TOÀN BỘ TƯ LIỆU VĂN HỌC-HỌC THUẬT-ĐẤU TRANH

CỦA Ó ĐEN LƯ TỐNG, PHI CÔNG QLVNCH

 

01- BOOK 1- ENGLISH ARTICLES
02- BOOK 2- BLACK EAGLE

- HEARTBEAT AFTER HEARTBEAT

- BLACK EAGLE - 448 PAGES
03- BOOK 3- Ó ĐEN
04- BOOK 4- TUYỂN TẬP TINH THẦN LT
05- BOOK 5- LT TRONG L̉NG DÂN TỘC
06- BOOK 6- LT CHIẾN DỊCH TRỞ VỀ ĐẤT MẸ
07- LUẬN ÁN TIẾN SĨ I-1992
- PH.D ESSAYS FOR ADMISSION

- PH.D. DISSERTATION # I

08- LUẬN ÁN TIẾN SĨ II-2000
- BOOK  I - A STIMULUS THEORY -111 PAGES

- BOOK  II - A STIMULUS THEORY -196+PAGES

09- BIỆN MINH TRẠNG
- THAI COURT

- US COURT

10- BÁO VIỆT HẢI NGOẠI
11- BÁO VIỆT CỘNG
12-TIỂU SỬ LƯ TỐNG
- TIỂU SỬ LƯ TỐNG (26 PAGES)

- LY TONG BIOGRAPHY IN WIKIPEDIA (28 PAGES)

- LY TONG IN WIKILEAK

13- H̀NH ẢNH ĐẤU TRANH

14- AUDIO THƠ-NHẠC LƯ TỐNG
15- THƠ-VĂN ANH-PHÁP NGỮ
- POEM

- ESSAY

- NEWSPAPER

16- 135 VIDEO-AUDIO 9 PHI VỤ
17- THƠ-VĂN-NHẠC VIỆT NGỮ
- THƠ LƯ TỐNG

- THƯ-VĂN LƯ TỐNG

- THƠ T̀NH NHÂN

- NHẠC THÂN HỮU

- THƠ THÂN HỮU

 


THỨ TỰ ABC

 

A. THƠ LƯ TỐNG

 

I. THƠ T̀NH (18 BÀI, 31 TRANG)

01- BA GIAI ĐIỆU T̀NH (5)

02- CÔ BÉ LỌ LEM (14)

03- CÓ YÊU EM KHÔNG? (9-10)

04- ĐOẢN THI (11-14)

05- O XƯA - O NAY (3-4)

06- TA ĐĂ GẶP EM TRONG MƠ (6-9)

07- TẠ TỘI VỚI T̀NH (17-23)

08- TA VÀ EM (5)

09- THỜI GIAN (14)

10- T̀M EM (10-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

11- T̀NH LẠC HẬU (3)

12- T̀NH NGOÀI HÀNH TINH (14-16)

13- TRONG MƠ (1-2)

14- TƯỢNG ĐÁ (1)

15- VALENTINE 2000s (23-27)

16- VALENTINE 4000S (27-31)

17- VAN XIN (2-3)                            

18- YÊU EM LÀM CHI (1)

 

II. THƠ ĐẤU TRANH  (23 BÀI, 50 TRANG)

01- BÁC - TÔI (34-35)

02- BỆNH LIỆT KHÁNG VÀ THÁNG TƯ ĐEN (74-79)

03- B̀NH THƯỜNG - PHI THƯỜNG (38)

04- CUỘC HÓA THÂN MÙA XUÂN (52)

05- HẬN TRĂM CÔN (33-34)

06- HỒ PHƯỜNG (35-37)

07- LẪM CẪM ĐẦU XUÂN BÍNH TUẤT 2006 (48-51)

08- NGÀY THƯƠNG NHỚ HUẾ (38-39)

09- NGƯỜI VỀ (45-46)

10- NHẤT NHẬT TẠI TÙ (41-45)

11- NIETZSCHE: THÂN LỪA ƯA NẶNG (61-65)

12- Ó NHỚ TRỜI (31-32)

13- SẤM TRẠNG TR̀NH (60-61)

14- TẠ ƠN - TẠ TỘI ĐỜI (47-48)

15- TIÊU DIỆT (34)

16- TÔI ĂN THỊT TÔI (52-57)

17- TÔI MƠ HÓA THÂN SIÊU VI KHUẨN SARS (57-60)

18- TRONG MƠ TA THẤY VIỆT NAM (45)

19- TRƯỜNG CA: ANH HÙNG HÀNH ĐỘNG (65-74)

20- TRƯƠNG MINH DŨNG (37)

21- TƯỢNG ĐÀI HAI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ WESTMINSTER (39-41)

22- ỦY NHIỆM VÈ (60)

23- WELCOME "HUNG THẦN" GIÁP MẬP  (79-80)

 

III. PHÂN ƯU (04 BÀI, 5 TRANG)

01- NGÔ GIÁP (80-81)

02- TRẦN HỒNG (81)

03- TRẦN VĂN VÂN (83-84)

04- VŨ VĂN ƯỚC (81-83)

 

IV. CÂU ĐỐ (02 BÀI) (P.85)

 

V. THƠ CHÚC TẾT (10 BÀI, 11 TRANG)

01- CHÚC XUÂN ẤT DẬU 2005 (89)

02- CHÚC XUÂN BÍNH TUẤT 2006 (90)

03- CHÚC XUÂN CANH DẦN 2010 (95)

04- CHÚC XUÂN ĐINH HỢI 2007 (91)

05- CHÚC XUÂN GIÁP THÂN 2004 (88)

06- CHÚC XUÂN MẬU TÍ 2008 (94)

07- CHÚC XUÂN QUƯ MÙI 2003 (86-87)

08- CHÚC XUÂN TÂN MĂO 2011 (96)

09- KHAI BÚT CHÀO LITTLE SAIGON (92-93)

10- THƠ XUÂN TẶNG BÁC SĨ TRƯƠNG KIM & ĐỘ (87)

 

VI. THƯ-VĂN LƯ TỐNG (38 BÀI, 337 TRANG)

01-BÀN VỀ "BỘ MẶT THẬT CỦA NGUYỄN ĐAN QUẾ -  THẾ NÀO LÀ TÙ CẢI TẠO?" (125-133)

02- BẤT CÔNG BẤT CỨ NƠI ĐÂU ĐỀU ĐE DỌA NỀN CÔNG LƯ T̉AN THẾ GIỚI (208-221)

03- BIỆN PHÁP CHỐNG BẮT KHÔNG TẶC VÀ KHỦNG BỐ (58-64)

04- BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH TẠI HẢI NGOẠI VÀ QUỐC NỘI (133-140)

05- BIỂU T̀NH CHỐNG TRUNG-VIỆT CỘNG: VẬN HỘI MỚI (320-322)

06- CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI (247-259)

07- CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT (14-16)

08. ĐẤU KHẨU: MỘT H̀NH THỨC ĐẤU TRANH TRONG TÙ (375-378)

09- GALANG T̀NH... XÙ! (1-2)

10- GIẢI PHÁP SUTHATHIF TUWASI (221-229)

11- GIẢI PHÁP SUY TRẦM NỀN KINH TẾ MỸ (146-152)

12- HẠ CỜ TÂY (64-76)

13- HỌC THUYẾT CHẤT XÚC TÁC: CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNG (295-315)

14. KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN "CHỨNG HOANG TƯỞNG TỰ ĐẠI" (352-356)

15- KHAI TỬ CHẾ ĐỘ CSVN NGÀY KHAI SINH 2/9 (315-320)

16- LỜI KÊU GỌI TRỪ GIAN DIỆT BẠO CỦA LƯ TỐNG (11-13)

17- LƯ TỐNG: CHỨNG NHÂN NGÀY TÀN CỦA CON MA NHÀ HỌ NGUYỄN (359-378)

18- MỘT GIẢI PHÁP CHỐNG MỸ SA LẦY TẠI IRAQ VÀ DÂN CHỦ HÓA TOÀN CẦU (347-352)

19- NGÔI NHÀ MA "HELL HOME" GÓC ĐƯỜNG HELLYER-SENTER (105-120)

20- NGƯỜI VÊ TỪ CƠI CHẾT (17-18)

21- NHỮNG NGÀY SINH NHẬT (8-11)

22- PHI CÔNG "DỞM" LƯ TỐNG (19-34)

23- PHI VỤ HẠ CỜ VC, THƯỢNG CỜ VNCH TẠI USC (188-196)

24- PHI VỤ PHÁ HỦY H̀NH HỒ TẶC VÀ CỜ MÁU VC (181-188)

25- PHI VỤ PHẠM HỮU (165-168)

26- PHI VỤ TỬ THẦN (50-53)

27- SỐ MẠNG VÀ SỐ 8 (120-125)

28- TẠI SAO BÀ CHÁNH ÁN NỖI TRẬN LÔI Đ̀NH?!? (196-208)

29- TẠI SAO TÔI ĐỀ CẬP CHUYỆN PH̉NG THE?! (76-105)

30- TỪ “MEET VIỆT GIAN 2009” ĐẾN USC TREO CỜ  VC (177-181)

31- TỪ BANGKOK ĐẾN SEOUL (169-177)

32- TƯỜNG TR̀NH TỪ NEW ORLEANS (13-14)

33- THẰNG GÙ ĐỀN ĐỨC BÀ: THẢM HỌA CỦA MẶC CẢM BỆNH HOẠN TẬT NGUYỀN (334-347)

34- THẦN HỘ MỆNH (153-163)

35. THỦ TỤC KHÁNG ÁN (356-359)

36- THƯ GỬI VQ (2-6)

37- THƯ TRẢ LỜI MỘT NGƯỜI VIỆT "CỘNG" (322-334)

38- THỰC CHẤT HUYỀN THOẠI VC (229-247)

39- TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI VÀ HỖN LOẠN THẾ GIỚI MỚI (260-295)

40- TRIỂN LĂM H̀NH HỒ TẶC TẠI OAKLAND (163-165)

41- TR̉ CHƠI CHỮ CỦA VIỆT CỘNG (140-146)1

42- TRONG NHỮNG RUNG CẢM MÙA XUÂN (6-7)

43- TRUNG TƯỚNG KHÔNG QUÂN LƯ TỐNG?! (35-50)

44- VÀI Ư NGHĨ VỀ TRƯỜNG PHÁI THƠ CÁCH TÂN VÀ THƠ HỌA Ư (53-58)

 

 

B. THƠ T̀NH NHÂN (23 BÀI, 18 PAGES)

01- N.B.   TRÁI CẤM (1)

02- N.B.   T̀NH LONG DISTANCE (1-2)

03- B.X.   HĂY  YÊU EM (2-3)

04- B.X.   ĐA T̀NH (3)

05- B.X.   TUỔI CỦA EM (3-4)

06- B.X.   TƯỞNG GẦN MÀ XA (4-5)

07- B.X.   ANH CHƯA ĐẾN NHƯNG MÔI KỀ THẬT SÁT (5-6)

08- B.X.   MÙA XUÂN YÊU ĐƯƠNG (6-7)

09- B.X.   MAI ANH VỀ (7-8)

10- B.X.   HỠI ANH (8-9)

11- B.X.   LƯ CỦA EM (9-10)

12- B.X.   YÊU ANH TRÊN CHỮ (10)

13- HẠNH SAIGON   BIỆT “LƯ TỐNG” QUÂN (10-121)

14- HẠNH SAIGON   LY KHÚC (11-12)

15- HẠNH SAIGON   LƯ TỐNG BIỆT KHÚC (12-13)

16- HẠNH SAIGON   PHỐ NHỚ (13)

17- HẠNH SAIGON   BUỔI CHIỀU NGỒI SOI GƯƠNG (13-14)

18- HẠNH SAIGON   MỘT ĐỜI TÔI PHẢI SỐNG (14-15)

19- HẠNH SAIGON   THƯ GỬI TỪ QUÊ NHÀ (15)

20- S.N.   NGÀY VỀ (15)

21- S.N.   ĐIỂM HẸN (16)

22- S.N.   MÊ CUNG (16-17)

23- S.N.   QUÂN TỬ (17-18)

 


C. NHẠC THÂN HỮU TẶNG LƯ TỐNG:  ()

01- ???   BÀI CA NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG

02- KIỀU HẠNH   ANH HÙNG LƯ TỐNG

03- KIỀU HẠNH   ANH LÀ AI?

04- KIỀU HẠNH   MỪNG NGÀY ANH VỀ

05- LINH BẢO+LƯ TỐNG   Ó NHỚ TRỜI

06- LINH BẢO+LƯ TỐNG   VUI THAY LƯ TỐNG TRỞ VỀ

07- NGUYỄN MINH+HẠNH SG   BUỔI CHIỀU NGỒI SOI GƯƠNG

08- TM & QUANG THAO+PHƯƠNG HOÀI NỮ   LƯ TỐNG, NGƯỜI ANH HÙNG THỜI ĐẠI

09- TM & QUANG THAO+PHƯƠNG HOÀI NỮ   MỘT LẦN BAY THẤP

10- TRẦN THIỆN THANH   Ó ĐEN

11- XUÂN ĐIỀM   CHIẾN SĨ Ó ĐEN

12\to18- Y. KHÔNG BIẾT TÊN   AUDIO

 


D. THƠ THÂN HỮU TẶNG LƯ TỐNG:  (348 BÀI, 242 TRANG)

001- ???   KÍNH PHỤC NGƯỜI ANH HÙNG LƯ TỐNG (242)

002- ???   MỪNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (242)

003- ???   MỪNG NGƯỜI TRỞ LẠI (241)

004- ???   MỪNG SINH NHẬT LƯ TỐNG (242)

005- ???   NGƯỜI  HÙNG LƯ TỐNG (242)

006- B̀NH DƯƠNG   LƯ TỐNG (216-217)

007- BỬU PHỐI   NÀY ANH LƯ TỐNG (65-66)

008- CAM THÀNH-THANNHÂN-VIETKY   ANH LÀ CHIẾN SĨ TỰ DO KIÊU HÙNG (240-241)

009- CAO ĐÔNG KHÁNH   LÀM THƠ QUỐC CẤM (31-33)

010- CAO TRÍ DŨNG   ANH HÙNG LƯ TỒNG (231-232)

011- CAO TRÍ DŨNG   ANH PHẢI SỐNG (58-59)

012- CAO TRÍ DŨNG   HĂY CỨU NGUY LƯ TỐNG (230-231)

013- CHI LAN   VINH DANH LƯ TỐNG (92)

014- CHIẾN SĨ E/ll   ĐƯỜNG BAY SÁNG TẠO (66)

015- CHIM QUYÊN   ANH HÙNG KHÔNG TẶC LƯ TỐNG (228)

016- CHU VĂN HÙNG   T̀NH XA (229-230)

017- NGUYỄN NGUNHÁT, HO.6   CUỐI NGÀY ĐỨNG GIỮA BOLSA! (10-12)

018- D.H.   LỜI NGƯỜI THÁNG 9 (3)

019- D.H.   MỐI LO CÁN NGỐ (67-68)

020- DẠ ĐÀM TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG   ANH LÀ CHIẾN SĨ TỰ DO KIÊU HÙNG (46-47)

021- DẠ QUỲNH   NGƯỜI VỀ (35-36)

022- ĐẶNG PHÚ PHONG   TỐNG TIỄN (69-70)

023- ĐÀO VĂN B̀NH   TA CHỈ HƠN NGƯỜI MỘT GIẤC MƠ (168-169)

024- ĐCTTTMC   NGƯỜI TÙ LƯƠNG TÂM LƯ TỐNG (97)

025- DIỄM HỒNG   LỜI THỀ 4 KHÔNG (217-218)

026- DIÊN HỒNG   THƠ TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (180-181)

027- DIỆU DUNG   GƯƠNG ANH DŨNG (181-182)

028- ĐINH B̀NH   ĐÓN MỪNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (169-170)

029- ĐINH HOA LƯ   TỔ QUỐC TRÊN HẾT (182-183)

030- ĐINH VIỆT LIÊN   MĂI THƠM DANH (216)

031- ĐỖ BẢO TOÀN   MÀI KIẾM (50-51)

032- ĐỖ BẢO TOÀN   VẦN THƠ LƯ TỐNG (62-63)

033- ĐỖ QUANG VINH   ANH HÙNG LƯ TỐNG (70)

034- ĐỖ QÚY BÀI   TÂN KINH KHA LƯ TỐNG (51)

035- ĐỖ QUYÊN   HUY HOÀNG (218-219)

036- ĐÔNG PHƯƠNG   CÁNH ĐẠI BÀNG (133-134)

037- ĐÔNG THỦY TRẦN ĐẠI XÁ   ĐÓN CHÀO LƯ TỐNG (219)

038- DU SƠN LĂNG TỬ   "LITTLE SAIGON" HỒI SINH LẠI (68-69)

039- DƯ THỊ DIỄM BUỒN   ANH ĐĂ VỀ (33-34)

040- DU YÊN (NGŨ LANG)   LƯ TỐNG, TRAI NƯỚC VIỆT (132-133)

041- ĐƯỢC MẤY NGƯỜI (212-213)

042- GILBERT   HOAN HÔ ANH HÙNG LƯ TỐNG (189-190)

043- HÀ BẮC   LƯ TỐNG: TRAI NƯỚC VIỆT (70-71)

044- HÀ HUYỀN CHI   LƯ TỐNG (1)

045- HÀ NGỌC LÂN   ANH HÙNG LƯ TỐNG (34-35)

046- HÀ NGỌC LÂN   XUÂN HY VỌNG (164-165)

047- HẠ UYÊN   Ó NHỚ TRỜI (17-18)

048- HẢI ĐƯỜNG   TÂM SỰ LƯ TỐNG ANH HÙNG THỜI ĐẠI (160-161)

049- HAIPHUONG68   HAI MƯƠI TÁM NGÀY ĐÊM NẮNG MƯA (183-184)

050- HÀN NHÂN   ĐÓN XUÂN (224-225)

051- HÀN NHÂN   NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (156-157)

052- HẠNH NGUYỄN   NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (179-180)

053- HẠNH PARIS   NGÀY 1 THÁNG 9 (28)

054- HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH   NGƯỜI C̉N ĐÓ, HIÊN NGANG TRỜI, LƯ TỒNG (57-58)

055- HẠT NẮNG THÙY TRANG   LƯ TỐNG & HOA TỰ DO CHO NƯỚC VIỆT (49-50)

056- HẠT NẮNG THÙY TRANG   LƯ TỐNG ANH HÙNG (30-31)

057- HẠT NẮNG THÙY TRANG   LƯ TỐNG: TR̉ CHƠI CHỮ CỦA VC (154-155)

058- HC TRẦN MINH CHÂU   LƯ TỐNG ĐĂ TRỞ VỀ(223-224)

059- HC TRẦN MINH CHÂU   NGỌN ĐUỐC TRONG ĐÊM (123)

060- HC TRẦN MINH CHÂU   Ó ĐEN THẦN ĐIỂU (122)

061- HC TRẦN MINH CHÂU   ƠN ANH(122) 

062- HC TRẦN MINH CHÂU   THỊ VÔ SONG (123)

063- HCA   "NGƯỜI TA HÁT, MẮC G̀ M̀NH CHỐNG?!" (40-43)

064- HOA HƯỚNG DƯƠNG   LƯ TỐNG (48-49)

065- HOÀI HƯƠNG   NGUYỆN CẦU Kính Họa (193) 

066- HOÀI NAM   ANH HÙNG LƯ TỐNG (184)

067- HOÀI NAM   NGỢI CA ANH HÙNG LƯ TỐNG! (100-101)

068- HOÀI NAM TỬ   VINH DANH ANH HÙNG LƯ TỐNG (157-159)

069- HOÀNG  HUY QUƯ   ANH HÙNG LƯ TỐNG (226-227)

070- HOÀNG DŨNG   HOAN HÔ TINH THẦN DŨNG CẢM CỦA CHIẾN SĨ LƯ TỐNG (209-210)

071- HOÀNG QUÂN   CHÍ LÀM TRAI (185)

072- HOÀNG ƯU QUỐC   ANH HÙNG CA (185)

073- HOÀNG XUYÊN ANH   TUYỆT THỰC ĐẤU TRANH (Bài Họa) (71-72)

074- HOÀNG XUYÊN-ANH   V̉NG HOA KÍNH TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (186)

075- HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH/SFV & PHỤ CẬN   VINH DANH ANH HÙNG LƯ TỐNG (220-221)

076- HT-HD   NGƯỜI ĐẸP LƯ TỐNG 2 (97)

077- HUỆ THU   ANH HÙNG LƯ TỐNG (137)

078- HUỆ THU   LƯ TỐNG (61)

079- HUYỀN CƠ ẨN SĨ   CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN TỰ DO - DÂN CHỦ (232)

080- HUYỀN CƠ ẨN SĨ   PHI CÔNG ANH DŨNG (187)

081- HUYỀN CƠ ẨN SĨ   THÂN GỞI LƯ TỐNG (186-187)

082- HUỲNH SANTA ANA   TRÁI TIM TUYỆT MỸ (162)

083- HUỲNH VĂN HIỆP   V̀ SAO KHÔNG BAO GIỜ TẮT (152-153)

084- KHA LĂNG ĐA   CHỜ BẠN VỀ GIỮA MÙA XUÂN (13-15)

085- KHAI TRINH   LƯ TỐNG (238)

086- KHAI TRINH   NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (142)

087- KHAI TRINH   Ó ĐEN (220)

088- KHAI TRINH   PHÚT TỬ SINH LƯ TỐNG (238-239)

089- KIẾP TRÙNG SINH ÂU TẾ CHÂU   CHIẾN SĨ TỰ DO LƯ TỐNG (218)

090- KIẾU PHONG   CÁNH ÉN MÙA XUÂN (195-196)

091- KIỀU PHONG   KINH KHA THỜI ĐẠI (194)

092- KIỀU PHONG   LƯ TỐNG (196-197)

093- KIỀU PHONG   NGƯỜI HÙNG CÔ ĐƠN (194-195)

094- KIỀU PHONG   T̀NH NƯỚC (193-194)

095- KIM KHÔI   TƯỞNG NHỚ ANH (187-188)

096- KIM KHÔI   VIẾT VỀ NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (72-73)

097- LÂM HOÀI VŨ   CHIẾN SĨ ĐẤU TRANH TỰ DO (189)

098- LĂO BÁ TÁNH   TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (73-74)

099- LĂO NÔNG   THÂN TẶNG NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (220)

100- LD   HOAN HÔ TINH THẦN DŨNG CẢM CỦA CHIẾN SĨ LƯ TỐNG (209)

101- LÊ CHÂN   VINH DANH NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (113-114)

102- LÊ ĐẮC   BẢO VỆ CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA (174-175)

103- LÊ ĐẮC   CUNG CHÚC TÂN XUÂN (170)

104- LÊ ĐẮC   LƯ TƯỞNG TỰ DO MUÔN NĂM (190)

105- LÊ ĐẮC   NGƯỠNG MỘ NGƯỜI HÙNG (170-171)

106- LÊ ĐẮC   TIN VUI LƯ TỐNG TẠM NGỪNG (190-191)

107- LÊ ĐẮC   TIN VUI LƯ TỐNG VANG LỪNG (230)

108- LÊ DUY   LƯỠNG QUỐC ANH HÙNG LƯ TỐNG (66-67)

109- LÊ HẢI LĂNG   KHI LƯ TỐNG CHỐNG BA Đ̀NH (43-44)

110- LỆ HOÀNG   ANH VỀ ĐÂY (13)

111- LỆ HOÀNG   TIẾNG NON SÔNG (77-78)

112- LỆ HOÀNG   YÊU NGƯỜI YÊU THƠ (78)

113- LỆ KHANH   ANH HÙNG LƯ-TỐNG (192-193)

114- LỆ KHANH   CHIẾN SĨ QUỐC GIA (191-192)

115- LỆ KHANH   ĐỨNG DẬY (76-77)

116- LỆ KHANH   NỢ NƯỚC (134)

117- LÊ KHANH   V̀ AI? (185-186)

118- LỆ KHANH   XUÂN VỀ NHỚ BẠN (Bài 3) (175-176)

119- LỆ KHANH-TỪ PHONG   CẢM THƯƠNG LƯ TỐNG (57)

120- LÊ SƠN THẠCH   BỪNG SÁNG NIỀM TIN (75-76)

121- LÊ THỊ HOÀNG YẾN   THÂN TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (177)

122- LÊ THỊ VIỆT NAM   VIỆT NAM... THỜI ĐẠI & LƯ TỐNG (136-137)

123- LÊ VĂN ÂN   CỨU ANH HÙNG LƯ TỐNG (207)

124- LÊ VĂN THÂN   KHÍ PHÁCH, CAN TRƯỜNG VÀ BẤT KHUẤT (227)

124- LH   ANH HÙNG KHÔNG QUÂN LƯ TỐNG (81-82)

125- LH   MONG ANH THOÁT KHỎI NGỤC TÙ (192)

126- LH   MỪNG ANH LƯ TỐNG THOÁT V̉NG TÙ NGỤC (82-83)

127- LTDDQB   PHÓNG LAO LƯ TỐNG QUYẾT THEO LAO (178)

128- LTHY   LẠI TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (177)

129- LU HÀ   CƠN GIÔNG TỐ SAN JOSE (232-232)

130- LU HÀ   SỤC SÔI ỨA TRÀO (233-234)

131- LU HÀ   VẦNG TRĂNG SÁNG TỎ (234-235)

132- LƯU THÁI DZO   NHỚ MĂI TÊN ANH (147-148)

133- LƯU THÁI DZO   TỪ TRỜI CAO QUÊ HƯƠNG (148-150)

134- LY CHÂU   BÁNH XE DŨNG LIỆT (78-79)

135- LY HƯƠNG   MĂI MĂI KHÔNG QUÊN (79-80)

136- LY HƯƠNG   NGÀY ANH TRỞ LẠI (102-103)

137- LƯ MINH ĐẠO   GỬI VỀ LƯ TỐNG (45-46)

138- MẠC TRẦN LOAN   TỔ QUỐC - DANH Dự - TRÁCH NHIỆM (83)

139- MẠC TRÚC LANG   LƯ TỐNG KHƠI LỬA QUÊ HƯƠNG (80-81)

140- MAI NGUYỄN   KIẾP CHIM BẰNG

141- MAI THANH XUÂN   MẾN GỬI LƯ TỐNG (220)

142- MẬU BINH   BÁI PHỤC LƯ TỐNG (29-30)

143- MINH HỒNG   CHÀO CHÚ ANH HÙNG (83)

144- MINH TÂM   ĐẠI BÀNG THẾ KỶ (188)

145- MINH TÂM   LƯ TỐNG (188-189)

146- MINH TRÍ   BẦU NHIỆT HUYẾT (197)

147- MINH TRÍ   CAN TRƯỜNG DŨNG CẢM (197)

148- MINH TUYẾT NGỌC PHƯƠNG NHUNG   ANH HÙNG LƯ TỐNG (92-93)

149- NAM   MỪNG ĐÓN ANH HÙNG LƯ TỐNG (83-84)

150- NAM   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT OKLAHOMA (197-198)

151- NGÔ Đ̀NH CHƯƠNG   DU LỊCH VIỆT NAM (85-86)

152- NGÔ Đ̀NH CHƯƠNG   KINH NHÂN (159-160)

153- NGÔ Đ̀NH CHƯƠNG   MỪNG SINH NHẬT LƯ TỐNG (18)

154- NGÔ MINH HẰNG   ANH KHÔNG THỂ ĐẦU HÀNG (21-22)

155- NGÔ MINH HẰNG   BÀI THƠ LƯ TỐNG (18-19)

156- NGÔ MINH HẰNG   CÁNH CHIM THẦN  (19-20)

157- NGÔ MINH HẰNG   GỞI NGƯỜI ĐI (22-23)

158- NGÔ MINH HẰNG   MÙA XUÂN GỞI NGƯỜI GỌI GIÓ (21)

159- NGÔ MINH HẰNG   XIN GÓP BÀN TAY (20)

160- NGÔ PHỦ   ANH HÙNG LƯ TỐNG (86-87)

161- NGÔ PHỦ   CẢ KÊU CÁC SIÊU THỊ (198-199)

162- NGÔ PHỦ   CỨU ANH LƯ TỐNG (87-88)

163- NGÔ PHỦ   ĐỨNG LÊN CỨU LƯ TỐNG (88-89)

164- NGÔ PHỦ   HOAN HÔ LƯ-TỐNG & THA-NHÂN (175)

165- NGÔ PHỦ   MỪNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (199)

166- NGÔ PHỦ   NHẮN LŨ HỌC XỎ-XIÊN (235-236)

167- NGÔ PHỦ   RỨA ĐÓ VỜ NGU DỐT (175)

168- NGÔ PHỦ   TINH THẦN PHE QUỐC GIA (199)

169- NGÔ PHỦ   ỦNG-HỘ ANH-HÙNG LƯ-TỐNG (236-237)

170- NGÔ PHỦ   ƯỚC VỌNG CỦA BỬU TRINH (37-38)

171- NGÔ PHỦ   VÁN CỜ GIỮA QUỐC VÀ CỘNG (200-201)

172- NGÔ PHỦ   XIN CỨU LƯ TỐNG (199-200)

173- NGÔ PHỦ   NĂM NĂM LAO LƯ (104)

174- NGÔ PHỦ   XƯNG QUỐC-GIA (237)

175- NGỌC CHÂU - QUỲNH NHƯ   CHÀO MỪNG LƯ TỐNG (84-85)

176- NGỌC HÂN   ANH VỀ (85)

177- NGƯỜI LỮ THỨ   ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ (139-140)

178- NGƯỜI MIỀN TRUNG   LÀM TRAI (223)

179- NGUYỄN BÁU   NHỤC QUỐC GIA (135-136)

180- NGUYÊN DÂN   NGƯỠNG MỘ ANH HÙNG LƯ TỐNG (161-162)

181- NGUYÊN DAO   BÀI THƠ THỨ 2 (134-135)

182- NGUYÊN DAO   KÍNH TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (139)

183- NGUYÊN HÀ   LƯ TỐNG: NGƯỜI TRAI HÙNG ĐẤT VIỆT (89-91)

184- NGUYỄN HÀ THÂN THANH   TRÁNG SĨ CA (143-144)

185- NGUYỄN HỒ QUỲNH PHƯƠNG   ANH HÙNG Ó ĐEN (165-166)

186- NGUYỄN H̉A   LƯ TỐNG ANH HÙNG THỜI ĐẠI (202)

187- NGUYỄN HỮU VIỆN   NHƯ HIỆP SĨ (238)

188- NGUYỄN KHOA LỘC   KINH KHA LƯ TỐNG (176)

189- NGUYỄN KINH KHANG   VẬN HỘI (203)

190- NGUYỂN LẬP ĐÔNG   RƯỢU TIỄN Ó ĐEN (2-3)

191- NGUYỄN LẬP ĐÔNG   TRÁI TIM TA RẤT LẠ (95-96)

192- NGUYỄN NGỌC ANH   MEN LƯ TỐNG -> RƯỢU CỘNG ĐỒNG (221-222)

193- NGUYỄN NGỌC CHÂU   CHÀO ANH LƯ TỐNG (105-106)

194- NGUYỄN NGỌC NGA   VỀ VỚI MẸ HIỀN (106-108)

195- NGUYỄN NGUNHÁT, HO.6   KINH KHA VÀ LƯ TỐNG (12-13)

196- NGUYỄN NGUNHÁT, HO.6   LƯ TỐNG Ó ĐEN LÀ THẾ ĐÓ! (6-10)

197- NGUYỄN PHÚ NINH   ANH HÙNG LƯ TỐNG (145)

198- NGUYỄN PHÚ NINH   CHIẾN SĨ ANH HÙNG VIỆT NAM (55)

199- NGUYỄN PHÚ NINH   MỪNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (203)

200- NGUYỄN PHÚ NINH   TẶNG NGƯỜI CHIẾN SĨ ANH HÙNG LƯ TỐNG (204)

201- NGUYỄN PHÚ NINH   TIẾT THÁO THI NHÂN (203-204)

202- NGUYỄN PHÙNG   GỬI NGƯỜI BẠN TÙ LƯ TỐNG (108)

203- NGUYỄN THỊ HƯNG   ANH HÙNG LẠI GẶP ANH HÙNG (222)

204- NGUYỄN THIẾU OANH   NGƯỠNG MỘ ANH HÙNG LƯ TỐNG (176-177)

205- NGUYÊN TÔN   NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (201)

206- NGUYÊN TÔN   NGƯỜI TRAI LƯ TỐNG (201-202)

207- NGUYÊN TÔN   TRAI HÙNG CỐ ĐÔ (91-92)

208- NGUYỄN TRUNG CAO   LƯ TỐNG CA (204-205)

209- NGUYỄN VĨNH CHÂU   VINH DANH TINH THẦN LƯ TỐNG (153-154)

210- NGUYỄN VĨNH CHÂU 1992   LƯ TỐNG: ANH TRỞ VỀ (150-151)

211- NH. LÊ   ANH HÙNG THỜI ĐẠI (108-109)

212- NHẬT HUY   THẢ LƯ TỐNG (222-223)

213- NHẤT LIÊN TỬ   ĐĂ ĐẾN LÚC (225)

214- NHẤT LIÊN TỬ   TÂN KINH KHA (151-152)

215- NHO NGUYỄN   VỊNH LƯ TỐNG (29)

216- NINH B̀NH   XIN CỨU NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM (109-111)

217- NKLP   NGHĨA SĨ (93)

218- NP   VIẾT TẶNG LƯ TỐNG (235)

219- NÚI SAM   HÀO KIỆT (111-113)

220- PHẠM HOÀI VIỆT   MẾN  TẶNG LƯ TỐNG ANH HÙNG (44)

221- PHẠM HOÀI VIỆT   VINH DANH ANH LƯ TỐNG (104-105)

222- PHƯƠNG HOÀI NỮ   ANH HÙNG LƯ TÔNG (114-115)

223- PHƯƠNG HOÀI NỮ   BẠT VÍA QUÂN THÙ (115)

224- PHƯƠNG HOÀI NỮ   LƯ TỐNG NGƯỜI ANH HÙNG THỜI ĐẠI (62)

225- PHƯƠNG HOÀI SƠN   MỘT THUỞ TUNG HOÀNH (101)

226- QN   XUÂN LẠI VỀ (162)

227- QUANG HY   TẶNG LƯ TỐNG (25)

228- QUẢNG THUẬN   TRÁNG SĨ LƯ TỐNG (180)

229- QUỐC LÂN   HOAN NGHÊNH LƯ TỐNG (116)

230- SÔNG HƯƠNG   LƯ TỐNG (225-226)

231- SONG THƯỢNG   CÁNH CHIM ANH DŨNG (153)

232- SONG XUYÊN   ANH LƯ TỐNG (205-206)

233- TAM THANG3   LƯ TỐNG LẠI VÔ TÙ (177-178)

234- TÂY SƠN   THEO GƯƠNG LƯ TỐNG (206-207)

235- THA HƯƠNG   CAO HAY THẤP (60-61)

236- THA HƯƠNG   HOAN HÔ LƯ TỐNG Ó ĐEN (44-45)

237- THA HƯƠNG   LOẠN XÀ NGẦU (61-62)

238- THÁI NAM TRẦN   ANH HÙNG LƯ TỐNG (116-117)

239- THANH LAN   T̀NH CA LƯ TỐNG (167-168)

240- THANH LỊCH   MỪNG LƯ TỐNG TRỞ VỀ ĐẤT TỰ DO (117)

241- THANH NGUYỄN   TINH THẦN LƯ TỐNG (117-118)

242- THANH-THANH   LƯ TỐNG (118-119)

243- THANH-THANH   TÊN “KHÔNG TẶC” (119-120)

244- THẢO B̀NH   PHI CÔNG LƯ TỐNG (219-220)

245- THI VĂN VIỄN XỨ   NỢ NƯỚC (207)

246- THIÊN LƯ TÔN NỮ LY   ANH HÙNG LƯ TỐNG (221)

247- THIÊN TÂM   VINH DANH VÀ TRANH ĐẤU CHO ANH HÙNG LƯ TỐNG TRỞ VỀ (207-208)

248- THU HẠNH   LƯ TỐNG (138)

249- THƯ KHANH   CHÚC MỪNG LƯ TỐNG (174)

250- THƯ KHANH   ĐẦU ĐỘI TRỜI CHÂN ĐẠP ĐẤT (172-173)

251- THƯ KHANH   HỔ XỔNG ĐỒNG BẰNG (172)

252- THƯ KHANH   HỔ XỔNG ĐỒNG BẰNG BỊ CHÓ SĂN (172,176)

253- THƯ KHANH   LƯ TỐNG (99-100)

254- THƯ KHANH   LƯ TỐNG ANH HÙNG (173-174)

255- THƯ KHANH   LƯ TỐNG XEM RA VẪN HÀO HÙNG (174)

256- THU QUYÊN   LƯ TỐNG, MỘT CON DÂN NƯỚC VIỆT (36-37)

257- THU QUYÊN   SÀI G̉N - LƯ TỐNG NHỚ KHÔNG QUÊN (1-2)

258- THU TRANG   CÓ THỜI VÀ BÂY GIỜ (120-121)

259- TIỂU BẢO   TỘI NGHIỆP LƯ TỐNG (237-238)

260- TN   MUỐN ANH SỐNG... (215-216)

261- TÔ LY HƯƠNG   BÀI THƠ VINH DANH ANH HÙNG LƯ TỐNG (101-102)

262- TÔ LY HƯƠNG   CÁNH ÉN CÔ ĐƠN (121-122)

263- TÔ LY HƯƠNG   VIÊN GẠCH LÓT (103-104)

264- TÔ SƠN NGUYỀN TRI   LƯ TỐNG: ANH HÙNG KHÔNG GIAN BAY VÀO LỊCH SỬ (53-55)

265- TÔ SƠN NGUYỄN TRI   NGÀY 17-11-2000 (178-179)

266- TRẦM KHA   LƯ TỐNG CỠI RỒNG ĐẦU NĂM 2000 (74-75)

267- TRẦN BỬU HẠNH   ANH HÙNG LƯ TỐNG (208)

268- TRẦN CHUNG VŨ VĂN ĐỂ   ANH VỀ NẮNG MAI BỪNG SÁNG (216)

269- TRẦN Đ̀NH HỘI   CHÚC XUÂN (144)

270- TRẦN KHẮC PHÙNG   ANH HÙNG LƯ TỐNG (209)

271- TRẦN NAM CA   LƯ TỐNG, MỘT KINH KHA THỜI ĐẠI (145-147)

272- TRẦN NGHĨA HIỆP   HĂY VÙNG LÊN (123-124)

273- TRẦN THIỆN   CHIẾN SĨ TỰ DO LƯ TỐNG (184)

274- TRẦN TRÚC LÂM   TÂN KINH KHA (15)

275- TRẦN VẤN LỆ   NƯỚC CHẢY QUA CẦU (125-126)

276- TRẦN VIỆT LAN   SỐNG NHƯ ANH (38-39)

277- TRẦN VIỆT YÊN   CÀNG NUNG CHÍ LỚN 1 (51,155)

278- TRẦN VIỆT YÊN   CHÚC MỪNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (224)

279- TRẦN VIỆT YÊN   ĐUA VỚI THỜI GIAN (138-139)

280- TRẦN VIỆT YÊN   TỎ MẶT GIỐNG D̉NG VIỆT NAM (126)

281- TRIỆU KHANG   LẠC CÁNH CHIM TRỜI (228-229)

282- TRỊNH DU   “GÁI HÙNG" LƯ TỐNG (40)

283- TRỊNH DU   HOAN HÔ LƯ TỐNG! (39-40)

284- TRÚC GIANG   THUNG LŨNG HOA VÀNG (210)

285- TRÚC LANG OKC   ANH HÙNG LƯ TỐNG! (126-127)

286- TRÚC LANG OKC   XUÂN LƯ TƯỞNG (239)

287- TRÚC TI LY CHÂU   TÂM NGUYÊN MỘT ĐỜI (210-211)

288- TRƯỜNG GIANG   CHÚC TẾT ANH HÙNG LƯ TỔNG (211)

289- TRƯỜNG GIANG   Họa Thơ "ANH HÙNG LƯ TỐNG" (137)

290- TRƯỜNG GIANG   NGỌN ĐUỐC THIÊNG LƯ TỐNG (16-17)

291- TRƯỜNG GIANG   NỢ NƯỚC THÙ NHÀ (105)

292- TRƯỜNG GIANG   TÂM THƯ (97-99)

293- TRƯỜNG GIANG   V̀ NƯỚC QUÊN M̀NH (140-141)

294- TRƯỜNG GIANG   VINH DANH ANH HÙNG LƯ TỐNG 1 (128-131)

295- TRƯỜNG GIANG   VINH DANH ANH HÙNG LƯ-TỐNG 2 (127-128)

296- TRƯỜNG GIANG - VÔ DANH KHÁCH  MỪNG NGÀY HẠNH NGỘ (15-16)

297- TT MÂY TRÊN NGÀN   HUYỀN SỬ MỘT LOÀI CHIM (166-167)

298- TTDCTTTT   LƯ TỐNG ANH PHẢI SỐNG (211-212)

299- TỪ ĐÀ THÀNH   LƯ TỐNG Ó ĐEN KHÔNG THỂ CHẾT (213-214)

300- TỪ ĐỨC TÀI   LƯ TỐNG (5-6)

301- TỪ PHONG   BIỂU DƯƠNG HÀNH ĐỘNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (141)

302- TỪ PHONG   CẢM THÔNG LƯ TỐNG (131)

303- TỪ PHONG   MỘT HÀNH ĐỘNG ĐẸP ĐẦU THẾ KỶ 21 (75)

304- TÚ TÀI   NGƯỜI ĐẸP LƯ TỐNG 1 (96-97)

305- TUỆ CHƯƠNG   LƯ TỐNG KINH KHA

306- TUỆ QUANG TÔN THẤT TUỆ   ANH PHẢI SỐNG (51-53)

307- TÙNG SƠN   LƯ TỐNG CA (213)

308- TUYẾT NGUYỄN   VIẾT CHO ĐẠI BÀNG LƯ TỐNG (47-48)

309- UYÊN TRANG   MẾN TẶNG CHIẾN SĨ TỰ DO LƯ TỐNG (137-138)

310- VÂN TRANG   ANH HÙNG LƯ TỐNG (189)

311- VÂN TRANG   ĐƯỜNG BAY LỊCH SỬ 17-11-2000 (131-132)

312- VÂN TRANG   HĂY ỦNG HỘ ANH HÙNG LƯ TỐNG (59-60)

313- VÂN TRANG   TẶNG THƠ LƯ TỐNG (227)

314- VÂN TRƯỜNG   CON SẼ VỀ (124-125)

315- VĨNH H̉A YÊN   ANH LƯ TỐNG (214-215)

316- VIVI   "KHÔNG TẶC!" (23-24)

317- VIVI   LƯ TỐNG HÔM NAY (24)

318- VƠ ĐẠI TÔN   ANH HÙNG LƯ TỐNG (24-25)

319- VÔ DANH  12/2001   RỰC CHỮ HÙNG (17)

320- VƠ Đ̀NH THỚI   VINH DANH LƯ TỐNG (64-65)

321- VƠ KHÔI   NẾU PHẢI CHẾT MỘT GỈNG SÔNG (63-64)

322- VƠ KHÔI   TRƯỜNG CA LƯ TỐNG (25-27)

323- VÔ NGĂ HUYỀN KHÔNG   NHẮN NGƯỜI TRONG TÙ (93-95)

324- VƠ THẠNH VĂN   MỒ HÔI CÁNH THÉP (3-5)

325- VÔ T̀NH   NGƯỜI HÙNG VÀ TRUYỀN ĐƠN (171)

326- VÔ T̀NH   NHƯ NHỮNG CÁNH BƯỚM (39)

327- VÔ T̀NH   XIN HỎI QUÊ HƯƠNG NẦY (171)

328- VŨ HỐI   LƯ TỐNG NGÀY TRỞ VỀ (226)

329- VŨ HỐI   NGÀY TÁI NGỘ CHIẾN SĨ LƯ TỐNG (226)

330- VŨ LINH HUY   TÂM T̀NH THƯƠNG MẾN GỬI SAN JOSE (215)

331- VŨ THI DẠ THẢO   CHIM TRỜI VẪN VỖ CÁNH BAY (27-28)

332- VŨ THỊ SÀI G̉N   ANH HÙNG LƯ TỐNG (56-57)

333- VŨ VĂN PHƯƠNG   CHỜ ANH TAY NGỌN CỜ VÀNG VN (144-145)

334- XÀ BENG   HĂY CỨU ĐỒNG ĐỘI (135)

335- XÀ BENG   HỌA VỊNH LƯ TỐNG (29)

336- XÀ BENG   HOAN HÔ TINH THẦN DŨNG CẢM CỦA CHIẾN SĨ LƯ TỐNG (209)

338- YÊN CHÂU   NGƯỜI TRAI NƯỚC VIỆT (163-164)

 


THỨ TỰ TÀI LIỆU

 

A. THƠ LƯ TỐNG

 

I. THƠ T̀NH (18 BÀI, 31 TRANG)

01- YÊU EM LÀM CHI (1)

02- TƯỢNG ĐÁ (1)

03- TRONG MƠ (1-2)

04- VAN XIN (2-3)                            

05- T̀NH LẠC HẬU (3)

06- O XƯA - O NAY (3-4)

07- BA GIAI ĐIỆU T̀NH (5)

08- TA VÀ EM (5)

09- TA ĐĂ GẶP EM TRONG MƠ (6-9)

10- CÓ YÊU EM KHÔNG? (9-10)

11- T̀M EM (10-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12- ĐOẢN THI (11-14)

13- CÔ BÉ LỌ LEM (14)

14- THỜI GIAN (14)

15- T̀NH NGOÀI HÀNH TINH (14-16)

16- TẠ TỘI VỚI T̀NH (17-23)

17- VALENTINE 2000s (23-27)

18- VALENTINE 4000S (27-31)

 

II. THƠ ĐẤU TRANH  (23 BÀI, 50 TRANG)

01- Ó NHỚ TRỜI (31-32)

02- HẬN TRĂM CÔN (33-34)

03- TIÊU DIỆT (34)

04- BÁC - TÔI (34-35)

05- HỒ PHƯỜNG (35-37)

06- TRƯƠNG MINH DŨNG (37)

07- B̀NH THƯỜNG - PHI THƯỜNG (38)

08- NGÀY THƯƠNG NHỚ HUẾ (38-39)

09- TƯỢNG ĐÀI HAI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ WESTMINSTER (39-41)

10- NHẤT NHẬT TẠI TÙ (41-45)

11- TRONG MƠ TA THẤY VIỆT NAM (45)

12- NGƯỜI VỀ (45-46)

13- TẠ ƠN - TẠ TỘI ĐỜI (47-48)

14- LẪM CẪM ĐẦU XUÂN BÍNH TUẤT 2006 (48-51)

15- CUỘC HÓA THÂN MÙA XUÂN (52)

16- TÔI ĂN THỊT TÔI (52-57)

17- TÔI MƠ HÓA THÂN SIÊU VI KHUẨN SARS (57-60)

18- ỦY NHIỆM VÈ (60)

19- SẤM TRẠNG TR̀NH (60-61)

20- NIETZSCHE: THÂN LỪA ƯA NẶNG (61-65)

21- TRƯỜNG CA: ANH HÙNG HÀNH ĐỘNG (65-74)

22- BỆNH LIỆT KHÁNG VÀ THÁNG TƯ ĐEN (74-79)

23- WELCOME "HUNG THẦN" GIÁP MẬP  (79-80)

 

III. PHÂN ƯU (04 BÀI, 5 TRANG)

01- NGÔ GIÁP (80-81)

02- TRẦN HỒNG (81)

03- VŨ VĂN ƯỚC (81-83)

04- TRẦN VĂN VÂN (83-84)

 

IV. CÂU ĐỐ (02 BÀI) (P.85)

 

V. THƠ CHÚC TẾT (10 BÀI, 11 TRANG)

01- CHÚC XUÂN QUƯ MÙI 2003 (86-87)

02- THƠ XUÂN TẶNG BÁC SĨ TRƯƠNG KIM & ĐỘ (87)

03- CHÚC XUÂN GIÁP THÂN 2004 (88)

04- CHÚC XUÂN ẤT DẬU 2005 (89)

05- CHÚC XUÂN BÍNH TUẤT 2006 (90)

06- CHÚC XUÂN ĐINH HỢI 2007 (91)

07- KHAI BÚT CHÀO LITTLE SAIGON (92-93)

08- CHÚC XUÂN MẬU TÍ 2008 (94)

09- CHÚC XUÂN CANH DẦN 2010 (95)

10- CHÚC XUÂN TÂN MĂO 2011 (96)

 

VI. THƯ-VĂN LƯ TỐNG (38 BÀI, 337 TRANG)

01- GALANG T̀NH... XÙ! (1-2)

02- THƯ GỬI VQ (2-6)

03- TRONG NHỮNG RUNG CẢM MÙA XUÂN (6-7)

04- NHỮNG NGÀY SINH NHẬT (8-11)

05- LỜI KÊU GỌI TRỪ GIAN DIỆT BẠO CỦA LƯ TỐNG (11-13)

06- TƯỜNG TR̀NH TỪ NEW ORLEANS (13-14)

07- CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT (14-16)

08- NGƯỜI VÊ TỪ CƠI CHẾT (17-18)

09- PHI CÔNG "DỞM" LƯ TỐNG (19-34)

10- TRUNG TƯỚNG KHÔNG QUÂN LƯ TỐNG?! (35-50)

11- PHI VỤ TỬ THẦN (50-53)

12- VÀI Ư NGHĨ VỀ TRƯỜNG PHÁI THƠ CÁCH TÂN VÀ THƠ HỌA Ư (53-58)

13- BIỆN PHÁP CHỐNG BẮT KHÔNG TẶC VÀ KHỦNG BỐ (58-64)

14- HẠ CỜ TÂY (64-76)

15- TẠI SAO TÔI ĐỀ CẬP CHUYỆN PH̉NG THE?! (76-105)

16- NGÔI NHÀ MA "HELL HOME" GÓC ĐƯỜNG HELLYER-SENTER (105-120)

17- SỐ MẠNG VÀ SỐ 8 (120-125)

18- BÀN VỀ "BỘ MẶT THẬT CỦA NGUYỄN ĐAN QUẾ -  THẾ NÀO LÀ TÙ CẢI TẠO?" (125-133)

19- BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH TẠI HẢI NGOẠI VÀ QUỐC NỘI (133-140)

20- TR̉ CHƠI CHỮ CỦA VIỆT CỘNG (140-146)

21- GIẢI PHÁP SUY TRẦM NỀN KINH TẾ MỸ (146-152)

22- THẦN HỘ MỆNH (153-163)

23- TRIỂN LĂM H̀NH HỒ TẶC TẠI OAKLAND (163-165)

24- PHI VỤ PHẠM HỮU (165-168)

25- TỪ BANGKOK ĐẾN SEOUL (169-177)

26- TỪ “MEET VIỆT GIAN 2009” ĐẾN USC TREO CỜ  VC (177-181)

27- PHI VỤ PHÁ HỦY H̀NH HỒ TẶC VÀ CỜ MÁU VC (181-188)

28- PHI VỤ HẠ CỜ VC, THƯỢNG CỜ VNCH TẠI USC (188-196)

29- TẠI SAO BÀ CHÁNH ÁN NỖI TRẬN LÔI Đ̀NH?!? (196-208)

30- BẤT CÔNG BẤT CỨ NƠI ĐÂU ĐỀU ĐE DỌA NỀN CÔNG LƯ T̉AN THẾ GIỚI (208-221)

31- GIẢI PHÁP SUTHATHIF TUWASI (221-229)

32- THỰC CHẤT HUYỀN THOẠI VC (229-247)

33- CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI (247-259)

34- TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI VÀ HỖN LOẠN THẾ GIỚI MỚI (260-295)

35- HỌC THUYẾT CHẤT XÚC TÁC: CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNG (295-315)

36- KHAI TỬ CHẾ ĐỘ CSVN NGÀY KHAI SINH 2/9 (315-320)

37- BIỂU T̀NH CHỐNG TRUNG-VIỆT CỘNG: VẬN HỘI MỚI (320-322)

38- THƯ TRẢ LỜI MỘT NGƯỜI VIỆT "CỘNG" (322-334)

39- THẰNG GÙ ĐỀN ĐỨC BÀ: THẢM HỌA CỦA MẶC CẢM BỆNH HOẠN TẬT NGUYỀN (334-347)

40- MỘT GIẢI PHÁP CHỐNG MỸ SA LẦY TẠI IRAQ VÀ DÂN CHỦ HÓA TOÀN CẦU (347-352)

 41. KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN "CHỨNG HOANG TƯỞNG TỰ ĐẠI" (352-356)

42. THỦ TỤC KHÁNG ÁN (356-359)

43- LƯ TỐNG: CHỨNG NHÂN NGÀY TÀN CỦA CON MA NHÀ HỌ NGUYỄN (359-375)

44. ĐẤU KHẨU: MỘT H̀NH THỨC ĐẤU TRANH TRONG TÙ (375-378)

 

 

B. THƠ T̀NH NHÂN (23 BÀI, 18 PAGES)

01- N.B.   TRÁI CẤM (1)

02- N.B.   T̀NH LONG DISTANCE (1-2)

03- B.X.   HĂY  YÊU EM (2-3)

04- B.X.   ĐA T̀NH (3)

05- B.X.   TUỔI CỦA EM (3-4)

06- B.X.   TƯỞNG GẦN MÀ XA (4-5)

07- B.X.   ANH CHƯA ĐẾN NHƯNG MÔI KỀ THẬT SÁT (5-6)

08- B.X.   MÙA XUÂN YÊU ĐƯƠNG (6-7)

09- B.X.   MAI ANH VỀ (7-8)

10- B.X.   HỠI ANH (8-9)

11- B.X.   LƯ CỦA EM (9-10)

12- B.X.   YÊU ANH TRÊN CHỮ (10)

13- HẠNH SAIGON   BIỆT “LƯ TỐNG” QUÂN (10-121)

14- HẠNH SAIGON   LY KHÚC (11-12)

15- HẠNH SAIGON   LƯ TỐNG BIỆT KHÚC (12-13)

16- HẠNH SAIGON   PHỐ NHỚ (13)

17- HẠNH SAIGON   BUỔI CHIỀU NGỒI SOI GƯƠNG (13-14)

18- HẠNH SAIGON   MỘT ĐỜI TÔI PHẢI SỐNG (14-15)

19- HẠNH SAIGON   THƯ GỬI TỪ QUÊ NHÀ (15)

20- S.N.   NGÀY VỀ (15)

21- S.N.   ĐIỂM HẸN (16)

22- S.N.   MÊ CUNG (16-17)

23- S.N.   QUÂN TỬ (17-18)

 

C. NHẠC THÂN HỮU TẶNG LƯ TỐNG:  ()

01- KIỀU HẠNH   ANH HÙNG LƯ TỐNG

02- KIỀU HẠNH   ANH LÀ AI?

03- ???   BÀI CA NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG

04- NGUYỄN MINH+HẠNH SG   BUỔI CHIỀU NGỒI SOI GƯƠNG

05- XUÂN ĐIỀM   CHIẾN SĨ Ó ĐEN

06- TM & QUANG THAO+PHƯƠNG HOÀI NỮ   LƯ TỐNG, NGƯỜI ANH HÙNG THỜI ĐẠI

07- TM & QUANG THAO+PHƯƠNG HOÀI NỮ   MỘT LẦN BAY THẤP

08- KIỀU HẠNH   MỪNG NGÀY ANH VỀ

09- TRẦN THIỆN THANH   Ó ĐEN

10- LINH BẢO+LƯ TỐNG   Ó NHỚ TRỜI

11- LINH BẢO+LƯ TỐNG   VUI THAY LƯ TỐNG TRỞ VỀ

12\to18- (KHÔNG BIẾT TÊN)   AUDIO

 

D. THƠ THÂN HỮU TẶNG LƯ TỐNG:  (348 BÀI, 242 TRANG)

001- HÀ HUYỀN CHI   LƯ TỐNG (1)

002- THU QUYÊN   SÀI G̉N - LƯ TỐNG NHỚ KHÔNG QUÊN (1-2)

003- NGUYỂN LẬP ĐÔNG   RƯỢU TIỄN Ó ĐEN (2-3)

004- D.H.   LỜI NGƯỜI THÁNG 9 (3)

005- VƠ THẠNH VĂN   MỒ HÔI CÁNH THÉP (3-5)

006- TỪ ĐỨC TÀI   LƯ TỐNG (5-6)

007- NGUYỄN NGUNHAT, HO.6   LƯ TỐNG Ó ĐEN LÀ THẾ ĐÓ! (6-10)

008- NGUYỄN NGUNHAT, HO.6   CUỐI NGÀY ĐỨNG GIỮA BOLSA! (10-12)

009- NGUYỄN NGUNHAT, HO.6   KINH KHA VÀ LƯ TỐNG (12-13)

010- LỆ HOÀNG   ANH VỀ ĐÂY (13)

011- KHA LĂNG ĐA   CHỜ BẠN VỀ GIỮA MÙA XUÂN (13-15)

012- TRẦN TRÚC LÂM   TÂN KINH KHA (15)

013- TRƯỜNG GIANG - VÔ DANH KHÁCH   MỪNG NGÀY HẠNH NGỘ (15-16)

014- TRƯỜNG GIANG   NGỌN ĐUỐC THIÊNG LƯ TỐNG (16-17)

015- VÔ DANH  12/2001   RỰC CHỮ HÙNG (17)

016- HẠ UYÊN   Ó NHỚ TRỜI (17-18)

017- NGÔ Đ̀NH CHƯƠNG   MỪNG SINH NHẬT LƯ TỐNG (18)

018- NGÔ MINH HẰNG   BÀI THƠ LƯ TỐNG (18-19)

019- NGÔ MINH HẰNG   CÁNH CHIM THẦN  (19-20)

020- NGÔ MINH HẰNG   XIN GÓP BÀN TAY (20)

021- NGÔ MINH HẰNG   MÙA XUÂN GỞI NGƯỜI GỌI GIÓ (21)

022- NGÔ MINH HẰNG   ANH KHÔNG THỂ ĐẦU HÀNG (21-22)

023- NGÔ MINH HẰNG   GỞI NGƯỜI ĐI (22-23)

024- VIVI   "KHÔNG TẶC!" (23-24)

025- VIVI   LƯ TỐNG HÔM NAY (24)

026- VƠ ĐẠI TÔN   ANH HÙNG LƯ TỐNG (24-25)

027- QUANG HY   TẶNG LƯ TỐNG (25)

028- VƠ KHÔI   TRƯỜNG CA LƯ TỐNG (25-27)

029- VŨ THI DẠ THẢO   CHIM TRỜI VẪN VỖ CÁNH BAY (27-28)

030- HẠNH PARIS   NGÀY 1 THÁNG 9 (28)

031- NHO NGUYỄN   VỊNH LƯ TỐNG (29)

032- XÀ BENG   HỌA VỊNH LƯ TỐNG (29)

033- MẬU BINH   BÁI PHỤC LƯ TỐNG (29-30)

034- HẠT NẮNG THÙY TRANG   LƯ TỐNG ANH HÙNG (30-31)

035- CAO ĐÔNG KHÁNH   LÀM THƠ QUỐC CẤM (31-33)

036- DƯ THỊ DIỄM BUỒN   ANH ĐĂ VỀ (33-34)

037- HÀ NGỌC LÂN   ANH HÙNG LƯ TỐNG (34-35)

038- DẠ QUỲNH   NGƯỜI VỀ (35-36)

039- THU QUYÊN   LƯ TỐNG, MỘT CON DÂN NƯỚC VIỆT (36-37)

040- NGÔ PHỦ   ƯỚC VỌNG CỦA BỬU TRINH (37-38)

041- TRẦN VIỆT LAN   SỐNG NHƯ ANH (38-39)

042- VÔ T̀NH   NHƯ NHỮNG CÁNH BƯỚM (39)

043- TRỊNH DU   HOAN HÔ LƯ TỐNG! (39-40)

044- TRỊNH DU   “GÁI HÙNG" LƯ TỐNG (40)

045- HCA   "NGƯỜI TA HÁT, MẮC G̀ M̀NH CHỐNG?!" (40-43)

046- LÊ HẢI LĂNG   KHI LƯ TỐNG CHỐNG BA Đ̀NH (43-44)

047- PHẠM HOÀI VIỆT   MẾN  TẶNG LƯ TỐNG ANH HÙNG (44)

048- THA HƯƠNG   HOAN HÔ LƯ TỐNG Ó ĐEN (44-45)

049- LƯ MINH ĐẠO   GỬI VỀ LƯ TỐNG (45-46)

050- DẠ ĐÀM TRẦN CHƯƠNG LƯƠNG   ANH LÀ CHIẾN SĨ TỰ DO KIÊU HÙNG (46-47)

051- TUYẾT NGUYỄN   VIẾT CHO ĐẠI BÀNG LƯ TỐNG (47-48)

052- HOA HƯỚNG DƯƠNG   LƯ TỐNG (48-49)

053- HẠT NẮNG THÙY TRANG   LƯ TỐNG & HOA TỰ DO CHO NƯỚC VIỆT (49-50)

054- ĐỖ BẢO TOÀN   MÀI KIẾM (50-51)

055- ĐỖ QÚY BÀI   TÂN KINH KHA LƯ TỐNG (51)

056-  TRẦN VIỆT YÊN   CÀNG NUNG CHÍ LỚN (51)

057- TUỆ QUANG TÔN THẤT TUỆ   ANH PHẢI SỐNG (51-53)

058- TÔ SƠN NGUYỀN TRI   LƯ TỐNG: ANH HÙNG KHÔNG GIAN BAY VÀO LỊCH SỬ (53-55)

059- NGUYỄN P. NINH   CHIẾN SĨ ANH HÙNG VIỆT NAM (55)

060- VŨ THỊ SÀI G̉N   ANH HÙNG LƯ TỐNG (56-57)

061- LỆ KHANH-TỪ PHONG   CẢM THƯƠNG LƯ TỐNG (57)

062- HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH   NGƯỜI C̉N ĐÓ, HIÊN NGANG TRỜI, LƯ TỒNG (57-58)

063- CAO TRÍ DŨNG   ANH PHẢI SỐNG (58-59)

064- VÂN TRANG   HĂY ỦNG HỘ ANH HÙNG LƯ TỐNG (59-60)

065- THA HƯƠNG   CAO HAY THẤP (60-61)

066- HUỆ THU   LƯ TỐNG (61)

067- THA HƯƠNG   LOẠN XÀ NGẦU (61-62)

068- PHƯƠNG HOÀI NỮ   LƯ TỐNG NGƯỜI ANH HÙNG THỜI ĐẠI (62)

069- ĐỖ BẢO TOÀN   VẦN THƠ LƯ TỐNG (62-63)

070- VƠ KHÔI   NẾU PHẢI CHẾT MỘT GỈNG SÔNG (63-64)

071- VƠ Đ̀NH THỚI   VINH DANH LƯ TỐNG (64-65)

072- BỬU PHỐI   NÀY ANH LƯ TỐNG (65-66)

073- CHIẾN SĨ E/ll   ĐƯỜNG BAY SÁNG TẠO (66)

074- LÊ DUY   LƯỠNG QUỐC ANH HÙNG LƯ TỐNG (66-67)

075- D.H.   MỐI LO CÁN NGỐ (67-68)

076- DU SƠN LĂNG TỬ   "LITTLE SAIGON" HỒI SINH LẠI (68-69)

077- ĐẶNG PHÚ PHONG   TỐNG TIỄN (69-70)

078- ĐỖ QUANG VINH   ANH HÙNG LƯ TỐNG (70)

079- HÀ BẮC   LƯ TỐNG: TRAI NƯỚC VIỆT (70-71)

080- HOÀNG XUYÊN ANH   TUYỆT THỰC ĐẤU TRANH (Bài Họa) (71-72)

081- KIM KHÔI   VIẾT VỀ NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (72-73)

082- LĂO BÁ TÁNH   TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (73-74)

083- TRẦM KHA   LƯ TỐNG CỠI RỒNG ĐẦU NĂM 2000 (74-75)

084- TỪ PHONG   MỘT HÀNH ĐỘNG ĐẸP ĐẦU THẾ KỶ 21 (75)

085- LÊ SƠN THẠCH   BỪNG SÁNG NIỀM TIN (75-76)

086- LỆ KHANH   ĐỨNG DẬY (76-77)

087- LỆ HOÀNG   TIẾNG NON SÔNG (77-78)

088- LỆ HOÀNG   YÊU NGƯỜI YÊU THƠ (78)

089- LY CHÂU   BÁNH XE DŨNG LIỆT (78-79)

090- LY HƯƠNG   MĂI MĂI KHÔNG QUÊN (79-80)

091- MẠC TRÚC LANG   LƯ TỐNG KHƠI LỬA QUÊ HƯƠNG (80-81)

092- MAI NGUYỄN   KIẾP CHIM BẰNG (81)

093- LH   ANH HÙNG KHÔNG QUÂN LƯ TỐNG (81-82)

094- LH   MỪNG ANH LƯ TỐNG THOÁT V̉NG TÙ NGỤC (82-83)

095- MẠC TRẦN LOAN   TỔ QUỐC - DANH Dự - TRÁCH NHIỆM (83)

096- MINH HỒNG   CHÀO CHÚ ANH HÙNG (83)

097- NAM   MỪNG ĐÓN ANH HÙNG LƯ TỐNG (83-84)

098- NGỌC CHÂU - QUỲNH NHƯ   CHÀO MỪNG LƯ TỐNG (84-85)

099- NGỌC HÂN   ANH VỀ (85)

100- NGÔ Đ̀NH CHƯƠNG   DU LỊCH VIỆT NAM (85-86)

101- NGÔ PHỦ   ANH HÙNG LƯ TỐNG (86-87)

102- NGÔ PHỦ   CỨU ANH LƯ TỐNG (87-88)

103- NGÔ PHỦ   ĐỨNG LÊN CỨU LƯ TỐNG (88-89)

104- NGUYÊN HÀ   LƯ TỐNG: NGƯỜI TRAI HÙNG ĐẤT VIỆT (89-91)

105- NGUYÊN TÔN   TRAI HÙNG CỐ ĐÔ (91-92)

106- CHI LAN   VINH DANH LƯ TỐNG (92)

107- MINH TUYẾT NGỌC PHƯƠNG NHUNG   ANH HÙNG LƯ TỐNG (92-93)

108- NKLP   NGHĨA SĨ (93)

109- VÔ NGĂ HUYỀN KHÔNG   NHẮN NGƯỜI TRONG TÙ (93-95)

110- NGUYỄN LẬP ĐÔNG   TRÁI TIM TA RẤT LẠ (95-96)

111- TÚ TÀI   NGƯỜI ĐẸP LƯ TỐNG 1 (96-97)

112- HT-HD   NGƯỜI ĐẸP LƯ TỐNG 2 (97)

113- ĐCTTTMC   NGƯỜI TÙ LƯƠNG TÂM LƯ TỐNG (97)

114- TRƯỜNG GIANG   TÂM THƯ (97-99)

115- THƯ KHANH   LƯ TỐNG (99-100)

116- HOÀI NAM   NGỢI CA ANH HÙNG LƯ TỐNG! (100-101)

117- PHƯƠNG HOÀI SƠN   MỘT THUỞ TUNG HOÀNH (101)

118- TÔ LY HƯƠNG   BÀI THƠ VINH DANH ANH HÙNG LƯ TỐNG (101-102)

119- LY HƯƠNG   NGÀY ANH TRỞ LẠI (102-103)

120- TÔ LY HƯƠNG   VIÊN GẠCH LÓT (103-104)

121- NGÔ PHỦ   NĂM NĂM LAO LƯ (104)

122- PHẠM HOÀI VIỆT   VINH DANH ANH LƯ TỐNG (104-105)

123- TRƯỜNG GIANG   NỢ NƯỚC THÙ NHÀ (105)

124- NGUYỄN NGỌC CHÂU   CHÀO ANH LƯ TỐNG (105-106)

125- NGUYỄN NGỌC NGA   VỀ VỚI MẸ HIỀN (106-108)

126- NGUYỄN PHÙNG   GỬI NGƯỜI BẠN TÙ LƯ TỐNG (108)

127- NH. LÊ   ANH HÙNG THỜI ĐẠI (108-109)

128- NINH B̀NH   XIN CỨU NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM (109-111)

129- NÚI SAM   HÀO KIỆT (111-113)

130- LÊ CHÂN   VINH DANH NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (113-114)

131- PHƯƠNG HOÀI NỮ   ANH HÙNG LƯ TÔNG (114-115)

132- PHƯƠNG HOÀI NỮ   BẠT VÍA QUÂN THÙ (115)

133- QUỐC LÂN   HOAN NGHÊNH LƯ TỐNG (116)

134- THÁI NAM TRẦN   ANH HÙNG LƯ TỐNG (116-117)

135- THANH LỊCH   MỪNG LƯ TỐNG TRỞ VỀ ĐẤT TỰ DO (117)

136- THANH NGUYỄN   TINH THẦN LƯ TỐNG (117-118)

137- THANH-THANH   LƯ TỐNG (118-119)

138- THANH-THANH   TÊN “KHÔNG TẶC” (119-120)

139- THU TRANG   CÓ THỜI VÀ BÂY GIỜ (120-121)

140- TÔ LY HƯƠNG   CÁNH ÉN CÔ ĐƠN (121-122)

141- HC TRẦN MINH CHÂU   ƠN ANH(122) 

142- HC TRẦN MINH CHÂU   Ó ĐEN THẦN ĐIỂU (122)

143- HC TRẦN MINH CHÂU   NGỌN ĐUỐC TRONG ĐÊM (123)

144- HC TRẦN MINH CHÂU   THỊ VÔ SONG (123)

145- TRẦN NGHĨA HIỆP   HĂY VÙNG LÊN (123-124)

146- VÂN TRƯỜNG   CON SẼ VỀ (124-125)

147- TRẦN VẤN LỆ   NƯỚC CHẢY QUA CẦU (125-126)

148- TRẦN VIỆT YÊN   TỎ MẶT GIỐNG D̉NG VIỆT NAM (126)

149- TRÚC LANG OKC   ANH HÙNG LƯ TỐNG! (126-127)

150- TRƯỜNG GIANG   VINH DANH ANH HÙNG LƯ-TỐNG 2 (127-128)

151- TRƯỜNG GIANG   VINH DANH ANH HÙNG LƯ TỐNG 1 (128-131)

152- TỪ PHONG   CẢM THÔNG LƯ TỐNG (131)

153- VÂN TRANG   ĐƯỜNG BAY LỊCH SỬ 17-11-2000 (131-132)

154- DU YÊN (NGŨ LANG)   LƯ TỐNG, TRAI NƯỚC VIỆT (132-133)

155- ĐÔNG PHƯƠNG   CÁNH ĐẠI BÀNG (133-134)

156- LỆ KHANH   NỢ NƯỚC (134)

157- NGUYÊN DAO   BÀI THƠ THỨ 2 (134-135)

158- XÀBENG   HĂY CỨU ĐỒNG ĐỘI (135)

159- NGUYỄN BÁU   NHỤC QUỐC GIA (135-136)

160- LÊ THỊ VIỆT NAM   VIỆT NAM... THỜI ĐẠI & LƯ TỐNG (136-137)

161- HUỆ THU   ANH HÙNG LƯ TỐNG (137)

162- TRƯỜNG GIANG   Họa Thơ "ANH HÙNG LƯ TỐNG" (137)

163- UYÊN TRANG   MẾN TẶNG CHIẾN SĨ TỰ DO LƯ TỐNG (137-138)

164- THU HẠNH   LƯ TỐNG (138)

165- TRẦN VIỆT YÊN   ĐUA VỚI THỜI GIAN (138-139)

166- NGUYÊN DAO   KÍNH TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (139)

167- NGƯỜI LỮ THỨ   ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ (139-140)

168- TRƯỜNG GIANG   V̀ NƯỚC QUÊN M̀NH (140-141)

169- TỪ PHONG   BIỂU DƯƠNG HÀNH ĐỘNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (141)

170- KHAI TRINH   NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (142)

171- NGUYỄN HÀ THÂN THANH   TRÁNG SĨ CA (143-144)

172- TRẦN Đ̀NH HỘI   CHÚC XUÂN (144)

173- VŨ VĂN PHƯƠNG   CHỜ ANH TAY NGỌN CỜ VÀNG VN (144-145)

174- NGUYỄN PHÚ NINH   ANH HÙNG LƯ TỐNG (145)

175- TRẦN NAM CA   LƯ TỐNG, MỘT KINH KHA THỜI ĐẠI (145-147)

176- LƯU THÁI DZO   NHỚ MĂI TÊN ANH (147-148)

177- LƯU THÁI DZO   TỪ TRỜI CAO QUÊ HƯƠNG (148-150)

178- NGUYỄN VĨNH CHÂU 1992   LƯ TỐNG: ANH TRỞ VỀ (150-151)

179- NHẤT LIÊN TỬ   TÂN KINH KHA (151-152)

180- HUỲNH VĂN HIỆP   V̀ SAO KHÔNG BAO GIỜ TẮT (152-153)

181- SONG THƯỢNG   CÁNH CHIM ANH DŨNG (153)

182- NGUYỄN VĨNH CHÂU   VINH DANH TINH THẦN LƯ TỐNG (153-154)

183- HẠT NẮNG THÙY TRANG   LƯ TỐNG: TR̉ CHƠI CHỮ CỦA VC (154-155)

184- TRẦN VIỆT YÊN   CÀNG NUNG CHÍ LỚN 2 (155)

185- HÀN NHÂN   NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (156-157)

186- HOÀI NAM TỬ   VINH DANH ANH HÙNG LƯ TỐNG (157-159)

187- NGÔ Đ̀NH CHƯƠNG   KINH NHÂN (159-160)

188- HẢI ĐƯỜNG   TÂM SỰ LƯ TỐNG ANH HÙNG THỜI ĐẠI (160-161)

189- NGUYÊN DÂN   NGƯỠNG MỘ ANH HÙNG LƯ TỐNG (161-162)

190- HUỲNH SANTA ANA   TRÁI TIM TUYỆT MỸ (162)

191- QN   XUÂN LẠI VỀ (162)

192- YÊN CHÂU   NGƯỜI TRAI NƯỚC VIỆT (163-164)

193- HÀ NGỌC LÂN   XUÂN HY VỌNG (164-165)

194- NGUYỄN HỒ QUỲNH PHƯƠNG   ANH HÙNG Ó ĐEN (165-166)

195- TT MÂY TRÊN NGÀN   HUYỀN SỬ MỘT LOÀI CHIM (166-167)

196- THANH LAN   T̀NH CA LƯ TỐNG (167-168)

197- ĐÀO VĂN B̀NH   TA CHỈ HƠN NGƯỜI MỘT GIẤC MƠ (168-169)

198- ĐINH B̀NH   ĐÓN MỪNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (169-170)

199- LÊ ĐẮC   CUNG CHÚC TÂN XUÂN (170)

200- LÊ ĐẮC   NGƯỠNG MỘ NGƯỜI HÙNG (170-171)

201- VÔ T̀NH   NGƯỜI HÙNG VÀ TRUYỀN ĐƠN (171)

202- VÔ T̀NH   XIN HỎI QUÊ HƯƠNG NẦY (171)

203- THƯ KHANH   HỔ XỔNG ĐỒNG BẰNG BỊ CHÓ SĂN (172)

204- THƯ KHANH   HỔ XỔNG ĐỒNG BẰNG (172)

205- THƯ KHANH   ĐẦU ĐỘI TRỜI CHÂN ĐẠP ĐẤT (172-173)

206- THƯ KHANH   LƯ TỐNG ANH HÙNG (173-174)

207- THƯ KHANH   CHÚC MỪNG LƯ TỐNG (174)

208- THƯ KHANH   LƯ TỐNG XEM RA VẪN HÀO HÙNG (174)

209- LÊ ĐẮC   BẢO VỆ CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA (174-175)

210- NGÔ PHỦ   HOAN HÔ LƯ-TỐNG & THA-NHÂN (175)

211- NGÔ PHỦ   RỨA ĐÓ VỜ NGU DỐT (175)

212- LỆ KHANH   XUÂN VỀ NHỚ BẠN (Bài 3) (175-176)

213- THƯ KHANH   HỔ XỔNG ĐỒNG BẰNG BỊ CHÓ SĂN (176)

214- NGUYỄN KHOA LỘC   KINH KHA LƯ TỐNG (176)

215-   NGUYỄN THIẾU OANH   NGƯỠNG MỘ ANH HÙNG LƯ TỐNG (176-177)

216-  LÊ THỊ HOÀNG YẾN   THÂN TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (177)

217- LTHY   LẠI TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (177)

218- TAM THANG3   LƯ TỐNG LẠI VÔ TÙ (177-178)

219- LTDDQB   PHÓNG LAO LƯ TỐNG QUYẾT THEO LAO (178)

220- TÔ SƠN NGUYỄN TRI   NGÀY 17-11-2000 (178-179)

221- HẠNH NGUYỄN   NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (179-180)

222- QUẢNG THUẬN   TRÁNG SĨ LƯ TỐNG (180)

223- DIÊN HỒNG   THƠ TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (180-181)

224- DIỆU DUNG   GƯƠNG ANH DŨNG (181-182)

225- ĐINH HOA LƯ   TỔ QUỐC TRÊN HẾT (182-183)

226- HAIPHUONG68   HAI MƯƠI TÁM NGÀY ĐÊM NẮNG MƯA (183-184)

227- HOÀI NAM   ANH HÙNG LƯ TỐNG (184)

228- TRẦN THIỆN   CHIẾN SĨ TỰ DO LƯ TỐNG (184)

229- HOÀNG QUÂN   CHÍ LÀM TRAI (185)

230- HOÀNG ƯU QUỐC   ANH HÙNG CA (185)

231- LÊ KHANH   V̀ AI? (185-186)

232- HOÀNG XUYÊN-ANH   V̉NG HOA KÍNH TẶNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (186)

233- HUYỀN CƠ ẨN SĨ   THÂN GỞI LƯ TỐNG (186-187)

234- HUYỀN CƠ ẨN SĨ   PHI CÔNG ANH DŨNG (187)

235- KIM KHÔI   TƯỞNG NHỚ ANH (187-188)

236- MINH TÂM   ĐẠI BÀNG THẾ KỶ (188)

237- MINH TÂM   LƯ TỐNG (188-189)

238- VÂN TRANG   ANH HÙNG LƯ TỐNG (189)

239- LÂM HOÀI VŨ   CHIẾN SĨ ĐẤU TRANH TỰ DO (189)

240- GILBERT   HOAN HÔ ANH HÙNG LƯ TỐNG (189-190)

241- LÊ ĐẮC   LƯ TƯỞNG TỰ DO MUÔN NĂM (190)

242- LÊ ĐẮC   TIN VUI LƯ TỐNG TẠM NGỪNG (190-191)

243- LỆ KHANH   CHIẾN SĨ QUỐC GIA (191-192)

244- LH   MONG ANH THOÁT KHỎI NGỤC TÙ (192)

245- LỆ KHANH   ANH HÙNG LƯ-TỐNG (192-193)

246- HOÀI HƯƠNG   NGUYỆN CẦU Kính Họa (193) 

247- KIỀU PHONG   T̀NH NƯỚC (193-194)

248- KIỀU PHONG   KINH KHA THỜI ĐẠI (194)

249- KIỀU PHONG   NGƯỜI HÙNG CÔ ĐƠN (194-195)

250- KIẾU PHONG   CÁNH ÉN MÙA XUÂN (195-196)

251- KIỀU PHONG   LƯ TỐNG (196-197)

252- MINH TRÍ   BẦU NHIỆT HUYẾT (197)

253- MINH TRÍ   CAN TRƯỜNG DŨNG CẢM (197)

254- NAM HÀ   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT OKLAHOMA (197-198)

255- NGÔ PHỦ   CẢ KÊU CÁC SIÊU THỊ (198-199)

256- NGÔ PHỦ   MỪNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (199)

257- NGÔ PHỦ   TINH THẦN PHE QUỐC GIA (199)

258- NGÔ PHỦ   XIN CỨU LƯ TỐNG (199-200)

259- NGÔ PHỦ   VÁN CỜ GIỮA QUỐC VÀ CỘNG (200-201)

260- NGUYÊN TÔN   NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (201)

261- NGUYÊN TÔN   NGƯỜI TRAI LƯ TỐNG (201-202)

262- NGUYỄN H̉A   LƯ TỐNG ANH HÙNG THỜI ĐẠI (202)

263- NGUYỄN KINH KHANG   VẬN HỘI (203)

264- NGUYỄN PHÚ NINH   MỪNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (203)

265- NGUYỄN PHÚ NINH   TIẾT THÁO THI NHÂN (203-204)

266- NGUYỄN P NINH   TẶNG NGƯỜI CHIẾN SĨ ANH HÙNG LƯ TỐNG (204)

267- NGUYỄN TRUNG CAO   LƯ TỐNG CA (204-205)

268- SONG XUYÊN   ANH LƯ TỐNG (205-206)

269- TÂY SƠN   THEO GƯƠNG LƯ TỐNG (206-207)

270- THI VĂN VIỄN XỨ   NỢ NƯỚC (207)

271- LÊ VĂN ÂN   CỨU ANH HÙNG LƯ TỐNG (207)

272- THIÊN TÂM   VINH DANH VÀ TRANH ĐẤU CHO ANH HÙNG LƯ TỐNG TRỞ VỀ (207-208)

273- TRẦN BỬU HẠNH   ANH HÙNG LƯ TỐNG (208)

274- TRẦN KHẮC PHÙNG   ANH HÙNG LƯ TỐNG (209)

275- XÀ BENG   HOAN HÔ TINH THẦN DŨNG CẢM CỦA CHIẾN SĨ LƯ TỐNG (209)

276- LD   HOAN HÔ TINH THẦN DŨNG CẢM CỦA CHIẾN SĨ LƯ TỐNG (209)

277- HOÀNG DŨNG   HOAN HÔ TINH THẦN DŨNG CẢM CỦA CHIẾN SĨ LƯ TỐNG (209-210)

278- TRÚC GIANG   THUNG LŨNG HOA VÀNG (210)

279- TRÚC TI LY CHÂU   TÂM NGUYÊN MỘT ĐỜI (210-211)

280- TRƯỜNG GIANG   CHÚC TẾT ANH HÙNG LƯ TỔNG (211)

281- TTDCTTTT   LƯ TỐNG ANH PHẢI SỐNG (211-212)

282- TUỆ CHƯƠNG   LƯ TỐNG KINH KHA ĐƯỢC MẤY NGƯỜI (212-213)

283- TÙNG SƠN   LƯ TỐNG CA (213)

284- TỪ ĐÀ THÀNH   LƯ TỐNG Ó ĐEN KHÔNG THỂ CHẾT (213-214)

285- VĨNH H̉A YÊN   ANH LƯ TỐNG (214-215)

286- VŨ LINH HUY   TÂM T̀NH THƯƠNG MẾN GỬI SAN JOSE (215)

287- TN   MUỐN ANH SỐNG... (215-216)

288- TRẦN CHUNG VŨ VĂN ĐỂ   ANH VỀ NẮNG MAI BỪNG SÁNG (216)

289- ĐINH VIỆT LIÊN   MĂI THƠM DANH (216)

290- B̀NH DƯƠNG   LƯ TỐNG (216-217)

291- DIỄM HỒNG   LỜI THỀ 4 KHÔNG (217-218)

292- KIẾP TRÙNG SINH ÂU TẾ CHÂU   CHIẾN SĨ TỰ DO LƯ TỐNG (218)

293- ĐỖ QUYÊN   HUY HOÀNG (218-219)

294- ĐÔNG THỦY TRẦN ĐẠI XÁ   ĐÓN CHÀO LƯ TỐNG (219)

295- THẢO B̀NH   PHI CÔNG LƯ TỐNG (219-220)

296- KHAI TRINH   Ó ĐEN (220)

297- LĂO NÔNG   THÂN TẶNG NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG (220)

298- MAI THANH XUÂN   MẾN GỬI LƯ TỐNG (220)

299- HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH/SFV & PHỤ CẬN   VINH DANH ANH HÙNG LƯ TỐNG (220-221)

300- THIÊN LƯ TÔN NỮ LY   ANH HÙNG LƯ TỐNG (221)

301- NGUYỄN NGỌC ANH   MEN LƯ TỐNG -> RƯỢU CỘNG ĐỒNG (221-222)

302- NGUYỄN THỊ HƯNG   ANH HÙNG LẠI GẶP ANH HÙNG (222)

303- NHẬT HUY   THẢ LƯ TỐNG (222-223)

304- NGƯỜI MIỀN TRUNG   LÀM TRAI (223)

305- HC TRẦN MINH CHÂU   LƯ TỐNG ĐĂ TRỞ VỀ(223-224)

306- TRẦN VIỆT YÊN   CHÚC MỪNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (224)

307- HÀN NHÂN   ĐÓN XUÂN (224-225)

308- NHẤT LIÊN TỬ   ĐĂ ĐẾN LÚC (225)

309- SÔNG HƯƠNG   LƯ TỐNG (225-226)

310- VŨ HỐI   NGÀY TÁI NGỘ CHIẾN SĨ LƯ TỐNG (226)

311- VŨ HỐI   LƯ TỐNG NGÀY TRỞ VỀ (226)

312- HOÀNG  HUY QUƯ   ANH HÙNG LƯ TỐNG (226-227)

313- VÂN TRANG   TẶNG THƠ LƯ TỐNG (227)

314- LÊ VĂN THÂN   KHÍ PHÁCH, CAN TRƯỜNG VÀ BẤT KHUẤT (227)

315- CHIM QUYÊN   ANH HÙNG KHÔNG TẶC LƯ TỐNG (228)

316- TRIỆU KHANG   LẠC CÁNH CHIM TRỜI (228-229)

317- CHU VĂN HÙNG   T̀NH XA (229-230)

318- LÊ ĐẮC   TIN VUI LƯ TỐNG VANG LỪNG (230)

319- CAO TRÍ DŨNG   HĂY CỨU NGUY LƯ TỐNG (230-231)

320- CAO TRÍ DŨNG   ANH HÙNG LƯ TỒNG (231-232)

321- HUYỀN CƠ ẨN SĨ   CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN TỰ DO - DÂN CHỦ (232)

322- LU HÀ   CƠN GIÔNG TỐ SAN JOSE (232-232)

323- LU HÀ   SỤC SÔI ỨA TRÀO (233-234)

324- LU HÀ   VẦNG TRĂNG SÁNG TỎ (234-235)

325-  NP   VIẾT TẶNG LƯ TỐNG (235)

326- NGÔ PHỦ   NHẮN LŨ HỌC XỎ-XIÊN (235-236)

327- NGÔ PHỦ   ỦNG-HỘ ANH-HÙNG LƯ-TỐNG (236-237)

328- NGÔ-PHỦ   XƯNG QUỐC-GIA (237)

329- TIỂU BẢO   TỘI NGHIỆP LƯ TỐNG (237-238)

330- NGUYỄN HỮU VIỆN   NHƯ HIỆP SĨ (238)

331- KHAI TRINH   LƯ TỐNG (238)

332- KHAI TRINH   PHÚT TỬ SINH LƯ TỐNG (238-239)

333- TRÚC LANG OKC   XUÂN LƯ TƯỞNG (239)

334- CAM THÀNH-THANNHÂN-VIETKY   ANH LÀ CHIẾN SĨ TỰ DO KIÊU HÙNG (240-241)

335- ???   MỪNG NGƯỜI TRỞ LẠI (241)

336- ???   NGƯỜI  HÙNG LƯ TỐNG (242)

337- ???   KÍNH PHỤC NGƯỜI ANH HÙNG LƯ TỐNG (242)

338- ???   MỪNG SINH NHẬT LƯ TỐNG (242)

338- ???   MỪNG ANH HÙNG LƯ TỐNG (242)