TOÀN DÂN NGHE CHĂNG ???   

SƠN HÀ NGUY BIẾN !!!

 

 

TÂM THƯ

KÍNH GỬI TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM

 

Kính Thưa Đồng bào Việt Nam Trong nước và Hải Ngoại,

 

     Lịch sử Việt là lịch sử của sự thăng trầm nổi trôi của vận nước từ khi lập quốc đến ngày nay. Dân tộc Việt đă trải qua hàng ngàn năm đô hộ của giặc Tàu, gần một trăm năm nô lệ giặc Tây và hơn nửa thế kỷ nô dịch văn hóa ngoại lai của chủ nghĩa Cộng Sản. Trong suốt trường kỳ lịch sử, Hán tộc luôn luôn chủ trương xâm lược tiêu diệt Việt tộc bằng mọi giá, ngay cả sau khi Việt tộc đă giành lại độc lập tự chủ. Các triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều đem quân xâm lược Việt Nam nhưng đều bị quân dân ta đánh cho tan tành không c̣n manh giáp. Bản chất xâm lược của Hán tộc trước sau như một, từ Hán tộc du mục xâm lược xa xưa và Trung Cộng bành trướng ngày nay vẫn t́m cách xâm lấn đất đai, biển cả của chúng ta.

 

     Chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử của Ngô Quyền mở ra một thời kỳ Độc lập tự chủ của dân tộc. Sau hơn một ngàn năm độc lập với các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lư, Trần, Lê, Nguyễn th́ thực dân Pháp lại vào xâm chiếm nước ta. Vận mệnh dân tộc Việt trải qua nhiều thăng trầm dâu bể, hết gần một ngàn năm chịu nô lệ của giặc Tàu lại đến trăm năm đô hộ của giặc Tây. Trong khi toàn dân đang đấu tranh giành độc lập th́ đảng Cộng Sản Việt Nam đă lợi dụng công cuộc đấu tranh giành độc lập, núp dưới danh nghĩa kháng chiến để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản đưa dân tộc vào thế khốn cùng nhất trong lịch sử.

 

Kính thưa Toàn thể Đồng Bào

 

     Ngày 14 tháng 1 năm 1950, Trung Cộng công nhận chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa do Hồ Chí Minh lănh đạo. Ngày 31 tháng 1 năm 1950 Liên Xô công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa trong khối xă hội chủ nghĩa nên ngày 7 tháng 2 năm 1950, Hoa Kỳ, Anh và thế giới tự do công nhận chính phủ Quốc gia Bảo Đại. Sự thật lịch sử này đă chứng minh rơ ràng là Hồ Chí Minh chính là cán bộ của Quốc tế Cộng Sản nên khi đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Hội Nghiên cứu Mác Xít rồi lại đổi tên lần nữa thành Đảng Lao Động. Đảng lao Động núp dưới danh nghĩa Mặt trận Việt Minh để hô hào kháng chiến rồi lợi dụng kháng chiến để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản vô thần, nhuộm đỏ cả đất nước Việt Nam.

 

     Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Việt Nam vi phạm hiệp định Paris đem quân xâm chiếm miền Nam. Ngày 2 tháng 7 năm 1975, Cộng Sản Việt Nam giải tán công cụ Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam rồi tuyên bố Thống nhất đất nước. Ngày 20 tháng 12 năm 1976 đổi tên đảng Lao Động trở lại là đảng Cộng Sản Việt Nam. Tập đoàn Việt gian Cộng Sản đă phơi bầy bộ mặt thật Cộng Sản lợi dụng ḷng yêu nước để nhuộm đỏ đất nước Việt Nam với tên gọi là Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chính Cộng Sản Việt Nam đă đưa dân tộc vào một cuộc chiến tranh ư hệ đối đầu giữa tư bản và chính Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đă rước voi “Mác Lê” về giầy mả Tổ “Hùng Vương”, cơng rắn độc “Tàu Cộng” về cắn gà nhà “dân tộc” nên không những không có công mà c̣n là tội đồ của dân tộc v́ đă hy sinh hàng triệu người vô tội cho một cuộc chiến phục vụ cho ư đồ bành trướng của Cộng Sản.

 

Kính Thưa Toàn thể Đồng bào,

 

     Hơn ¾ thế kỷ tính từ ngày thành lập, đảng Cộng Sản Việt gian đă đưa dân tộc Việt vào thế khốn cùng nhất trong lịch sử Việt. Hàng triệu đồng bào Việt Nam đă hy sinh cho sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản, hàng triệu đồng bào đă phải bỏ nước ra đi t́m tự do. Một đất nước Việt Nam độc tài toàn trị, nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới đang từng bước trở thành một Tây Tạng thứ hai trong lịch sử.

 

     Sau hơn 35 năm thống trị cả nước, Cộng Sản Việt gian đă đem lại hậu quả nặng nề cho dân tộc Việt Nam trên nhiều phương diện. Bộ mặt thật “Hại dân bán nước” của tập đoàn “xác Việt hồn Tàu” đă phơi bầy một lần nữa khi dâng đất nhường biển cho quan thầy Trung Cộng. Trong lịch sử Việt, gian hùng Hồ Chí Minh, một Lê Chiêu Thống của thời đại và đảng cộng sản việt Nam là kẻ măi quốc cầu vinh, kẻ tội đồ của dân tộc đă cam tâm bán nước phản bội công lao của tiền nhân bao đời dựng nước và giữ nước đáng khinh miệt nhất trong lịch sử Việt.

     Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm của suy vong, nguy cơ mất nước cận kề. Đây là thời kỳ đau thương ô nhục nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Thật bất hạnh cho cả một dân tộc khi một tập đoàn Việt gian “xác Việt hồn Tàu”, bọn Thái thú thời đại đă cam tâm bán nước để duy tŕ địa vị thống trị tha hồ bóc lột vơ vét tài sản của nhân dân. Chưa bao giờ hiểm họa mất nước lại đè nặng lên con tim khối óc của những người Việt Nam yêu nước như bây giờ.

Kính Thưa Toàn thể Đồng Bào,

 

     Đế quốc Trung Cộng ngày nay tiếp tục theo đuổi chủ trương trước sau như một của “Đại Hán” bành trướng là quyết tâm xâm lược Việt Nam và các nước khác. Ngay sau khi chiếm được Trung Hoa lục địa năm 1949, Mao Trạch Đông đă công khai tuyên bố: "Tất cả các lănh thổ và hải đảo thuộc khu vực ảnh hưởng của Trung Quốc đă bị phe Đế Quốc chiếm đoạt từ giữa thế kỷ 19 đến sau Cách Mạng 1911, như Ngoại Mông, Triều Tiên, An Nam,  Hồng Kông, Macao cùng những đảo tại Thái B́nh Dương như Sakhalin, Đài Loan, Bành Hồ sẽ phải được giao hoàn cho Trung Quốc". Mao Trạch Đông đă không giấu diếm ư đồ thôn tính Việt Nam: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả Miên, Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore.Việt Nam là bàn đạp tiến xuống phía Nam, chúng ta phải chiếm cho bằng được …”

 

     Ư đồ xâm chiếm Việt Nam của Trung Cộng được tập đoàn Việt gian bán nước thực hiện từng bước một. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Cộng sản Việt Nam chính thức thành lập cái gọi là “Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam” theo chỉ thị của Trung Cộng. Đây là chứng cớ rơ ràng nhất vạch trần chiêu bài “Giải phóng dân tộc” của tập đoàn Việt gian Cộng sản bán nước. Hồ Chí Minh, cán bộ của đệ tam quốc tế cộng sản lănh nhiệm vụ bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản xuống phương Nam, đánh chiếm miền Nam Việt Nam mở đường thông thương ra biển Nam cho đế quốc Trung Cộng. Tập đoàn Việt gian bán nước đă từng bước thực hiện ư đồ dâng đất nhường biển cho quan thầy Trung Cộng như sau:

 

- Ngày 25 tháng 12 năm 1999, Lê Khả Phiêu TBT đảng Cộng Sản Việt Nam và Trần Đức Lương, chủ tịch nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đi Bắc Kinh kư kết Hiệp ước phân định biên giới. Hiệp ước này chính thức nhượng một phần lănh thổ thuộc Ải Nam Quan, một nửa thác Bản Giốc và nhiều dăy núi thuộc Hà Giang, Lạng Sơn.

 

- Ngày 30 tháng 12 năm 2000, nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam kư kết 2 hiệp ước phân định vùng vịnh Bắc Việt và Hợp tác nghề đánh bắt cá. Với 2 hiệp ước này, tập đoàn Việt gian Cộng Sản đă nhượng hơn 11 ngàn cây số vuông trong vùng vịnh cho Tầu Cộng và cho Tầu Cộng vào khai thác tài nguyên trong vịnh Bắc Việt.

 

- Tháng 6 năm 2007, Trung Cộng phổ biến một bản đồ vẽ biển Đông của Việt Nam bao gồm cả Hoàng Sa Trường Sa là lănh hải mới của Trung Cộng. Tháng 11 năm 2007, Trung Cộng chính thức công bố quyết định thành lập Huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản lư 2 quần đảo này th́ Nguyễn tấn Dũng kư giấy phép chính thức cho Trung Cộng khai thác bauxite và sản xuất nhôm tại Lâm Đồng và Đắc Nông ở Cao nguyên. Vùng đất này dành riêng cho Tàu Cộng, người Việt không được lai văng v́ lư do an ninh !!! Đây là một h́nh thức “nhượng địa”, một “Tô Giới Trung Hoa” trên đất nước Việt Nam !!!

 

- Ngày 12 tháng 12 năm 2007 sau khi Bắc Kinh phàn nàn về việc thanh niên sinh viên Việt Nam biểu t́nh chống Trung Cộng xâm lược, Nông Đức Mạnh lại khúm núm bầy tỏ tấm ḷng khuyển mă của tập đoàn Việt gian Cộng sản: “V́ t́nh hữu nghị đời đời bền vững với Trung Quốc, lănh đạo Việt Nam sẵn sàng hiến dâng tất cả …”

 

     Khi Trung Cộng công khai thành lập huyện Tam Sa để quản lư Hoàng Sa và Trường Sa th́ Việt gian Cộng Sản cũng phản đối lấy lệ để che mắt nhân dân. Trước hành động ngang nhiên xâm lược của Trung Cộng, bất chấp căm hờn sục sôi của toàn dân trong và ngoài nước, tập đoàn cộng sản Việt gian bán nước lại trâng tráo tổ chức lễ mừng “Bán nước thành công tốt đẹp !!!”. Tập đoàn Việt gian cộng sản lại cho xuất bản hồi kư của một tên tướng Tầu Cộng trong cuộc chiến 1979 rồi cử phái đoàn đến đặt ṿng hoa “Đời đời nhớ ơn liệt sĩ Trung Cộng”… là những kẻ đă thẳng tay giết hại dân lành từ trẻ em đến cụ ǵa trăm tuổi. Lê Chiêu Thống, Mạc Đăng Dung có sống lại cũng phải cúi đầu bái phục trước thái độ hèn hạ, đốn mạt, vô liêm sỉ  của tập đoàn Việt gian bán nước: đảng Cộng sản Việt Nam.

 

     Mới đây tên Thứ sử ”Đại Hán” với danh nghĩa Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Trung Quốc lên Biện Biên Phủ để truy điệu các “Liệt sĩ Trung Cộng” và xây dựng nghĩa trang Liệt sĩ Trung Cộng trên đất nước Việt Nam. Sau đó, tập đoàn Việt gian bán nước kư quyết định thành lập Viện Khổng Tử để tuyên truyền rao giảng văn hóa Hán nhằm nô dịch Hán hóa Việt Nam. Đồng thời với việc thành lập Viện Khổng Tử, Trung Cộng đă chi hành chục triệu dollars để xây kư túc xá đào tạo các đảng viên Cộng Sản Việt Nam “xác Việt hồn Tàu” và xây Trung tâm Hữu Nghị Việt Trung với đầy đủ thư viện sách vở phim ảnh Tàu Cộng, đầy đủ món ăn chơi giải trí để tuyên truyền nô dịch giới trẻ Việt Nam thành “Nam Tử Hán”, phục vụ mưu đồ thôn tính Việt Nam không cần vũ lực. Tập đoàn Việt gian Cộng Sản c̣n trân tráo cử nghệ sĩ Việt sang tế “Mă Viện” tên tướng Hán đă đàn áp tiêu diệt phong trào kháng chiến của Hai bà Trưng như một chư hầu của Tàu Cộng.

 

     Ngày hôm nay, tập đoàn Việt gian Cộng Sản c̣n trơ trẽn tổ chức cái gọi là “Lễ Hội Ngàn Năm Thăng Long” với chi phí tốn kém hơn 4 tỷ rưỡi dollar để xoa dịu bất măn của quần chúng đang dâng lên cao độ, đồng thời đánh lạc hướng “Yêu nước chống Tầu Cộng” của thanh niên sinh viên. Nếu lấy số tiền này chia cho 85 triệu dân trong đó hơn 80 triệu đang đói ăn thiếu thuốc th́ trung b́nh mỗi gia đ́nh nghèo sẽ có 530 dollars khoảng gần 10 triệu đồng VN cho mỗi gia đ́nh đủ để mua thuốc, mua gạo cứu đói cả nhà trong 1 năm rồi. Thế nhưng Việt gian CS vẫn tổ chức ngoài những mục đích trên, chúng c̣n vẽ ra để ăn bớt ít nhất là nột nửa số tiền tức hơn 2 tỉ mỹ kim sẽ về tay giai cấp đảng viên có quyền, “giai cấp đặc quyền đặc lợi” ăn trên ngồi trốc, ăn chơi trác táng trên thân xác phụ nữ, bằng mồ hôi nước mắt và cả xương máu của nhân dân để “Độc quyền” bán nước.

 

Kính Thưa Toàn thể Đồng bào,

 

     Cái gọi là đại lễ “Ngàn Năm thăng Long” do tập đoàn Việt gian bán nước tổ chức vào ngày 1-10-2010 là ngày “Quốc Khánh” của Trung Cộng để cùng cử hành “Đại Lễ Quốc Khánh !!!”, thể hiện tấm ḷng “Khuyển mă” cắn cỏ ngậm vành tuyệt đối trung thành với “Mẫu Quốc Trung Cộng”. Ngày 1-10-2010 chính là “NGÀY Ô NHỤC VIỆT NAM”, bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc lần thứ tư với sự nô dịch văn hóa, nội thuộc chính trị kiểu mới với những tên thái thú Việt gian “xác Việt hồn Tàu”, những tên thái thú mới của thời đại.

 

     Tội ác tày trời của tập đoàn Việt gian bán nước này khiến “Thần người đều căm hận, Trời đất chẳng dung tha” nên ngày sụp đổ của chế độ bạo tàn bán nước này đang tồn tại từng giờ, từng ngày mà thôi. Chính nhật báo Nhân dân, cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng Sản Việt gian đă rút tỉa “Những bài học lịch sử từ sự xụp đổ của đảng Cộng Sản Liên Xô” vô t́nh lại như một “Tín hiệu”, một điềm Trời như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đă báo hiệu ngày tàn của bạo chúa “Cộng Sản” trong thời gian tới. Không phải t́nh cờ mà nhà ngoại cảm được thần linh mách bảo là cầu “Thăng Long” tên do đảng Cộng Sản đổi từ tên cũ là Long Biên và không phải đại tướng Vơ Nguyên Giáp 100 tuổi đang nằm chờ chết là chuyện b́nh thường mà nói rơ là Đại Tướng Cộng Sản Vơ Nguyên Giáp hàm ư là chế độ Cộng Sản sẽ giăy chết trong ngày một ngày hai mà thôi.

 

Kính thưa toàn thể Đồng bào,

 

Hồn thiêng sông núi đang réo gọi chúng ta !!!

 

Giờ Lịch sử đă điểm !!!

 

Toàn thể chúng ta phải làm ǵ để đáp lời sông núi ???

 

      Một khi toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta đă thấy rơ bộ mặt thật “Hại dân Bán nước” của tập đoàn Việt gian Cộng sản, một khi mà hàng triệu dân oan công nhân bị bóc lột, thanh niên sinh viên, quân đội yêu nước bị tước đoạt quyền sống, quyền tự do dân chủ, quyền được yêu nước được bảo vệ đất nước th́ không c̣n ǵ để sợ hăi nữa…

 

     Đă đến lúc tất cả người Việt Nam yêu nước phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, không phân biệt ǵa trẻ, nam nữ, địa phương, sắc tộc, tôn giáo, đảng phái, chính kiến … Tất cả muôn người như một, cùng nắm chặt tay nhau đứng lên đáp lời sông núi để làm một cuộc cách mạng chuyển đổi lịch sử giành lại quyền sống làm người, giành lại quyền tự do Dân chủ để cứu dân cứu nước.

 

     Tám mươi bảy triệu đồng bào Việt Nam khốn khổ đang quằn quại trong ngục tù bao la “Nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” chờ đợi chúng ta…

 

Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn …

 

Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt …

 

Việt Nam Muôn Năm !!!

 

Việt Nam Hải Ngoại, ngày 1-10-2010

 

TM. MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM

 

1. Đại diện Hội Ái hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam Hải  Ngoại: Nhà Biên Khảo Lịch sử Phạm Trần Anh

 

2. Đại Diện Khối 8406 Hải Ngoại: Ông Nguyễn Chính Kết.

 

Xin quư Hội Đoàn, Đoàn thể và Đồng bào VN trong nước và Hải Ngoại cùng kư tên vào Bản Tuyên Bố Chung như những thành viên sáng lập của MTDTCNVN. Xin liên lạc: quocvietanhpham@yahơo.com, Phone: 1(714) 603-9291 hoặc nguyenchinh2007@gmail.com, Phone: 1(832) 484-2780. Xin quư vị vui ḷng tiếp tay phổ biến Bức Tâm Thư và Bản Tuyên Bố Chung đến tất cả những người Việt Nam yêu nước ở Quốc nội và Quốc Ngoại để góp phần chuyển đổi lịch sử Cứu dân Cứu Nước. Xin muôn vàn đa tạ.

 

 

TUYÊN BỐ CHUNG

của

MẶT TRẬN DÂN TỘC

CỨU NGUY VIỆT NAM

 

 

Nhận định rằng:

 

1. Kể từ ngày thành lập 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam đă đem chủ thuyết Cộng sản ngoại lai, vô thần, hoàn toàn xa lạ với bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, để nô dịch hóa toàn dân Việt Nam. Để lừa dối nhân dân, đảng Cộng Sản Việt Nam đă đổi tên thành đảng Lao Động ḥng che giấu bản chất Cộng Sản của họ. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, núp dưới danh nghĩa Mặt trận Việt Minh, đảng Cộng Sản Việt Nam đă cướp chính quyền thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Công Ḥa do Hồ Chí Minh lănh đạo. Là cán bộ của Quốc tế Cộng sản, khi kư hiệp định Sơ bộ với Pháp, Hồ Chí Minh đă thỏa hiệp để Thực dân Pháp đổ quân vào miền Bắc thay thế quân đội Trung Hoa. Ngày 2 tháng 11 năm 1946, sau khi thanh toán các đảng phái Quốc Gia trong chính phủ Liên Hiệp, Hồ Chí Minh thành lập một chính phủ mới do đảng Cộng Sản độc quyền lănh đạo. Ngày 14 tháng 1 năm 1950, Trung Cộng công nhận Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, ngày 31 tháng 1 năm 1950, Liên Sô công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa là nhà nước Công Nông, thành  tŕ của Xă Hội Chủ Nghĩa ở Đông Nam Á.

 

2. Sau khi Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa đă chính thức gia nhập khối Xă Hội Chủ nghĩa, ngày 7 tháng 2 năm 1950, Hoa Kỳ và Anh Quốc công nhận chính phủ Quốc Gia do Quốc Trưởng Bảo Đại lănh đạo. Cuộc chiến Việt Nam đă trở thành cuộc chiến tranh ư thức hệ đối đầu giữa 2 chủ nghĩa Tư bản và Cộng sản. Thực tế lịch sử chứng minh rằng Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đă lợi dụng ḷng yêu nước của dân tộc, biến kháng chiến thành thỏa hiệp với thực dân Pháp theo chỉ thị của Trung Cộng kư hiệp định Genève chia đôi đất nước ngày 20 tháng 7 năm 1954. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Cộng Sản Việt Nam lại thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam theo chỉ thị của Trung Cộng để xâm chiếm miền Nam mở đường cho Trung Cộng xuống Đông Nam Á. Tập đoàn Việt gian Cộng Sản lại đưa ra chiêu bài giải phóng miền Nam, lợi dụng xương máu của người dân yêu nước để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản, nhuộm đỏ cả đất nước. Hàng triệu người Việt vô tội đă hy sinh cho tham vọng bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản.

 

3. Cộng Sản Việt Nam xé bỏ Hiệp định Paris ngay sau khi kư kết, tiếp tục xâm phạm miền Nam và ngày 30 tháng 4 năm 1975 chiếm trọn miền Nam. Ngày 25 tháng 4 năm 1976, Cộng Sản Việt Nam giải tán công cụ Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, tuyên bố thống nhất đất nước. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Cộng Sản Việt Nam đổi tên nước thành Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngày 20 tháng 12 năm 1976, khi đổi tên đảng Lao Động trở lại là đảng Cộng Sản Việt Nam. Tập đoàn Việt gian Cộng Sản đă phơi bầy bộ mặt thật của họ trước nhân dân và lịch sử khi đổi tên đảng Lao Động trở lại là đảng Cộng Sản Việt Nam. Thực tế lịch sử đă chứng minh rằng Cộng Sản Việt Nam không những không có công giải phóng dân tộc như họ đă tuyên truyền mà c̣n có tội với đất nước. Chính đảng Cộng Sản Việt gian đă đưa dân tộc Việt vào thế khốn cùng nhất trong lịch sử: hàng triệu đồng bào Việt Nam đă hy sinh trong cuộc nội chiến vô nghĩa, hàng triệu đồng bào đă phải bỏ nước ra đi t́m tự do, đất nước bị độc tài toàn trị, thành nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới và đang từng bước trở thành một Tân Cương, một Tây Tạng thứ hai do đế quốc Trung Cộng thống trị.

 

     Sau hơn 35 năm toàn trị đất nước, Cộng Sản Việt gian đă đem lại hậu quả nặng nề cho dân tộc Việt Nam trên nhiều phương diện. Bộ mặt thật “hại dân bán nước” của tập đoàn “xác Việt hồn Tàu” một lần nữa đă phơi bầy ra trước lịch sử: gian hùng Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đă “măi quốc cầu vinh” khi dâng đất nhường biển cho quan thầy Trung Cộng, cam tâm bán nước, phản bội công lao của tiền nhân bao đời dựng nước và giữ nước. Họ chính là “tội đồ” tệ hại nhất của dân tộc.

     Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm của suy vong, nguy cơ mất nước cận kề. Đây là thời kỳ đau thương ô nhục nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Tập đoàn Việt gian “xác Việt hồn Tàu”, bọn Thái thú thời đại đă cam tâm bán nước để duy tŕ địa vị thống trị hầu tha hồ bóc lột vơ vét tài sản của nhân dân. Chưa bao giờ hiểm họa mất nước lại đè nặng lên con tim khối óc của những người Việt Nam yêu nước như bây giờ.

     Trước thảm trạng dở sống dở chết của 87 triệu đồng bào Việt Nam,

     Trước nguy cơ mất nước vào tay Tầu Cộng, đế quốc mới của thời đại,

     Đáp ứng yêu cầu bức thiết của lịch sử,

     Chúng tôi những người Việt Nam yêu nước, chuộng dân chủ tự do, công b́nh và tiến bộ xă hội ở trong nước và hải ngoại, long trọng tuyên bố trước Quốc dân Việt Nam và toàn thế giới:

 

I. Thành lập MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM, qui tụ tất cả mọi người Việt Nam không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, chính kiến trong và ngoài nước cùng đấu tranh cho nền độc lập thực sự của dân tộc, đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ, nhân quyền thực sự, đấu tranh xây dựng một quốc gia Việt Nam phú cường, Nhân dân Việt Nam sung túc an lạc, Tổ quốc Việt Nam trường tồn, Dân tộc Việt Nam bất diệt.

 

II. MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM lấy truyền thống Nhân đạo Việt Nam, lấy Đạo làm người Việt Nam làm tư tưởng chủ đạo: khởi đi từ sự tôn trọng phẩm giá con người, cùng đích là phục vụ con người. Tôn chỉ của Mặt trận Dân Tộc Cứu nguy Việt Nam là “Tất cả của nhân dân Việt Nam, tất cả do nhân dân Việt Nam và tất cả v́ nhân dân Việt Nam”. Chủ trương đường lối của Mặt trận Dân Tộc Cứu nguy Việt Nam là tranh đấu ôn ḥa, bất bạo động, bất hợp tác với nhà cầm quyền Cộng sản để giành lại quyền dân chủ tự do, giành lại quyền làm chủ thực sự của người dân để nhân dân Việt Nam được sống trong một đất nước dân chủ tự do thực sự, người dân Việt Nam được sống ấm no hạnh phúc thực sự.

 

III. MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM tha thiết kêu gọi các Hội đoàn, Đoàn thể, các Công dân Việt Nam yêu nước, chúng ta đặt quyền lợi Dân tộc lên trên hết, cùng nhau quyết tâm thực hiện 3 sứ mạng cấp bách của lịch sử:

    

1. CỨU QUỐC:

 

     - Giải cứu đồng bào Việt Nam khỏi sự thống trị bạo tàn của chế độ Cộng Sản Việt Nam.

     - Giải cứu đất nước khỏi sự xâm lăng bành trướng của đế quốc đỏ Tầu Cộng.

 

2. KIẾN QUỐC:

 

     - Kiến thiết lại đất nước sau đại nạn Cộng sản trên quê hương Việt Nam.

     - Phục hoạt Văn hóa truyền thống Việt: “Dân tộc, Nhân bản và Thời đại”.

     - Bảo lưu truyền thống tốt đẹp của đạo lư làm người Việt Nam, xây dựng một giá trị xă hội mới mang tính thời đại.

     - Vận dụng trí tuệ Việt Nam, nhân lực và tài lực của đồng bào hải ngoại với đồng bào trong nước cùng xây dựng đất nước.

 

  3. HƯNG QUỐC:

 

     Quyết tâm thực hiện:

 

     - Cách mạng hoá, Hiện đại hoá Việt Nam.

     - Phục Hưng Dân tộc Việt Nam.

 

       Việt Nam Hải Ngoại, ngày 1 tháng 10 năm 2010.

 

TM. MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM

 

1. Đại diện Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam Hải Ngoại:

Nhà Biên Khảo Lịch sử Phạm Trần Anh

     2. Đại Diện Khối 8406 Hải Ngoại: Ông Nguyễn Chính Kết.

 

Xin quư Hội Đoàn, Đoàn thể và Đồng bào VN trong nước và Hải Ngoại cùng kư tên vào Bản Tuyên Bố Chung như những thành viên sáng lập của MTDTCNVN. Xin liên lạc: quocvietanhpham@yahơo.com, Phone: 1(714) 603-9291 hoặc nguyenchinh2007@gmail.com, Phone: 1(832) 484-2780

Xin quư vị vui ḷng tiếp tay phổ biến Bức Tâm Thư và Bản Tuyên Bố Chung đến tất cả những người VN yêu nước ở Quốc nội và Quốc Ngoại để góp phần chuyển đổi lịch sử Cứu dân Cứu Nước. Xin muôn vàn đa tạ.

 

DI CHÚC MUÔN ĐỜI !

                  

"Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. V́ rằng họ cho ḿnh cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, th́ gậm nhấm ta.Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:


" Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác ".

 

Ta muốn lời nhắn nhủ này như một di chúc cho con cháu muôn đời sau.
Quá khứ là gốc rễ của tương lai , rễ càng đâm sâu th́ cây mới vững vàng và càng vươn cao.

 

TRẦN NHÂN TÔN

    (1279-1293)