nhiều người khác nữa.

 

Đây chính là những thất bại. Không thể để sai lầm tiếp nối sai lầm tái diễn , nếu đảng cọng sản muốn đối thoại th́ phải chứng tỏ thiện chí của ḿnh chấp thuận nguyên tắc: “nếu không giải quyết được trong đối thoại th́ phải đi đến việc trung cầu dân ư”Ô. Và những ư kiến của thiểu số cũng không v́ thế mà bị tiêu diệt, mà họ có quyền bảo lưu ư kiến của ḿnh. Lịch sử đă từng chứng minh rằng ư kiến ngày hôm nay đúng nhưng không có nghĩa măi măi là đúng.

 

Phải có sự đảm bảo tôn trọng những nguyên tắc tối thiểu, và đảng cọng sản phải chứng tỏ thiện chí của ḿnh như đề nghị trên, th́ mọi cuộc đối thoại mới có ư nghĩa và đi đến kết quả mong muốn là : “Ḥa giải ḥa hợp dân tộc” chứ không phải là ḥa giải ḥa hợp quốc cọng.