Đại tá Quách Hải Lượng: Phải vạch rơ cái phi nghĩa của Trung Quốc

Là một chuyên gia nghiên cứu đă hàng chục năm về Trung Quốc, Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Việt Nam tại Trung Quốc (ảnh), cho rằng sự cố cắt cáp tàu B́nh Minh 02 vừa rồi là hành động tất yếu sẽ xảy ra.

·                                  

Việc Việt Nam cần làm bây giờ là: Về đối ngoại, ngay lập tức vạch rơ tính phi chính nghĩa của Trung Quốc và nêu rơ tính chính nghĩa của ta, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế; về đối nội, lănh đạo phải tin vào nhân dân.

Ông Quách Hải Lượng khẳng định: Không nên quá lo sợ và chỉ tập trung chú ư vào tiềm lực quân sự của Trung Quốc, mà nên cảnh giác với cả các lĩnh vực khác có sự tham gia rất mạnh mẽ của Trung Quốc như đầu tư, kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng… ở Việt Nam.

Đối phó với nhiều mũi

. V́ sao ông lại cho rằng việc Trung Quốc gây hấn với Việt Nam qua sự cố tàu B́nh Minh 02 vừa rồi là tất yếu?

+ Để trả lời câu hỏi này, phải phân tích chiến lược toàn cầu của Trung Quốc. Đối với riêng vấn đề biển Đông, Trung Quốc có hai lợi ích: Một là muốn có một chỗ đứng chân chiến lược để phát triển vào Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và nói chung là đi ra thế giới. Hai là thèm khát năng lượng. Hai yếu tố đó trở thành động cơ cho chiến lược chung của Trung Quốc, cả toàn cầu lẫn khu vực. Và Trung Quốc đă có nhiều hoạt động nhằm thực thi chiến lược ấy bao nhiêu năm qua.

Thứ nhất là họ tăng cường sức mạnh quân sự để đe dọa và giữ quyền khống chế, chủ động trên toàn bộ biển Đông.

Thứ hai, họ tham gia các dự án đầu tư lớn và các khối thị trường tự do để xâm nhập Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Họ xây dựng hạ tầng cơ sở, làm những con đường chiến lược xuyên Đông Dương, xuyên Á và liên Á, để có thể phát triển ra thế giới bằng đường bộ và đường sắt. Cộng thêm vào biện pháp kinh tế-đầu tư là chính sách di dân của Trung Quốc: Ở tất cả những nơi Trung Quốc đến làm ăn kinh tế, họ đều muốn người của ḿnh ở lại.

Với riêng Việt Nam, thật ra vấn đề nổi cộm giữa ta và Trung Quốc là biển Đông nhưng để ép ta về vấn đề biển Đông th́ Trung Quốc sử dụng nhiều mũi nhọn: kinh tế, đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở… Cho nên, việc Việt Nam xử sự với Trung Quốc là phải đối phó lại rất nhiều mũi nhọn chứ không phải chỉ riêng biển Đông.

. Trung Quốc đối xử với tất cả các nước đều như vậy hay với mỗi nước một khác?

+ Tôi cho rằng họ đối xử với mỗi nước mỗi khác, rất khác biệt nhau. Với Philippines th́ họ hơi chờn, nhất là từ khi Philippines trở thành đồng minh của Mỹ. Với một số nước khác như Myanmar, Indonesia th́ họ có cách đối xử khác. Riêng đối với Việt Nam th́ họ coi như đối tượng để bắt nạt, lợi dụng. Trong quan hệ thương mại, ta nhập siêu của Trung Quốc gần đây tới hơn 12 tỉ USD. Họ c̣n gạ Việt Nam làm “một trục hai cánh”, “một hành lang hai vành đai”, th́ cũng nhằm thâm nhập kinh tế Việt Nam, đưa Việt Nam vào tiểu vùng kinh tế của Trung Quốc, là Quảng Tây - Vân Nam, hai tỉnh lạc hậu nhất...

Tin vào nhân dân

. Trở lại chuyện căng thẳng mấy hôm nay, ông nghĩ Trung Quốc được lợi ǵ, bị thiệt hại ǵ?

+ Thực sự là Trung Quốc đă làm điều rất không có lợi cho chính Trung Quốc: Thứ nhất là phá t́nh hữu nghị Trung-Việt. Thứ hai là phá luật pháp quốc tế, làm cho quốc tế lên án. Thứ ba là phá ḷng tin. Họ yêu cầu xây dựng ḷng tin mà bây giờ họ làm thế th́ ai tin họ? ASEAN, Việt Nam, cộng đồng quốc tế không thể tin Trung Quốc được.

Sâu xa hơn nữa, cái rất nguy hiểm là họ làm cho dân tộc hiểu nhầm dân tộc, dân tộc oán thù dân tộc. Một vài người, một tập đoàn, một nhóm người mà oán hận Trung Quốc là chuyện cứ cho là nhỏ đi. Nhưng nếu cả dân tộc này oán hận Trung Quốc th́ họ sẽ nghĩ như thế nào về cái lợi trước mắt và lâu dài của họ?

. Bây giờ Việt Nam nên ứng xử như thế nào?

+ Trước mắt ta phải vạch rơ cái phi nghĩa của Trung Quốc, nêu cái chính nghĩa của ta, tranh thủ sự đồng t́nh của dư luận quốc tế.

Về dài hạn là đấu tranh pháp lư. Đấu tranh vô hiệu hóa “đường lưỡi ḅ” của Trung Quốc đ̣i hỏi ta phải có tài liệu nhiều nữa và phải phát biểu nhiều, phải huy động toàn thể nhân dân, cả trong và ngoài nước. Phải đấu về pháp lư, về lịch sử, về ngôn luận, truyền thông và ngoại giao, rồi phải làm cho sức mạnh quân sự lên nữa.

Cuối cùng tôi muốn nói rằng: Trước hết ta phải để cho thế giới thấy Trung Quốc đă tự bỏ cái mặt nạ của họ và họ trở thành không chính nghĩa. Việc ta làm tốt nhất hiện nay là để cho chính trị đi trước: Vạch mặt bằng hết cái không chính nghĩa của Trung Quốc, làm thật rơ sự chính nghĩa của Việt Nam. Như thế là tạo lợi thế trên trường ngoại giao quốc tế. Thứ nữa là phải tin vào nhân dân. Cũng phải thấy rằng, nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam với Đảng và Nhà nước phải là một. Nhân dân cũng như quân đội hết sức tin tưởng vào sự lănh đạo của Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích và tạo điều kiện để người dân bày tỏ ḷng yêu nước.

Nguồn: Pháp Luật T.P.