135 VIDEO & AUDIO TOÀN BỘ 9 PHI VỤ

 

A.    VIDEO ANH NGỮ

 

LƯ TỐNG 9 MISSIONS (10 VIDEOS)

http://www.youtube.com/watch?v=3XBriVr-YN0

FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 1 OF 4

http://www.youtube.com/watch?v=L4EUCI2oJRg                                      

FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 2 OF 4

http://www.youtube.com/watch?v=-xTSD11UeKc                                          

FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 3 OF 4

http://www.youtube.com/watch?v=N0q9pkWWq6Y

FREEDOM FIGHTER LY TONG PART 4 OF 4

http://www.youtube.com/watch?v=_ugAlVLwF7I

DAVE CORTESE, SJ VICE MAYOR PAID A VISIT TO LY TONG

http://www.youtube.com/watch?v=uBVlmdRvR7A

COUNCILMEMBER OTTO LEE, KANSEN CHU SUPPORT LY TONG'S

http://www.youtube.com/watch?v=l0eEhvhUpAs

PETE McHUGH. SC SUPERVISOR STOPPED BY TO SUPPORT LY TONG

http://www.youtube.com/watch?v=dGEv9rIRYF0                                                       

JUNE 8, 2012: LY TONG SPEAKS OUT AFTER THE VISIT OF COUNTY SUPERVISOR DAVE CORTESE

http://www.youtube.com/watch?v=7NRipyTYBr8

 

B.    VIDEO VIỆT NGỮ

I. PHẦN VIDEO YOUTUBE

1. PHI VỤ SAIGON1 VÀ HAVANA (10 VIDEOS)

LƯ TỐNG HUYỀN THOẠI

http://www.youtube.com/watch?v=Qv7BECSb6tY&feature=youtu.be

http://youtu.be/Qv7BECSb6tY2                                                                                   

LƯ TỐNG RA T̉A VC P1                      

http://www.youtube.com/watch?v=HHkGFG3Nbm0                                                               

LƯ TỐNG RA T̉A VC P2                         

http://www.youtube.com/watch?v=WWOdx2RShHE                                                                  

2. PHI VỤ SAIGON2

LƯ TỐNG TRỞ VỀ MỸ (THẮNG DẪN ĐỘ)

http://www.youtube.com/watch?v=yuzqZUe5IGc                                                                 

LƯ TỐNG TRỞ VỀ TỪ NGỤC TÙ THÁI LAN 2007 (SAN JODE AIRPORT)

http://www.youtube.com/watch?v=RO13fepZtaw&feature=youtu.be

http://youtu.be/RO13fepZtaw

TIỆC ĐÓN LƯ TỐNG VỀ TỪ THÁI LAN TẠI SJ

http://www.youtube.com/watch?v=qOMyV6OPGAs

LƯ TỐNG TRỞ VỀ MỸ (NAM CALI TIẾP ĐÓN)

http://www.youtube.com/watch?v=Nnqc0JqNmPs                                                          

LY TONG AT 10 YEARS ANNIVERSARY OF RADIO HAI NGOAI

http://www.youtube.com/watch?v=cRZjua42l_E

3. PHI VỤ TUYỆT THỰC (18 VIDEOS)

LƯ TỐNG HUNGER STRIKE LITTLE SAIGON (1/2)

http://www.youtube.com/watch?v=Pm5gATKBz98&feature=youtu.be

http://youtu.be/Pm5gATKBz98                                                                                                              

LƯ TỐNG HUNGER STRIKE LITTLE SAIGON (2/2)

http://www.youtube.com/watch?v=7jjI_BJUrQ0&feature=youtu.be

http://youtu.be/7jjI_BJUrQ0                                                                                                                     

FREEDOM FIGHTER LY TONG HUNGER STRIKE FOR LITTLE SAIGON

http://www.youtube.com/watch?v=9ahQdMwCVGs                                                                             

LƯ TỐNG TUYỆT THỰC

http://www.youtube.com/watch?v=OUYKD8qOWFo                                                              

PHỎNG VẤN NGƯỜI HÙNG LƯ TỐNG TUYỆT THỰC NGÀY 2

http://www.youtube.com/watch?v=q19YAGdftys                                                                            

LY TONG'S HUNGER STRIKE - DAY (NIGHT) 7, FEB. 21-2008

http://www.youtube.com/watch?v=DyO1ZvbeoJU                                                                                                  

A VIOLINIST PERFORMED AT LY TONG'S HUNGER STRIKE, FEB. 18-08

http://www.youtube.com/watch?v=ysmYVgojtgM                                                                  

CẢNH SÁT LÀM LUẬT 2 TIẾNG VỚI LƯ TỐNG TỐI 21/2/2008

http://www.youtube.com/watch?v=z0W25pLnc4w                                                                 

22/2/2008 DÂN BIỂU TRẦN THÁI VĂN ĐẾN THĂM CHIẾN SĨ LƯ TỐNG

http://www.youtube.com/watch?v=X9WC5N1AdGY

"VĂN NGHỆ CỘNG ĐỒNG" LƯ TỐNG TUYỆT THỰC V̀ LITTLE SAIGON

http://www.youtube.com/watch?v=lBKCXfsY0W0

Councilmember Ottlo Lee, Kansen Chu support Ly Tong_s

http://www.youtube.com/watch?v=l0eEhvhUpAs                                                                      

HƠN 10.000 NGƯỜI TẠI BUỔI BIỂU DƯƠNG CDNV BẮC CALI (PHẦN 3)

http://www.youtube.com/watch?v=gRL2pHZ5sME

http://www.youtube.com/watch?v=gRL2pHZ5sME                                                      

CANDLELIGHT VIGIL IN SUPPORT OF LY TONG'S HUNGER STRIKE

http://www.youtube.com/watch?v=Hx3IndmIwyY                                                                       

LY TONG ENDS HUNGER STRIKE -- "LITTLE SAIGON" PREVAILS

http://www.youtube.com/watch?v=_m4_EJDsCOU                                                                     

LY TONG AN PHO                                         

http://www.youtube.com/watch?v=RmthvgqyRTQ                                                                             

4. PHI VỤ OLYMPICS: BẮC KINH VÀ BẮC HÀN 2008 (3 VIDEOS)

LY TONG P 1

http://www.youtube.com/watch?v=oLYCYe3ow2A                                                                      

LY TONG P 2 (COPY LY TONG P 2 VÀ PASTE TẠI SEARCH)

http://www.youtube.com/watch?v=GBvPyiSgegc                                                                   

LYTONG P 3 (ENGLISH)                                                   

http://www.youtube.com/watch?v=rva6WSLWX_8                                                                          

5. PHI VỤ MEETVIETNAM (1 VIDEO)

BIỂU T̀NH CHỐNG TRIỂN LĂM MEET VN 15/11/2009 (P4)                                                        

http://www.youtube.com/watch?v=TGbsC-Y2JmM

6. PHI VỤ HẠ CỜ MÁU TẠI USC (2 VIDEOS)

LƯ TỐNG HẠ CỜ MÁU TẠI USC (XEM PHOTO)                                            

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=49921                                                                 

LY TONG VÀ USC P 1

http://www.youtube.com/watch?v=ivkXuYjTvFY                                                                       

7. PHI VỤ XỊT H̀NH HỒ TẶC TẠI VAALA (2 VIDEOS)

LƯ TỐNG VÀ TRIỂN LĂM VAALA

http://www.youtube.com/watch?v=vfjDj9_zol8                                                                             

LY TONG AT THE PROTEST AGAINST FOB II

http://www.youtube.com/watch?v=YkPRi4ANta8                                                                       

8. PHI VỤ XỊT CA NÔ VC (24 VIDEOS)

ĐÀM VĨNH HƯNG "CAY QUÁ BÁC HỒ ƠI! CỨU CON DZỚI" BÀI CA NHỚ BÁC KHI BỊ XỊT...                                    

http://www.youtube.com/watch?v=D-Rd9uyALuo                                                                        

LƯ TỐNG XỊT CA NÔ VC

http://www.youtube.com/watch?v=eeiUfUOxJdo

CẬN CẢNH ĐÀM VĨNH HƯNG BỊ LƯ TỐNG TẤN CÔNG (PHIM DIỄU)

http://www.nme.com/nme-video/youtube/id/7pyhCHznrW8

SBTN LƯ TỐNG VÀ UB CHỐNG CỘNG BẮC CALI XUÔI NAM

http://www.youtube.com/watch?v=1kPZMSVHvcc                                                                              

LƯ TỐNG BIỂU T̀NH NAM CALI

http://www.youtube.com/watch?v=EE3bi7Hxe-M                                                                                   

LƯ TỐNG BIỂU T̀NH NAM CALI *

http://www.youtube.com/watch?v=QEnmAIh2puU                                                           

LƯ TỐNG BIỂU T̀NH NAM CALI *

http://www.youtube.com/watch?v=QEnmAIh2puU                                                            

LƯ TỐNG KỂ CHUYỆN PHỤC KÍCH ĐÀM VĨNH HƯNG - PHẦN 2

http://www.youtube.com/watch?v=cGXL2uF6nfU                                                                    

8-8-2010 SBTN DALLAS NEWS - ANH HÙNG LƯ TỐNG - ĐÀM VĨNH HEO TẬP 1

http://www.youtube.com/watch?v=ttIeyfZAGYI                                                                            

8-8-2010 SBTN DALLAS NEWS - ANH HÙNG LƯ TỐNG - ĐÀM VĨNH HEO TẬP 2

http://www.youtube.com/watch?v=Thqxyr-6CWI

Chân dung ông Lư Tống 10 ngh́n đô

http://www.youtube.com/watch?v=X3hWH33xR54                                                                         

LƯ TỐNG 45 PHIÊN T̉A (1-11)

http://www.youtube.com/watch?v=nQkbkplasmA                                                                       

LƯ TỐNG 45 PHIÊN T̉A I (12-37)

http://www.youtube.com/watch?v=fhi78_8Oh_c

LƯ TỐNG 45 PHIÊN T̉A II (38-45)

http://www.youtube.com/watch?v=KH6_drQzBWE

Lư Tống bị bồi thẩm đoàn kết luận có tội

http://www.youtube.com/watch?v=fcdTbfmrmek                                                          

VNCH12: LƯ TỐNG - NGƯỜI ANH HÙNG VIỆT NAM TỰ DO (THÔNG BÁO TUYỆT THỰC)

http://www.youtube.com/watch?v=Ji_OU6GhGAs

TIN MỚI NHẤT VỀ LƯ TỐNG SAU CHUYẾN THĂM CỦA GSV DAVE CORTESE

http://www.youtube.com/watch?v=zcq0MeMDJtY

LƯ TỐNG PHỦ NHẬN TIN "LƯ TỐNG ĐĂ ĂN TRỞ LẠI" CỦA BÁO SAN JOSE MERCURY NEWS

http://www.youtube.com/watch?v=Yw04_QNqcVQ

SAN JOSE, CA - ÔNG BÀ KANSEN CHU VÀ VIETPRESS THĂM VIẾNG LƯ TỐNG @ AUG 13,2012

http://www.youtube.com/watch?v=W0syFF12MUw#t=18

TIẾNG NÓI TỪ TRONG NƯỚC VỀ VỤ LƯ TỐNG.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=wQbqMC_zTEk

THÔNG BÁO CỦA "UBYT TINH THẦN CHỐNG CỘNG CỦA LƯ TỐNG" SAN JOSE 28/5/2012

http://www.youtube.com/watch?v=qOUrR1MuAys&list=PLC50F68696

VIETAMERICANS RALLY IN SUPPORT OF LY TONG, FREEDOM FIGHTER, JUNE 3-2012 (ĐÊM THẮP NẾN)

http://www.youtube.com/watch?v=rdKPzfb4uPw

PHÓNG SỰ TRUYỀN H̀NH T̉A TUYÊN ÁN LƯ TỐNG 6 THÁNG TÙ

http://www.truyenhinhvietnam.us/?option=com_content&view=article&id=376:phong-s-truyn-hinh-toa-tuyen-an-ly-tng-6-thang-tu-&catid=1:tin-tc-ngh-s&Itemid=2

11 PHÚT: LƯ TỐNG ĐƯỢC TRẢ TỰ DO NGÀY 18-8-2012 TẠI NHÀ TÙ MAIN JAIL

http://www.youtube.com/watch?v=w3L8rK5bKpc

9. KỊCH:TÀI TỬTRẦN QUANG ĐÓNG VAI LƯ TỐNGLƯ TỐNG (2 VIDEOS)

TRƯỜNG KỊCH RƯỢU TIỄN Ó ĐEN

http://www.youtube.com/watch?v=JQ_uGjogzDg&feature=youtu.be

http://youtu.be/JQ_uGjogzDg

10. LƯ TỐNG ĐI THĂM ĐỒNG BÀO (14 VIDEOS)

LƯ TỐNG CHU DU THẾ GIỚI

http://www.youtube.com/watch?v=UIy7h1h8ORw&feature=youtu.be

http://youtu.be/UIy7h1h8ORw

LY-TONG'S "ĐIẾU-VĂN"_CỐ ĐẠI-TÁ VŨ-VĂN-ƯỚC (1930-2010)

http://www.youtube.com/watch?v=sDobS8byt7c

(LƯ TỐNG TẠI UTAH) LY' TONG^'

http://www.youtube.com/watch?v=YkwRjumdQm8

LY' TONG 1

http://www.youtube.com/watch?v=fA0hOE7sdJY

LT2

http://www.youtube.com/watch?v=-wDLl8CNXyE

LY TONG 3

http://www.youtube.com/watch?v=ZEqS6IZf-7U

LT4

http://www.youtube.com/watch?v=KVJiN2oK6ow

LT5

http://www.youtube.com/watch?v=3NXGYKWl2aw

LT6

http://www.youtube.com/watch?v=pycpsOSAXS8

LT8

http://www.youtube.com/watch?v=WRJACp-MmPg

LT9

http://www.youtube.com/watch?v=aY0J6oVYc1w

LT10

http://www.youtube.com/watch?v=rZYCCFqEGIw

LT11

http://www.youtube.com/watch?v=_6lzbtywA98

11. ĐỆ NHẤT ĐẲNG KARATE (1 VIDEO)

LƯ TỐNG VƠ KARATE

https://www.youtube.com/watch?v=kCFeL2pO_us

12. BIỂU T̀NH SAN FRANCISCO (3 VIDEOS)

BIỂU T̀NH XÉ CỜ MÁU TẠI SAN FRANCISCO NGÀY 30.9.2010

http://www.youtube.com/watch?v=oALW05IYaVE

San Francisco 2014: Xé cờ đỏ sao vàng trong cuộc biểu t́nh ngày 30/4

http://www.youtube.com/watch?v=tZSqhz1yQSg

24/7/2013 Người Việt và Phillipines biểu t́nh tại TLS Trung Cộng và Việt Cộng San Francisco

http://www.youtube.com/watch?v=aq4V-zvGsUU

13. PHÁT BIỂU (13 VIDEOS)

PHÁT BIỂU CỦA LƯ TỐNG TRONG NGÀY QUÂN LỰC 13-6-2010 TẠI SANJOSE

http://www.youtube.com/watch?v=AmTwI_DpKDI

NGÀY NHÂN QUYỀN & DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM (PART 21)

http://www.youtube.com/watch?v=bUwgybMU4g8

NGÀY NHÂN QUYỀN & DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM (PART 22)

http://www.youtube.com/watch?v=ARtXIzvdzKw

PHỎNG VẤN CỰU PHI CÔNG LƯ TỐNG TẠI SAN JOSE

http://www.youtube.com/watch?v=lyrCPn2jFO8

LƯ TỐNG - CHỐNG CỘNG ĐUA XE

http://www.youtube.com/watch?v=sSp2pCwSZR4

1876 Lư Tống Yêu Cầu Trần Thái Văn Hoàn Trả $18400. FREEVN.NET

http://www.youtube.com/watch?v=MOl1ae-9BOY

Kỷ niệm đệ nhất chu niên và gây quỹ của Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ (17-3-2012)

https://www.youtube.com/watch?v=EYjSr0-i-7U&list=PL9373E3E08E318EFD#t=69

Liên Đoàn Cử Tri hỗ trợ chiến dịch kư Thỉnh Nguyện Thư từ 19-2 đến 8-3-2012

https://www.youtube.com/watch?v=hM63AXmZ7SQ&index=2&list=PL9373E3E08E318EFD

LƯ TỐNG PHÁT BIỂU VỀ VIỆT DZŨNG

Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Ca Sĩ Việt Dzũng tại Đài SBTN 27/12

http://www.youtube.com/watch?v=9qzID-KiPSE&feature=c4

overview&list=UUIWeYLDOBNWfcpzAkbxjAbA

Phần 5: Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại SBTN

http://www.youtube.com/watch?v=iVfaPEFoYTU

2909 Hội Luận Về Sự Đóng Góp To Lớn Của Việt Dũng Cho Đất Nước

http://freevn.net/

Hai ngày thăm viếng linh cữu nhạc sĩ Việt Dzũng 28 & 29-12-2013

https://www.youtube.com/watch?v=khZ4O6JgDsM&feature=c4overview&list=UUIWeYLDOBNWfcpzAkbxjAbA

(LƯ TỐNG-LITTLE SAIGON 26:34-32.39) San Jose City Mayoral Candidates Forum With The Vietnamese American Community

http://www.youtube.com/watch?v=uI2avVmLI98

(LƯ TỐNG-DAVE CORTESE) Gây quỹ hoả tốc cho ông Dave ƯCV Thị Trưởng SJ được trên 8.000 mỹ kim

http://www.youtube.com/watch?v=vtaR69kTUlA

Giải pháp của cựu Phi công Lư Tống về giàn khoan HD-981?

http://nguoiviet.tv/pho-bolsa-tv/

LY TONG MADISON

http://youtu.be/J2g4KiXS8hM

(LƯ TỐNG VÀ BẦU CỬ THỊ TRƯỞNG SAN SJ 3/6/14) Khui mật chấn động: Cấm đặt tên Little Saigon qua vụ điều tra 92 + Lư Tống nhận định về kết quả và hậu bầu cử khi Madison Nguyễn bị loại.

http://www.youtube.com/watch?v=ougAgP0-oTA&list=UUIWeYLDOBNWfcpzAkbxjAbA

Santa Clara County chấp thuận dự án "Vietnamese American Service Center."

https://www.youtube.com/watch?v=qIbOt3eAXaw&feature=youtu.be

14. PHỎNG VẤN (10 VIDEOS)

HUỲNH LƯƠNG THIỆN PHỎNG VẤN LƯ TỐNG (PART 3)

http://www.youtube.com/watch?v=MtCYQHarbU8

HUỲNH LƯƠNG THIỆN PHỎNG VẤN LƯ TỐNG (PART 4) (COPY  HUỲNH LƯƠNG THIỆN PHỎNG VẤN LƯ TỐNG (PART 4) ĐỂ SEARCH)

http://www.youtube.com/watch?v=I_cgGMB3LOs

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 5)

http://www.youtube.com/watch?v=qCMOnX8mH4I&list=PLAF4F48C5467EFB53

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 6)

http://www.youtube.com/watch?v=bPmnWFu1OC0&list=PLAF4F48C5467EFB53

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 7)

http://www.youtube.com/watch?v=35bD_YsCirc&list=PLAF4F48C5467EFB53

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 8)

http://www.youtube.com/watch?v=fwWs6zbxjx0&list=PLAF4F48C5467EFB53

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 9)

http://www.youtube.com/watch?v=Biyi3pZXW_8&list=PLAF4F48C5467EFB53

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 10)

http://www.youtube.com/watch?v=rjhtWEngTks&list=PLAF4F48C5467EFB53

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART 11)

http://www.youtube.com/watch?v=TPnRSQiO-vk&list=PLAF4F48C5467EFB53

LƯ TỐNG KỂ VỀ PHI VỤ RẢI TRUYỀN ĐƠN NĂM 2000 TẠI VN (PART12)

http://www.youtube.com/watch?v=u8wXaAL_jns&list=PLAF4F48C5467EFB53

 

II. PHẦN AUDIO YOUTUBE

AUDIO ĐỌCTRUYỆN Ó ĐEN (4 AUDIOS)

2 AUDIO (13GIỜ)

LƯ TỐNG: Ó ĐEN 1 (7H) 

https://www.youtube.com/watch?v=cpLV7xTLdOM

https://www.youtube.com/watch?v=cpLV7xTLdOM%C2%A0                             

LƯ TỐNG: Ó ĐEN 2 (6H)

https://www.youtube.com/watch?v=X9N5WQibOJM

https://www.youtube.com/watch?v=X9N5WQibOJM%C2%A0

2. 7 AUDIO (13 GIỜ) (13 AUDIOS)

LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (1/7)

http://www.youtube.com/watch?v=JWvfMQKHOOI&feature=youtu.be

http://youtu.be/JWvfMQKHOOI

LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (2/7)

http://www.youtube.com/watch?v=z82NqmnmFIQ

LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (3/7)

http://www.youtube.com/watch?v=fPYOrPIgSLY&feature=youtu.be

http://youtu.be/fPYOrPIgSLY

LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (4/7)

http://www.youtube.com/watch?v=bbGYz78Svds&feature=youtu.be

http://youtu.be/bbGYz78Svds

LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (5/7)

http://www.youtube.com/watch?v=NpUW34H5xlM&feature=youtu.be

http://youtu.be/NpUW34H5xlM

LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (6/7)

http://www.youtube.com/watch?v=34eeOzhV82s&feature=youtu.be

http://youtu.be/34eeOzhV82s

LƯ TỐNG: Ó ĐEN HỒI KƯ AUDIO (7/7)

http://www.youtube.com/watch?v=tEdA2bwYrhE&feature=youtu.be

http://youtu.be/tEdA2bwYrhE

AUDIO THƠ NHẠC (2 AUDIOS)

1. THƠ NHẠC ĐẤU TRANH

http://www.youtube.com/watch?v=j1kmTC1qqnc

2. THƠ NHẠC T̀NH NHÂN

http://www.youtube.com/watch?v=jrk28DjYFDE