Video về Lư Tống


 

A. VIDEO ANH NGỮ
 
FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 1 OF 4
FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 2 OF 4
FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 3 OF 4
 

FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 4 OF 4

DAVE CORTESE, SJ VICE MAYOR PAID A VISIT TO LY TONG
http://www.youtube.com/watch?v=uBVlmdRvR7A

COUNCILMEMBER OTTO LEE, KANSEN CHU SUPPORT LY TONG'S


PETE McHUGH. SC SUPERVISOR STOPPED BY TO SUPPORT LY TONG

JUNE 8, 2012: LY TONG SPEAKS OUT AFTER THE VISIT OF COUNTY SUPERVISOR DAVE CORTESE

 

B. VIDEO VIỆT NGỮ

 

I. PHẦN VIDEO YOUTUBE
 
1. TỔNG HỢP 9 PHI VỤ
LƯ TỐNG 9 MISSIONS
 
http://www.youtube.com/watch?v=3XBriVr-YN0
 
2. PHI VỤ SAIGON1 VÀ HAVANA
LƯ TỐNG HUYỀN THOẠI
http://www.youtube.com/watch?v=Qv7BECSb6tY&feature=youtu.be
http://youtu.be/Qv7BECSb6tY
 

LƯ TỐNG RA T̉A VC P1
http://www.youtube.com/watch?v=HHkGFG3Nbm0 

LƯ TỐNG RA T̉A VC P2
http://www.youtube.com/watch?v=WWOdx2RShHE 
 

3. PHI VỤ SAIGON2
LƯ TỐNG TRỞ VỀ MỸ (THẮNG DẪN ĐỘ)
 
http://www.youtube.com/watch?v=yuzqZUe5IGc 

LƯ TỐNG TRỞ VỀ TỪ NGỤC TÙ THÁI LAN 2007 (SAN JODE AIRPORT)
http://www.youtube.com/watch?v=RO13fepZtaw&feature=youtu.be
http://youtu.be/RO13fepZtaw
 

TIỆC ĐÓN LƯ TỐNG VỀ TỪ THÁI LAN TẠI SJ
http://www.youtube.com/watch?v=qOMyV6OPGAs 

LƯ TỐNG TRỞ VỀ MỸ (NAM CALI TIẾP ĐÓN)
http://www.youtube.com/watch?v=Nnqc0JqNmPs 
 

LY TONG AT 10 YEARS ANNIVERSARY OF RADIO HAINGOAI http://www.youtube.com/watch?v=cRZjua42l_E  

 

4. PHI VỤ TUYỆT THỰC:
 

LƯ TỐNG HUNGER STRIKE LITTLE SAIGON (1/2)
http://www.youtube.com/watch?v=Pm5gATKBz98&feature=youtu.be
http://youtu.be/Pm5gATKBz98
 

LƯ TỐNG HUNGER STRIKE LITTLE SAIGON (2/2)
http://www.youtube.com/watch?v=7jjI_BJUrQ0&feature=youtu.be
http://youtu.be/7jjI_BJUrQ0
 

FREEDOM FIGHTER LY TONG HUNGER STRIKE FOR LITTLE SAIGON
http://www.youtube.com/watch?v=9ahQdMwCVGs  


LƯ TỐNG TUYỆT THỰC
http://www.youtube.com/watch?v=OUYKD8qOWFo  

PHỎNG VẤN NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG TUYỆT THỰC NGÀY 2 
http://www.youtube.com/watch?v=q19YAGdftys

LY TONG'S HUNGER STRIKE - DAY (NIGHT) 7, FEB. 21-2008
http://www.youtube.com/watch?v=DyO1ZvbeoJU  

A VIOLINIST PERFORMED AT LY TONG'S HUNGER STRIKE, FEB. 18-08
http://www.youtube.com/watch?v=ysmYVgojtgM

CẢNH SÁT LÀM LUẬT 2 TIẾNG VỚI LƯ TỐNG TỐI 21/2/2008
http://www.youtube.com/watch?v=z0W25pLnc4w  

22/2/2008 DÂN BIỂU TRẦN THÁI VĂN ĐẾN THĂM CHIẾN SĨ LƯ TỐNG
http://www.youtube.com/watch?v=X9WC5N1AdGY  

"VĂN NGHỆ CỘNG ĐỒNG" LƯ TỐNG TUYỆT THỰC V̀ LITTLE SAIGON
http://www.youtube.com/watch?v=lBKCXfsY0W0  
 

HƠN 10.000 NGƯỜI TẠI BUỔI BIỂU DƯƠNG CDNV BẮC CALI (PHẦN 3)
 
http://www.youtube.com/watch?v=gRL2pHZ5sME 

CANDLELIGHT VIGIL IN SUPPORT OF LY TONG'S HUNGER STRIKE
http://www.youtube.com/watch?v=Hx3IndmIwyY 
 

LY TONG ENDS HUNGER STRIKE -- "LITTLE SAIGON" PREVAILS
http://www.youtube.com/watch?v=_m4_EJDsCOU 

LY TONG AN PHO
http://www.youtube.com/watch?v=RmthvgqyRTQ 

 

5. PHI VỤ OLYMPICS: BẮC KINH VÀ BẮC HÀN 2008
LY TONG P 1 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oLYCYe3ow2A 

LY TONG P 2 
 

(COPY LY TONG P 2 VÀ PASTE TẠI SEARCH)
http://www.youtube.com/watch?v=GBvPyiSgegc 
 

LYTONG P 3 
http://www.youtube.com/watch?v=rva6WSLWX_8 
 

6. PHI VỤ MEET VIETNAM
BIỂU T̀NH CHỐNG TRIỂN LĂM MEET VN 15/11/2009 (P4)
http://www.youtube.com/watch?v=TGbsC-Y2JmM
 
7. PHI VỤ HẠ CỜ MÁU TẠI USC
LƯ TỐNG HẠ CỜ MÁU TẠI USC (XEM PHOTO)
http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=49921
 

LY TONG VÀ USC P 1
http://www.youtube.com/watch?v=ivkXuYjTvFY 
 

8. PHI VỤ XỊT H̀NH HỒ TẶC TẠI VAALA
LƯ TỐNG VÀ TRIỂN LĂM VAALA
 
http://www.youtube.com/watch?v=vfjDj9_zol8 

http://www.youtube.com/watch?v=vfjDj9_zol8  

LY TONG AT THE PROTEST AGAINST FOB II
 
http://www.youtube.com/watch?v=YkPRi4ANta8 

http://www.youtube.com/watch?v=YkPRi4ANta8   
 

9. PHI VỤ XỊT CA NÔ VC
LƯ TỐNG XỊT CA NÔ VC

ĐÀM VĨNH HƯNG "CAY QUÁ BÁC HỒ ƠI! CỨU CON DZỚI" BÀI CA NHỚ BÁC KHI BỊ XỊT...
http://www.youtube.com/watch?v=D-Rd9uyALuo

LƯ TỐNG XỊT CA NÔ VC 
http://www.youtube.com/watch?v=eeiUfUOxJdo

SBTN LƯ TỐNG VÀ UB CHỐNG CỘNG BẮC CALI XUÔI NAM
http://www.youtube.com/watch?v=1kPZMSVHvcc

LƯ TỐNG BIỂU T̀NH NAM CALI
http://www.youtube.com/watch?v=EE3bi7Hxe-M

LƯ TỐNG BIỂU T̀NH NAM CALI *
http://www.youtube.com/watch?v=QEnmAIh2puU

LƯ TỐNG KỂ CHUYỆN PHỤC KÍCH ĐÀM VĨNH HƯNG - PHẦN 1
http://www.youtube.com/watch?v=9fuEmN1v1dY

LƯ TỐNG KỂ CHUYỆN PHỤC KÍCH ĐÀM VĨNH HƯNG - PHẦN 2
http://www.youtube.com/watch?v=cGXL2uF6nfU

8-8-2010 SBTN DALLAS NEWS - ANH HÙNG LƯ TỐNG - ĐÀM VĨNH HEO TẬP 1
http://www.youtube.com/watch?v=ttIeyfZAGYI

8-8-2010 SBTN DALLAS NEWS - ANH HÙNG LƯ TỐNG - ĐÀM VĨNH HEO TẬP 2
http://www.youtube.com/watch?v=Thqxyr-6CWI

LƯ TỐNG 45 PHIÊN T̉A (1-11) 
http://www.youtube.com/watch?v=nQkbkplasmA

LƯ TỐNG 45 PHIÊN T̉A I (12-37)
http://www.youtube.com/watch?v=fhi78_8Oh_c

LƯ TỐNG 45 PHIÊN T̉A II (38-45)
http://www.youtube.com/watch?v=KH6_drQzBWE

VNCH12: LƯ TỐNG - NGƯỜI ANH HÙNG VIỆT NAM TỰ DO (THÔNG BÁO TUYỆT THỰC)
http://www.youtube.com/watch?v=Ji_OU6GhGAs

TIN MỚI NHẤT VỀ LƯ TỐNG SAU CHUYẾN THĂM CỦA GSV DAVE CORTESE
http://www.youtube.com/watch?v=zcq0MeMDJtY

LƯ TỐNG PHỦ NHẬN TIN "LƯ TỐNG ĐĂ ĂN TRỞ LẠI" CỦA BÁO SAN JOSE MERCURY NEWS
http://www.youtube.com/watch?v=Yw04_QNqcVQ

TIẾNGNÓI TỪ TRONG NƯỚC VỀ VỤ LƯ TỐNG.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=wQbqMC_zTEk

THÔNG BÁO CỦA "UBYT TINH THẦN CHỐNG CỘNG CỦA LƯ TỐNG" SAN JOSE 28/5/2012
http://www.youtube.com/watch?v=qOUrR1MuAys&list=PLC50F68696

VIETAMERICANS RALLY IN SUPPORT OF LY TONG, FREEDOM FIGHTER, JUNE 3-2012 (ĐÊM THẮP NẾN)
http://www.youtube.com/watch?v=rdKPzfb4uPw

11 PHÚT: LƯ TỐNG ĐƯỢC TRẢ TỰ DO NGÀY 18-8-2012 TẠI NHÀ TÙ MAIN JAIL
http://www.youtube.com/watch?v=w3L8rK5bKpc


10. KỊCH:TÀI TỬ
TRẦN QUANG ĐÓNG VAI LƯ TỐNG
LƯ TỐNG TRƯỜNG KỊCH RƯỢU TIỄN Ó ĐEN
http://www.youtube.com/watch?v=JQ_uGjogzDg&feature=youtu.be
http://youtu.be/JQ_uGjogzDg
 
11. LƯ TỐNG ĐI THĂM ĐỒNG BÀO
LƯ TỐNG CHU DU THẾ GIỚI
http://www.youtube.com/watch?v=UIy7h1h8ORw&feature=youtu.be
http://youtu.be/UIy7h1h8ORw
LY-TONG'S "ĐIẾU-VĂN"_CỐ ĐẠI-TÁ VŨ-VĂN-ƯỚC (1930-2010)
http://www.youtube.com/watch?v=sDobS8byt7c

(LƯ TỐNG TẠI UTAH)
LƯ TỐNG
http://www.youtube.com/watch?v=YkwRjumdQm8

LƯ TỐNG 1
 http://www.youtube.com/watch?v=fA0hOE7sdJY

LƯ TỐNG 2
http://www.youtube.com/watch?v=-wDLl8CNXyE

LƯ TỐNG 3
http://www.youtube.com/watch?v=ZEqS6IZf-7U

LƯ TỐNG 4
 http://www.youtube.com/watch?v=KVJiN2oK6ow

LƯ TỐNG 5
http://www.youtube.com/watch?v=3NXGYKWl2aw

LƯ TỐNG 6
 http://www.youtube.com/watch?v=pycpsOSAXS8

LƯ TỐNG 8
 http://www.youtube.com/watch?v=WRJACp-MmPg

LƯ TỐNG 9
http://www.youtube.com/watch?v=aY0J6oVYc1w

LƯ TỐNG 10
http://www.youtube.com/watch?v=rZYCCFqEGIw

LƯ TỐNG 11
http://www.youtube.com/watch?v=_6lzbtywA98

 
12. ĐỆ NHẤT ĐẲNG KARATE
 LƯ TỐNG VƠ KARATE
https://www.youtube.com/watch?v=kCFeL2pO_us

 
13. BIỂU T̀NH SAN FRAN
BIỂU T̀NH XÉ CỜ MÁU TẠI SAN FRANCISCO NGÀY 30.9.2010
http://www.youtube.com/watch?v=oALW05IYaVE

 
14. PHÁT BIỂU
PHÁT BIỂU CỦA LƯ TỐNG TRONG NGÀY QUÂN LỰC 13-6-2010 TẠI SAN
JOSE
http://www.youtube.com/watch?v=AmTwI_DpKDI

NGÀY NHÂN QUYỀN & DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM (PART 21)
http://www.youtube.com/watch?v=bUwgybMU4g8

NGÀY NHÂN QUYỀN & DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM (PART 22)
http://www.youtube.com/watch?v=ARtXIzvdzKw

PHỎNG VẤN CỰU PHI CÔNG LƯ TỐNG TẠI SAN JOSE
http://www.youtube.com/watch?v=lyrCPn2jFO8

 

15. CÁCH MẠNG ĐUA XE
LƯ TỐNG - CHỐNG CỘNG ĐUA XE
http://www.youtube.com/watch?v=sSp2pCwSZR4 
 

16. PHỎNG VẤN
HUỲNH LƯƠNG THIỆN PHỎNG VẤN LƯ TỐNG (PART 3)
http://www.youtube.com/watch?v=MtCYQHarbU8 

HUỲNH LƯƠNG THIỆN PHỎNG VẤN LƯ TỐNG (PART 4)
 

(COPY  HUỲNH LƯƠNG THIỆN PHỎNG VẤN LƯ TỐNG (PART 4) ĐỂ SEARCH)
http://www.youtube.com/watch?v=I_cgGMB3LOs 
 

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 5) 
http://www.youtube.com/watch?v=qCMOnX8mH4I&list=PLAF4F48C5467EFB53
 

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 6) 
http://www.youtube.com/watch?v=bPmnWFu1OC0&list=PLAF4F48C5467EFB53
 

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 7) 
http://www.youtube.com/watch?v=35bD_YsCirc&list=PLAF4F48C5467EFB53


LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 8)
http://www.youtube.com/watch?v=fwWs6zbxjx0&list=PLAF4F48C5467EFB53


LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 9)
 
http://www.youtube.com/watch?v=Biyi3pZXW_8&list=PLAF4F48C5467EFB53


LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 10)
http://www.youtube.com/watch?v=rjhtWEngTks&list=PLAF4F48C5467EFB53


LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 11)
http://www.youtube.com/watch?v=TPnRSQiO-vk&list=PLAF4F48C5467EFB53


LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 12) 
http://www.youtube.com/watch?v=u8wXaAL_jns&list=PLAF4F48C5467EFB53


 
II. PHẦN AUDIO YOUTUBE
 
1. THƠ NHẠC
LƯ TỐNG: THƠ NHẠC T̀NH NHÂN
http://www.youtube.com/watch?v=jrk28DjYFDE 

 LUU HONG - VUNG TROI NGAY DO 
http://www.youtube.com/watch?v=HPv2Vt6XEK4&list=PLhR5_


LƯ TỐNG; THƠ NHẠC ĐẤU TRANH
http://www.youtube.com/watch?v=j1kmTC1qqnc
 

CHUYỆN T̀NH LƯ TỐNG
http://www.youtube.com/watch?v=2mNR8aEIHzs


Ó ĐEN LƯ TỐNG.flv
http://www.youtube.com/watch?v=Ss31aqwtCRg

 


2. AUDIO ĐỌC TRUYỆN Ó ĐEN (1) 2 AUDIO (13 GIỜ)
LƯ TỐNG: Ó ĐEN 1 (7H)
 
https://www.youtube.com/watch?v=cpLV7xTLdOM 


LƯ TỐNG: Ó ĐEN 2 (6H)
https://www.youtube.com/watch?v=X9N5WQibOJM 


(3) 7 AUDIO (13 GIỜ)
LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (1/7) 
http://www.youtube.com/watch?v=JWvfMQKHOOI&feature=youtu.be
http://youtu.be/JWvfMQKHOOI


LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (2/7) 
http://www.youtube.com/watch?v=z82NqmnmFIQ 

LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (3/7) 
http://www.youtube.com/watch?v=fPYOrPIgSLY&feature=youtu.be
http://youtu.be/fPYOrPIgSLY


LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (4/7) 
http://www.youtube.com/watch?v=bbGYz78Svds&feature=youtu.be
http://youtu.be/bbGYz78Svds


LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (5/7)  
http://www.youtube.com/watch?v=NpUW34H5xlM&feature=youtu.be
http://youtu.be/NpUW34H5xlM


LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (6/7) 
http://www.youtube.com/watch?v=34eeOzhV82s&feature=youtu.be
http://youtu.be/34eeOzhV82s


LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (7/7) 
http://www.youtube.com/watch?v=tEdA2bwYrhE&feature=youtu.be
http://youtu.be/tEdA2bwYrhE