Lễ Ra Mắt Hội Quốc Tế Nghiên Cứu Biển Đông Nam Á

Quư vị đang nghe toàn bộ lễ ra mắt (2 tiếng rưỡi)

C̣n nếu muốn xem một đoạn video trên Youtube xin bấm vào link dưới đây:

Youtube Video: http://www.youtube.com/watch?v=FmBmU29gq5U 

 

Ảnh kỷ niệm vào phút chót