SƠN HÀ  …

NGUY BIẾN !!! 
 

      Hơn ¾ thế kỷ tính từ ngày thành lập, đảng CS Việt gian đă đưa dân tộc Việt vào thế khốn cùng nhất trong lịch sử  Việt. Tập  đoàn Việt gian CS đă đem lại hậu quả nặng nề cho dân tộc Việt Nam trên nhiều phương diện. Hàng triệu đồng bào Việt Nam đă hy sinh cho sự bành trướng của chủ nghĩa CS, hàng triệu đồng bào đă phải bỏ nước ra đi t́m tự do. Một đất nước Việt Nam độc tài toàn trị, nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới đang từng bước trở thành một Tây Tạng thứ hai trong lịch sử.  

      Bộ mặt thật “Hại dân bán nước” của tập đoàn “Xác Việt hồn Tàu” đă phơi bầy khi dâng đất nhường biển cho quan thầy Trung Cộng.Trong lịch sử Việt, gian hùng Hồ Chí Minh, một Lê Chiêu Thống của thời đại và đảng cộng sản Việt Nam là kẻ măi quốc cầu vinh, cam tâm bán nước, phản bội công lao của tiền nhân bao đời dựng nước và giữ nước đáng khinh miệt nhất.

      Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm của suy vong, nguy cơ mất nước cận kề. Đây là thời kỳ  đau thương ô nhục nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Thật bất hạnh cho cả một dân tộc khi một tập đoàn Việt gian “Xác Việt hồn Tàu”, bọn Thái thú thời đại đă cam tâm bán nước để duy tŕ địa vị thống trị tha hồ bóc lột vơ vét tài sản của nhân dân.

      Chưa bao giờ hiểm họa mất nước lại đè nặng lên con tim khối óc của những người Việt Nam yêu nước như bây giờ.

      Đế quốc Trung Cộng ngày nay tiếp tục theo đuổi chủ  trương trước sau như một của “Đại Hán”  bành trướng là quyết tâm xâm lược Việt Nam và  các nước khác. Ngay sau khi chiếm được Trung Hoa lục  địa năm 1949, Mao Trạch Đông đă công khai tuyên bố:  

"Tất cả các lănh thổ và hải đảo thuộc khu vực ảnh hưởng của Trung Quốc đă bị phe Đế Quốc chiếm đoạt từ giữa thế kỷ 19 đến sau Cách Mạng 1911, như Ngoại Mông, Triều Tiên, An Nam(1) Hồng Kông, Macao cùng những đảo tại Thái B́nh Dương như Sakhalin, Đài Loan, Bành Hồ sẽ phải được giao hoàn cho Trung Quốc".  

      Cuốn Sơ Lược Lịch Sử Trung Quốc hiện đại chép nguyên văn lời tuyên bố láo xược ngang ngược của Mao Trạch Đông: sẽ vĩnh viễn thuộc về Trung Quốc bằng sự chinh phục và khai hóa của văn minh chống man di”(2).  

      Mao Trạch Đông đă không giấu diếm ư đồ thôn tính Việt Nam:  

Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả Miên, Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore.Việt Nam là bàn đạp tiến xuống phía Nam, chúng ta phải chiếm cho bằng được …”(3).  

      Chúng c̣n ngang nhiên vẽ bản đồ Trung Quốc bao gồm nhiều nước chung quanh kể cả Đông Nam Á  và biển Đông.  

      Để thực hiện ư đồ xâm chiếm toàn vùng Đông Nam Á, đế quốc Trung Cộng đă: 

- Công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa ngày 14-1-1950. Viện trợ ồ  ạt vũ khí hạng nặng cho CSVN và gửi các phái  đoàn cố vấn chính trị và quân sự sang điều khiển CSVN.  

- Mao Trạch Đông đă đề ra “Chiến lược Trường Sơn” năm 1953 và giao cho tướng hồng quân Vi Quốc Thanh, cố vấn trưởng quân sự TQ tại VN thi hành. 

- Chiếm Tây Tạng năm 1959.  

- Chỉ thị  cho CSVN thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam ngày 26 tháng 12 năm 1960.  

- Đem quân đánh chiếm nốt khu Nguyệt Thiềm phía Tây quần đảo Ḥang Sa do quân lực VNCH trấn giữ  

- Ngày 19 tháng 1 năm 1974, TC đánh chiếm Hoàng Sa của VNCH.  

- Hải quân TC đánh chiếm 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988. 

- Chiếm thêm 4 đảo và dựng cột mốc trên đảo Đa Lạc của VN năm 1992. Tháng 2 năm 1992, Quốc hội TC ban hành đạo luật tuyên bố chủ quyền. Tất cả tàu bè kể cả tàu chiến và tàu nghiên cứu khoa học đi qua phải xin phép, nếu không sẽ bị đánh ch́m. Tháng 5-1992, TC kư khế ước với công ty khai thác dầu Crestone trên 1 diện tích 25.000 cây số vuông. 

- Tháng 6 năm 2007, Trung Cộng phổ biến một bản đồ vẽ biển Đông của Việt Nam bao gồm cả Hoàng Sa Trường Sa là lănh hải mới của TC.  

- Tháng 11 năm 2007, Trung Cộng chính thức công bố quyết định thành lập Huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản lư  2 quần đảo này. 

      Ư đồ xâm chiếm Việt Nam của Trung Cộng được tập đoàn Việt gian bán nước thực hiện từng bước một. Ngày 26 tháng 12 năm 1960, Cộng sản Việt Nam chính thức thành lập cái gọi là “Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam” theo chỉ thị của Trung Cộng. Đây là chứng cớ rơ ràng nhất vạch trần chiêu bài “Giải phóng dân tộc” của tập đoàn Việt gian Cộng sản bán nước. Hồ Chí Minh, cán bộ của đệ tam quốc tế cộng sản lănh nhiệm vụ bành trướng chủ nghĩa cộng sản xuống phương Nam, đánh chiếm miền Nam Việt Nam mở đường thông thương ra biển Nam cho đế quốc Trung Cộng. Tập đoàn Việt gian bán nước đă từng bước thực hiện ư đồ dâng đất nhường biển cho quan thầy Trung Cộng như sau: 

Ngày 14 tháng 1 năm 1950, Trung Cộng công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ  Cộng ḥa là thành tŕ công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngày 21 tháng 1 năm 1950, Liên Xô công nhận VNDCCH.(3) 

Năm 1954, Trung Cộng chỉ thị cho VNDCCH kư hiệp định Genève chia đôi đất nước ngày 20-7-1954. 

Năm 1956, Trung Cộng đánh chiếm đảo Tuyên Đức phía Đông của quần đảo Ḥang Sa.  

Ngày 15 tháng 6 năm 1956, Thứ trưởng ngoại giao VNDCCH, Ung văn Khiêm nói với Đại lư sự vụ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) là Li Zhimin rằng: “Về phương diện lịch sử, Hoàng Sa và Trường Sa là một phần đất của Trung Hoa”. 

Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Trung Cộng tuyên bố Trung Cộng là chủ biển Đông.  

- Ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng VNDCCH Phạm văn Đồng gửi công hàm cho Chu Ân Lai, Tổng lư Sự vụ CHNDTH công nhận Hoàng sa Trường sa thuộc lănh thổ Trung Hoa. 

- Sau khi Trung Cộng đánh chiếm Tây Tạng năm 1959. CSVN thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam năm 1960 theo chỉ thị của Trung Cộng.  

- Ngày 19 tháng 1 năm 1974, TC đánh chiếm nốt khu Nguyệt Thiềm phía Tây quần  đảo Hoàng Sa do quân lực VNCH trấn giữ.  

- Năm 1988, Hải quân TC đánh chiếm 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. 

- Năm 1992, chiếm thêm 4 đảo và dựng cột mốc trên đảo Đa Lạc của VN. Tháng 2 năm 1992, Quốc hội TC ban hành đạo luật tuyên bố chủ quyền. Tất cả tàu bè kể  cả tàu chiến và tàu nghiên cứu khoa học đi qua phải xin phép, nếu không sẽ bị đánh ch́m.  

- Tháng 5-1992, TC kư khế ước với công ty khai thác dầu Crestone trên 1 diện tích 25.000 cây số vuông. 

- Ngày 25 tháng 12 năm 1999, Lê Khả Phiêu TBT đảng CSVN và Nguyễn  Đức Lương, chủ tịch nước CHXHCNVN đi Bắc Kinh kư  kết Hiệp ước phân định biên giới. Hiệp ước này chính thức nhượng một phần lănh thổ thuộc Ải Nam Quan, một nửa thác Bản Giốc và nhiều dăy núi thuộc Hà Giang, Lạng Sơn. 

- Ngày 30 tháng 12 năm 2000, nhà nước CSVN kư kết 2 hiệp ước phân định vùng vịnh Bắc Việt và Hợp tác nghề  đánh bắt cá. Với 2 hiệp ước này, tập đoàn CS Việt gian đă nhượng hơn 11 ngàn cây số vuông trong vùng vịnh cho Tầu Cộng và cho Tầu Cộng vào khai thác tài nguyên trong vịnh Bắc Việt. 

- Tháng 6 năm 2007, Trung Cộng phổ biến một bản đồ vẽ biển  Đông của Việt Nam bao gồm cả Hoàng Sa Trường Sa là lănh hải mới của TC.  

- Tháng 11 năm 2007, Trung Cộng chính thức công bố quyết định thành lập Huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản lư  2 quần đảo này th́ Nguyễn tấn Dũng kư giấy phép chính thức cho Trung Cộng khai thác bauxite và sản xuất nhôm tại Lâm Đồng và Đắc Nông ở Cao nguyên. Vùng đất này dành riêng cho TC, người Việt không được lai văng v́ lư do an ninh !!! Đây là một h́nh thức “nhượng địa”, một “Tô Giới Trung Hoa” trên đất nước Việt Nam !!!  

      Ngày 12 tháng 12 năm 2007 sau khi Bắc Kinh phàn nàn về việc thanh niên sinh viên Việt Nam biểu t́nh chống TC xâm lược, Nông Đức Mạnh lại khúm núm bầy tỏ tấm ḷng khuyển mă của tập đoàn Việt gian Cộng sản: V́ t́nh hữu nghị đời đời bền vững với Trung Quốc, lănh đạo Việt Nam sẵn sàng hiến dâng tất cả …” 

      Khi Trung Cộng công khai thành lập huyện Tam Sa để quản lư Hoàng Sa và Trường Sa th́ Việt gian CS cũng phản đối lấy lệ để che mắt nhân dân. Trước hành động ngang nhiên xâm lược của Trung Cộng, bất chấp căm hờn sục sôi của toàn dân trong và ngoài nước, tập đoàn cộng sản Việt gian bán nước lại trâng tráo tổ chức lễ mừng “Bán nước thành công tốt đẹp !!!”. Tập đoàn Việt gian cộng sản lại cho xuất bản hồi kư của một tên tướng Tầu Cộng trong cuộc chiến 1979 rồi cử phái đoàn đến đặt ṿng hoa Đời đời nhớ ơn liệt sĩ Trung Cộng… là những kẻ đă thẳng tay giết hại dân lành từ trẻ em đến cụ ǵa trăm tuổi. Lê Chiêu Thống, Mạc Đăng Dung có sống lại cũng phải cúi đầu bái phục trước thái độ trâng tráo, vô liêm sỉ, đốn mạt và hèn hạ của tập đoàn Việt gian bán nước: đảng Cộng sản Việt Nam.  

      Mới đây tên Thứ sử ”Đại Hán” với danh nghĩa Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Trung Quốc lên Biện Biên Phủ để truy điệu các “Liệt sĩ Trung Cộng” và xây dựng nghĩa trang Liệt sĩ Trung Cộng trên đất nước Việt Nam. Sau đó, tập đoàn Việt gian bán nước kư quyết định thành lập Viện Khổng Tử để tuyên truyền rao giảng văn hóa Hán nhằm nô dịch Hán hóa Việt Nam. 

      Bài học lịch sử cay đắng đầy máu và nước mắt của cái gọi là “Di tản chiến thuật” năm 1975 đă cho chúng ta thấy rơ vai tṛ Địa lư chiến lược và địa lư chính trị của vùng cao nguyên này. Bán đảo Đông Dương với cao nguyên Boloven nằm giữa 3 quốc gia Việt Miên Lào, trải dài xuống cao nguyên Trung phần Việt Nam. Chính v́ vậy, cao nguyên được xem như “yết hầu của Việt Nam”, nắm được cao nguyên sẽ khống chế Việt Nam nói riêng và 3 nước Việt Miên Lào nói chung một cách dễ dàng. Tất cả những thế lực ngoại lai đều quan tâm đặc biệt đến cao nguyên không chỉ ở vai tṛ chiến lược của nó, mà c̣n lợi dụng yếu tố sắc tộc cư trú trên vùng đất này là đồng bào Chàm và đồng bào Thượng bản địa, để phân hóa và khống chế chủ quyền dân tộc của Việt Nam(3).  

     Gần đây, tổ chức The Cham National Federation of Cambodia (CNFC) đă được Liên Hiệp Quốc công nhận dưới qui chế “Deparment of Economic and Social Affaires” viết tắt là DESA kể từ năm 2009. Tổ chức The Overseas Cham Unity Organisation thành lập chính phủ lưu vong Chăm (Cham’s Government in Exile). Chính phủ Chăm lưu vong định ra mắt tại Hải Nam TQ nhưng thấy bất lợi nên ra mắt tại Thụy Điển. Điều này cho thấy đế quốc mới Trung Cộng đă tạo dựng ra tổ chức này để phục vụ cho ư đồ khống chế Việt Nam trong lănh vực kinh tế, quân sự và chính trị qua việc kiểm soát vùng cao nguyên Trung phần(4).  

     Trung Cộng sẽ lợi dụng ưu thế của một cường quốc có chân trong Hội đồng Bảo An LHQ để vận  động một qui chế tự trị cho 2 sắc dân này, biến vùng nầy thành một vùng "ảnh hưởng" lệ thuộc Trung Quốc. Một khi đă  làm chủ cao nguyên, đế  quốc mới của thời đại sẽ từng bước biến Việt, Miên, Lào thành một tỉnh của Trung Quốc theo thời gian. 

     Ngày 1 tháng 11 năm 2007, Nguyễn Tấn Dũng đặt bút kư cho phép Trung Quốc khai thác bauxite th́ cao nguyên Lâm Đồng đă chính thức trở thành một “Tô giới” của Trung Cộng. Vùng tô giới này giao cho một tên tướng CS trong bộ chính trị đảng CSVN, người của TC phụ trách để TC có thể dùng đường hàng không tuồn vũ khí vào cất giấu sẵn. Hàng ngàn công nhân TQ sẽ trở thành hàng ngàn tay súng cùng với hàng chục ngàn du khách Trung Quốc có mặt ở Việt Nam bất cứ lúc nào th́ đến một thời điểm nào đó, Trung Cộng sẽ có cả chục sư đoàn Hồng quân chiếm giữ cao nguyên, khống chế chia cắt Việt nam ra từng mảnh.  

     Để thực hiện ư đồ này, Trung Cộng đă lần lượt thực hiện lộ tŕnh chín bước chiến lược tiến chiếm Việt Nam, Đông Dương và cả vùng Đông Nam Á như sau:  

1. Lập kế  hoạch và viện trợ cho tập đoàn Việt gian CS thực hiện công tŕnh xây dựng xa lộ Trường Sơn trong “Chiến lược Trường Sơn” của Mao Trạch Đông đề ra năm 1953.  

2. Thiết lập xa lộ nối liền thành phố Nam Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, thiết lập thiết lộ và xa lộ nối liền Côn Minh, Hà Nội, Hải Pḥng.  

3. Thực hiện  “Chiến lược Trường Sơn”: Trung Quốc đă viện trợ không hoàn lại cho các quốc gia lân cận để xây dựng những con đường chiến lược xuyên suốt Đông Dương:  

- Mở rộng đường số 9 nối liền biên giới Thái-Lào ra biển Đông qua thị xă Quảng Trị. Con đường nầy đă được nối qua sông Cửu Long và kéo dài đến hải cảng phiá Tây của Thái Lan là Mawlamyine.  

- Cuối năm 2008, Trung Quốc đă hoàn tất công tŕnh tu sửa và mở rộng quốc lộ 13 nối liền Bắc Nam của Lào.  

- TQ cũng đang tu sửa và mở rộng quốc lộ 7 xuyên Cambodia từ  Nam Lào đến hải cảng Sihanoukville ở vịnh Thái Lan.  

     Như vậy, từ nay, những tỉnh phía Tây TQ đặc biệt là Vân Nam, trung tâm công nghệ hoá chất hàng đầu, được nối liền ra ba cửa ngơ Thái B́nh Dương và vịnh Thái Lan. Hàng hóa Trung Quốc đă chuyên chở qua những con đường này để trao đổi xuất nhập cảng với thế giới bên ngoài và những con đường xuyên suốt Đông Dương này sẽ trở thành những con đường chiến lược quân sự khi Trung Cộng phát động chiến tranh xâm lược các nước Đông Dương và Đông Nam Á. 

4. Xây dựng nhà  máy lọc dầu Dung Quất để cung cấp cho Trung Quốc.  

5. Dự án quốc tế giữa Trung Quốc, Lào và Thái Lan trong việc khai thông ḷng sông Cửu Long để tàu vận tài nặng có thể lưu thông trên thủy lộ nầy.  

6. Miễn chiếu khán cho du khách Trung Quốc vào tận mũi Cà Mâu để khi cần thiết sẽ có sẵn đội quân gỉa dạng du lịch ngay trong ḷng đất nước Việt Nam.  

7. Dự án khai thác quặng bauxite ở vùng Cao nguyên miền Nam Việt Nam. Trung Quốc bắt đầu xây dựng hai nhà máy khai thác ở Đắc Nông, nhân công, kỹ sư và thiết bị hoàn toàn do phía Trung Quốc cung cấp. Vùng này được đặt dưới sự quản lư về an ninh của Trung Quốc để lập cầu không vận chuyên chở vũ khí đạn dược đến cất giấu ở cao nguyên. Mở đường sắt từ cao nguyên xuống B́nh Thuận để chuyên chở bauxite bằng đường biển về Trung Quốc. 

8. Xây dựng căn cứ quân sự qui mô trên đảo Hải Nam, Hoàng Sa và Trường Sa để sẵn sàng xuất kích đổ bộ phối hợp với chiến lược chia cắt từ cao nguyên để chiếm toàn bộ Việt Nam. 

9. Từ cao nguyên chạy xuống duyên hải Trung Việt khống chế biển  Đông và từ Vân Nam chạy thẳng xuống Sihanoukville (Cambodia), Mawlamyine (Miến Điện) vịnh Thái Lan khống chế eo biển Mallacca bảo vệ hải lộ huyết mạch từ Châu Phi qua Mallacca vào biển Đông khi xảy ra chiến tranh.  

    Tất cả người Việt Nam yêu nước chúng ta đều nh́n thấy ư đồ thâm độc của Tầu Cộng qua những bước chiến lược núp dưới vỏ bọc hợp tác phát triển kinh tế của chúng. Ngay cả một viên tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh đă từng làm đại sứ ở Bắc Kinh, trước nguy cơ mất nước cũng đă lên tiếng cảnh báo: Điều đáng lo hơn cả là an ninh quốc gia. Chúng ta đều biết TQ đă xây dựng căn cứ hải quân hùng mạnh ở Tam Á đảo Hải Nam… không phải để chống kẻ thù xâm lược nào, mà là để đe dọa VN và sẵn sàng chờ thời cơ thôn tính nốt Trường Sa của chúng ta, sau khi đă nhanh tay chiếm Hoàng Sa từ tay Chính quyền Sài G̣n. Nay lại để TQ khai thác bauxite ở Tây Nguyên th́ sẽ có năm, bảy ngh́n hoặc một vạn công nhân hay quân nhân Trung Quốc đến cư trú và hoạt động tại đây, sẽ h́nh thành một “thị trấn Trung Hoa”, một “căn cứ quân sự” trên địa bàn chiến lược vô cùng xung yếu của chúng ta (vũ khí đưa vào th́ không khó ǵ). Phía Bắc nước ta, trên biển, (TQ) có căn cứ hải quân hùng mạnh, phía Tây Nam nước ta (TQ) có căn cứ lục quân trang bị đầy đủ, th́ độc lập chủ quyền mà chúng ta đă phải đổi bằng hàng triệu sinh mạng cùng xương máu sẽ như thế nào?! Đảng cộng sản sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân”. 

    Để xoa dịu ḷng bất măn của nhân dân, nhà nước CHXHCNVN dă nạp hồ sơ thềm lục địa tại Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng, CSVN không bảo vệ  lănh hải của Việt Nam mà tệ hại hơn, đó là  một văn kiện hợp thức hóa trước Liên Hiệp Quốc việc nhường biển cho Trung Cộng. Đây là một tội ác tày trời của tập đoàn Việt gian cộng sản, một tội ác mà trời không dung, đất chẳng tha, Thần người đều căm hận … 

    Chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm của nguy cơ  mất nước… 

     Nếu đồng bào trong nước, nhất là tầng lớp thanh niên sinh viên, các quân nhân yêu nước không dũng cảm  đứng lên và đồng bào hải ngọai thờ ơ  th́ sự sống c̣n của dân tộc như sợi chỉ  treo chuông. Đây là một hiểm họa không lường được  ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc.  

Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ trở thành một Tây Tạng thứ  hai trong thế kỷ 21 này…??? Đế quốc TC chỉ  mới xâm chiếm Tây Tạng từ năm 1959 đến nay mới có một nửa thế kỷ mà Đức Đạt lai Lạt Ma của Tây Tạng đă ngậm ngùi cay đắng thốt lên: “Tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và nhân cách của các thế hệ Tây Tạng, vốn qúi gía hơn mạng sống của họ, nay đă gần như bị tiêu diệt ! Đảng cộng sản và nhà nước TC đă biến Tây Tạng thành một “Địa ngục trần gian”!!!

     Chúng ta sẽ trở lại thời “ngàn năm  đô hộ giặc Tàu”? Lịch sử của ngàn năm Hán thuộc với những đau thương tủi nhục, những u uất căm hờn lại tái diễn trên đất Việt, không phải là “Bắt dân ta lên rừng t́m ngà voi, xuống biển ṃ ngọc trai” nữa mà tinh vi hơn, thâm độc qủi quái hơn ngàn lần.  

    Tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta, trong và ngoài nước phải làm ǵ trước khi đă qúa muộn ???  

    Tổ quốc lâm nguy !!! Chúng ta đang đứng bên bờ  vực thẳm của nguy cơ mất nước  !!!  

TOÀN DÂN NGHE CHĂNG ???

SƠN HÀ NGUY BIẾN !!! 
 
 

Các chữ  viết tắt: 

- Liên Hiệp Quốc: LHQ.

- Việt Nam Cộng ḥa: VNCH

- Việt Nam Dân chủ  Cộng ḥa: VNDCCH

- Cộng sản Việt Nam: CSVN

- Liên Xô: LX

- Trung Cộng:TC

- Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa: CHNDTH

- Công Ước Quốc tế về các quyền Dân sự chính trị: CUQTDSCT 

NHÀ XUẤT BẢN VIỆT NAM NGÀY MAI

Vietnamngaymai.wordpress.com

In lần thứ  nhất 1.000 quyển

Tác gỉa giữ  bản quyền

Liên lạc quocvietanhpham@yahoo.com

Nganhoang

12911 Josephine st Apt D, Garden Grove CA92841 

Gía ủng hộ: 12 USD