ĐT. 714-541-9859, 714-423-0577           THONG THIEN HOC

Google

Trang Chính

English

Việt Nam


Hoa Kỳ

Sinh Hoạt Cộng Đồng


Thế Giới
Diễn Đàn

Văn Học

B́nh Luận

Kinh Tế
Câu Chuyện ThờiSự

Chuyện Lạ 4Phương

Khoa Học

Sức Khỏe

Ẩm Thực

Nhân Vật

Người / Ngợm

Vui Cười


Biếm Thi

Linh Tinh

Rao Vặt

Nhạc Hoàng Vân

VNCH Foundation

Ca Dao Việt Nam

Thơ Hà Huyền Chi

Hà Phương Hoài

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

OVERSEAS
FREE VIETNAMESE
COMMUNITIES

RADIO
SAIGON-HOUSTON

Le Truy Dieu Nhung Anh Hung Tu Si Vi Quoc Vong Than tai DC


 

Kinh thua qui vi tren dien dan,

 

Bay lau nay toi doc nhieu bai viet noi ve van de lien quan den Ngay 30 Thang Tu, 2005 tai Washington DC, toi xin gop y nhu sau:

1- Dau tien la nhung than hao nhan si co tinh than va nhiet quyet hop lai de ban thao ve van de 30 Thang Tu, 2005.  Luc do co rat nhieu than hao nhan si ghi ten tham du trong tinh than lam viec cho mot ngay rat co y nghia: 30 Thang Tu...Ai cung co long hang say va dat ra nhieu du tinh, ban thao, va keu goi pho bien (mot trong du tinh do la Le Truy Dieu do chinh co Lu Anh Thu de nghi va dam trach).  Luc do da so nhung than hao nhan si rat nhiet tinh ung ho vi ho nghi rang nhom nay do con em  the he hau due dung ra to chuc.  Nhung roi tu tu thanh phan cua Mat Tran Viet Tan boc phat lien quan truc thuoc den Freedom March (chac qui vi da duoc nhieu nguoi co kien thuc dinh nghia Freedom March, chang han nhu Dr. Nguyen Phuc Lien..va mot so than huu khac dinh nghia ro ret Freedom March la gi roi).

 

2- Mot so than hao nhan si thay khong the ngoi chung lam viec duoc ngay sau khi thay  Mat Tran Viet Tan xuat dau lo dien thi ho lap tuc tach roi ra khoi nhom nay.  Dien hinh la co Lu Anh Thu da to ro su cuong quyet la khong hop tac voi nhom to chuc mang lay ten cho ngay Le 30 Thang Tu la Freedom March nay. Ngay tu thoi diem do co Lu Anh Thu lien tuc no luc lam viec den nay da hon 7 thang nay de tiep tuc cong viec ma chinh co da khoi xuong Le Truy Dieu Anh Hung Tu Si Vi Quoc Vong Than da hy sinh cho tran chien Viet Nam (tuc la Anh Hung tu Si nay thuoc  QLVNCH va nhung dong minh chien dau cho chinh nghia Tu Do, trong do co Hoa Ky) tai buc Tuong Tuong Niem Chien Tranh Viet Nam.

 

Chung ta thay ro ret la Le Truy Dieu nay la hoan toan do Lu Anh Thu dung ra cung voi Tap The Chien Si VNCH to chuc va khong co dinh lieu gi voi Mat Tran Viet Tan.  Toi rat than phuc nhung nguoi co lap truong trong sang va can dam dung ra nhan lay ganh nang ma khong vi danh hay loi de phuc vu cho chinh nghia Tu Do.  Mot chinh nghia da do anh em QNQLVNCH va dong minh da hy sinh va chung toi la nhung nguoi con song sot duoc la nho cong on cua nhung VI QUOC VONG THAN da nam xuong va cho nhung nguoi dang con song de tiep tuc dau tranh cho chinh nghia nay.  Chinh vi vay Buoi Le Truy Dieu nay do Tap The CSVNCH voi su gang suc no luc cua co Anh Thu da dat thanh qua nhieu kho khan, nhan nai, tranh dau keu goi ...qui than hao nhan si tham gia.

 

Neu qui vi nao thay Buoi Le Truy Dieu nay co y nghia doi voi qui vi thi xin tiep mot tay cu the den tham du hoac khong den duoc thi xin gui tam long cung nhau de chung ta tuong nho va vinh danh nhung VI QUOC VONG THAN nhu da ke tren.  

 

3-  Trong viec lam vinh danh va ghi on nay Tap The CSVNCH da duoc su hau thuan nong nhiet cua cuu chien binh HK, Vietnam Veterans, tiep giup.  Doan xe motor cua Vietnam Veterans (khoang vai chuc chiec cung voi dong bao va TT CSVNCH )se ho tong co Viet Nam Cong Hoa, la co da duoc phu tren quan tai cua mot anh Can Bo Xay Dung Nong Thon chet trong tran giao tranh vao nam 1969 tai Ap Phu My...La co VNCH nay se duoc ba con co bac tu tieu bang Hawaii mang qua. Hanh dong nay cua Viet Nam Veterans rat duoc chung ta hoan nghinh.  Day la mot cu chi ma ho nguong phuc va vinh danh VNCH.

 

4- Mot vi Tuong Lanh tu US Department of Veterans Affairs la General Nicholson (Vietnam Veteran) gui Proclaimation (Tuyen Ngon) den de vinh danh va ca ngoi QLVNCH do dai dien cua Vietnam Veteran la Dai Ta Thuy Quan Luc Chien HK, cung la Giam Doc Nghia Trang Quoc Gia HK cua  Thai Binh Duong lam dai dien doc Tuyen Ngon trong Buoi Le Truy Dieu. 

 

5- Mot la thu cua Dai Tuong Weyand (Vietnam Veteran), nguoi da yeu cau Tong Thong Ford lap tuc giup nguoi Mien Nam Viet Nam di tan gap rut duoc nhieu chung nao tot chung nay va phai bao ve anh ninh toi da cho cuoc Tong Di Tan nam 1975.  Buc thu nay Tuong Weyand ca ngoi va vinh danh QLVNCH de duoc doc len trong Buoi Le Truy Dieu nay nhan dip ky niem  Chu Nien 30 nam ngay Tang Thuong cua chung ta.

 

6- Con rat nhieu tiet muc voi nhung Vietnam Veterans va cuu QNQLVNCH phat bieu cung voi the he con em ...chia se cam tuong va chung minh su quyet tam cua minh tren con duong tiep tuc cho chinh nghia Tu Do nay trong Buoi le Truy Dieu tai Vietnam War Memorial War...

 

7- Chung toi khong the ke het duoc nhiet tinh, tam long va su dong gop cong suc..cua rat nhieu than hao nhan si tai Washington DC va tai nhung tieu bang khac tuu ve lam le Truy Dieu.

 

8- Tuy su phan xet cua moi nguoi va su hieu biet, mong qui vi rong duong ban luan de danh gia viec lam cua to chuc nao va nhom hop nao.

 

AI LAM GI DUOC CUNG DUOC MIEN SAO VIEC LAM CO Y NGHIA TOT CHO CONG CUOC DAU TRANH VOI CHINH NGHIA TU DO NAY.

 

XIN DUNG DANH PHA MOT CACH VO CAN CO DE GAY THEM PHIEN MUON VA MAT THI GIO.

 

Toi rat cam ta qui vi de thi gio doc la thu nay.

 

Chung ta hay cung nhau cuoi dau nguong mo nhung Anh Hung Tu Si da hy sinh va nhung anh em Quan Luc VNCHdang con song da hy sinh tuoi thanh xuan hoac phan than the cua minh cho Chinh Nghia Tu Do.

 

Da 30 nam qua, moi nam vao dip ngay Quoc Han, ngay Tang Thuong cua dan toc VN, 30 thang Tu, 1975, chung ta hay cung nhau quyet tam doan ket them nua de tranh dau diet tru Cong San Viet Nam dang tiep tuc dan ap, boc lot, cuop boc dan Viet Nam.  Chung an cuop luon phan que huong cua Tien Do To Quoc dang cho Trung Cong. Kinh chuc qui vi duoc nhieu dieu mai man va suc khoe de cugn nhau tiep tuc dau tranh.  Xin nho qui vi pho bien dum. 

 

Chan thanh cam ta,

 

Kinh thu,

 

Nina Ngoc-Nhung

 

 

Xin vui ḷng liên lạc với butvang@yahoo.com về mọi chi tiết liên quan tới Ánh Dương
Copyright © 2004 Anh Duong Online
Last modified: 08/10/06