HOME
VŨ HỮU SAN
NGUYỄN HỮU THỐNG
NGUYỄN VĂN CANH
PHẠM TRẦN ANH 
CHU CHI NAM
CHU TẤT TIẾN
LƯ NGUYỄN THIÊN QUƯ
ÁNH DƯƠNG
DIỄN ĐÀN
.

Nhóm vận động thành lập
Hội Quốc Tế Nghiên Cứu Về Biển Đông Nam Á

TÂM THƯ GỬI ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI

    Kính thưa Đồng Bào quốc nội và Hải ngọai.

    Đất nước Việt Nam của chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm của suy vong, nguy cơ mất nước cận kề. Trong lịch sử Việt, chưa có một triều đại nào lại cam tâm bán nước như nhà cầm quyền CS hiện nay. Đây là thời kỳ đau thương ô nhục nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Thật bất hạnh cho cả một dân tộc khi một tập đoàn Việt gian “Xác Việt hồn Tàu”, bọn Thái thú thời đại đă cam tâm bán nước để duy tŕ địa vị thống trị tha hồ bóc lột vơ vét tài sản của nhân dân. Chưa bao giờ hiểm họa mất nước lại đè nặng lên con tim khối óc của những người Việt Nam yêu nước như bây giờ.

.....Xem tiếp .....


PHIẾU THỈNH Ư VÀ MỜI THAM GIA


TRANG TIN TỨC VỀ BIỂN ĐÔNG - HOÀNG, TRƯỜNG SA


DIỄN ĐÀN


 
free web counter