Chữa Bệnh bằng Tâm linh là Ǵ ?
Chữa bệnh bằng khoảng cách qua điện thoại hay trên làn
sóng điện có thực không..?

http://www.healingbyspirit.com/
 

Đây là phép Phép chữa bệnh bằng Tâm Linh Hay Quyền năng Tư tưởng, hay ngời ta c̣n gọi bằng Năng lượng sinh học hay khả năng ‘tiềm ẩn’ của con người đều có những liên quan xuất phát từ pháp môn Yoga mà trong kinh Vệ Đà – Ấn Độ đă có nói tới từ hàng chục ngàn năm trước..mà một số các vị Thày hay các Đạo Sư vẫn xử dụng nó để giúp cho những ai có đủ ‘cơ duyên’ với họ..
Đây là một pháp môn tu – luyện cả thể xác lẫn tinh thần một cách rất khoa học, không có tính chất huyền hoặc – mê tín. Người tu luyện phải giữ cho tâm an – trí tịnh và sống trong Thanh tịnh – Yêu thương – tha thứ, và hiểu được những ‘định luật’ trong Vũ trụ, và hợp nhầt làm một với cái năng lực tốt lành đó của Vũ trụ hay với Thượng Đế, th́ ta sẽ có thể xử dụng được cái năng lực đó để giúp người. Không những nó có thể chữa lành cái ‘thân bệnh’, mà c̣n có thể ‘điều chỉnh’ lại những cái rối loạn về tinh thần.. và ngay cả nó c̣n có thể giải trừ những loại ‘nghiệp bệnh’ hay bị tà ma – thư ếm.. với những ai có đủ niềm tin và có ‘duyên' với người Thầy tâm linh đó..
V́ lối chữa bệnh này không cần dùng một viên thuốc nào, và nhiều khi ngay cả không cần gặp mặt, nên người bệnh cần có niềm tin mănh liệt và theo sự hướng dẫn của người thầy, để có thể nhận được nguồn năng lượng này ‘truyền’ vào để nó ‘tự’ điều chỉnh những rối loạn trong cơ thể ḿnh (cả thân lẫn tâm’ bệnh.)

Từ gần 10 năm nay với lối “chữa bệnh bằng tâm linh” trên các đài phát thanh ở Nam California như : đài SÀI G̉N CALI, đài VN, đài MẸ VN, đài TIẾNG NÓI QUÊ HƯƠNG, đài VIỆT NAM TỰ DO và VRN ở DALLAS (khỏang năm 2000) ..mà thầy Vũ Bội Quang Khôi đă giúp cho hàng trăm người khỏi những bệnh nan y, hàng ngàn người t́m được an vui trong đời sống ..(hầu hết việc chữa bệnh này đều có những bằng chứng cụ thể như thư viết tay, thâu âm, hay thâu video của người bệnh nói lên những cảm nhận huyền nhiệm ngay trong cơ thể và tâm thức họ và những sự bớt hay khỏi bệnh và những lời cảm tạ..)

Tại sao qua làn sóng điện lại có thể chữa lành bệnh? ( v́ đa số người bệnh được khỏi, họ ở những tiểu bang khác hay ở những nước khác, chưa từng bao giờ gặp mặt thầy Khôi..).
Thầy Khôi cho biết, ông đă dùng “Quyền năng tư tưởng “ để chuyển di cái năng lực tâm linh này đến người bệnh, dù họ ở bất cứ đâu trên thế giới – như trong kinh sách có nói : “Sức mạnh tư tưởng có thể dời non lấp biển được, chứ đừng nói chi đến việc chữa lành cái thân bệnh“
Những quyền năng này, đấng Sáng Tạo hay Thượng Đế đă cho sẵn tất cả chúng ta – ta có thể ‘tự’ chữa lành bệnh cho ḿnh – cơ thể của ta có khả năng tự điều chỉnh những bệnh, và bệnh là do những sự ‘rối lọan’ trong cơ thể mà ra.
Bệnh v́ ta sống trong sự lọan động của đời sống vật chất với những tham lam – sân hận.. và không hiểu được những định luật của Vũ trụ. Khi người bệnh có đủ Niềm tin – và có cái tâm thành ( hay có duyên) th́ họ sẽ nhận được nguồn năng lượng tâm linh đó từ người thầy ‘phát’ ra. Khi họ nghi ngờ hay không có tâm thành, th́ tự họ đă tự khép chặt ‘tâm’ họ lại và không để cho năng lượng đó đưa vào…V́ thế thầy Khôi vẫn nói “ Tôi giúp cho quí vị có 50%, nửa phần c̣n lại là do niềm tin của quí vị và quí vị có theo đúng sự hướng dẫn của tôi không ..)
Với lối chữa bệnh bằng tâm linh này, trong thời gian chữa trị, người bệnh cần sống trong sự thanh tịnh và yêu thương – tha thứ ..và không nên làm những cái ǵ có hại cho sức khỏe của ḿnh, th́ chóng được khỏi hơn..!

Lối chữa bệnh này như thế nào?
Sau đây là lời hướng dẫn của thầy Khôi :
“Khi tôi chữa, hay khi tự chữa ở nhà nghe những cái CD để tự chữa bệnh hăy uống một ly nhỏ nước lạnh, ngồi theo lối thiền hay ngồi trên ghế cũng được (nếu không ngồi được có thể nằm), mắt nhắm lại, lưng giữ cho thẳng, cơ thể và tinh thần để cho buông thả – thoải mái (relax), giữ cho tâm an – trí tịnh lúc này, không nên suy nghĩ ǵ hết, nên chọn nơi yên tịnh. (v́ khi bị chia trí sẽ không nhận được nguồn năng lượng tâm linh này từ người thầy ‘truyền’ đến.). Chắp một tay trước ngực, tay kia, đau ở đâu hăy để vào chỗ đó, hăy nghĩ ḿnh đang nhận được nguồn năng lực từ đỉnh đầu tôi truyền đến và hướng dẫn nó tới chỗ đau để nó ‘tự’ điều chỉnh những rối loạn trong cơ thể ḿnh. Bây giờ hăy Hít vào bằng mũi và Thở ra bằng miệng 5 lần – chậm và sâu – khi hít vào đồng thời nghĩ đang lấy cái ‘tiên thiên khí từ trên đỉnh đầu xuống – nó sẽ đi dọc theo xương sống rồi đi khắp nơi trong cơ thể ..Khi thở ra hăy đồng thời nghĩ là đẩy những cái bệnh – cái truợc ra ngoài cơ thể.. Sau 5 lần như vậy hít thở lại b́nh thường bằng mũi..
Hăy luôn nghĩ tới cái đỉnh đầu từ đó đang nhận được nguồn ‘tiên thiên khí’ tôi đang đưa xuống ..
Để điều chỉnh những rôi lọan trong cơ thể.. và luôn giữ tam an – trí tịnh lúc này. Trong mỗi lần chữa khoảng từ 15 tới 30 phút (càng lâu càng tốt, càng nhiều lần bệnh càng chóng khỏi)
Lúc bắt đầu, thở như vậy (hít vào thở ra 5 lần), lúc giữa chùng thở như vậy, và trước khi ngưng cũng thở vào – ra như vậy 5 lần..) Và hăy luôn nghĩ từ nơi luân xa 7 – trên đỉnh đầu, đang nhận được ngưồn năng lượng tâm linh do tôi gửi đến.(điều này rất quan trọng, v́ mỗi người thầy có được quyền năng để chữa bệnh đều là một ‘trung tâm’ phát ra năng lực của Vũ trụ, nếu ḿnh tin vào Ai th́ phải hướng về người đó th́ mới nhận được (các vị đạo sư, các vị giác ngộ, các vị giáo chủ đều là những vị thầy phát ra các năng lực, nếu ta tin ai th́ phải hướng về người đó mới nhận được.)

Thí dụ quí vị muốn nghe đài BBC hay VOA, dù quí vị ở kháp nơi trên thế giới, quí vị chỉ cần mở đúng tần số của đài đó là quí vị có thể nghe đuợc. V́ công suất đài đó đủ mạnh và quí vị mở đúng tần số nên mới nghe được..”
Mỗi tuần, người bệnh cần liên lạc với tôi một lần để cho tôi biết những cảm nhận trong người và diễn tiến của bệnh để được chữa tiếp và hướng dẫn thêm..

Thầy Khôi nói: “Bệnh tật hay những tai ương họan nạn tới, nó đều có một ư nghĩa ‘nhắc nhở’ ta một điều ǵ đó, mà có lẽ, khi ta khỏe mạnh – thành công – hạnh phúc.. ta không có th́ giờ để suy gẫm.. V́ thế bệnh họan là điều ‘tốt’ và cần thiết để giúp cho ‘Linh hồn’ ta tiến hóa, v́ ta không chỉ là cái ‘thân xác” này, mà c̣n là cái ‘hồn’ và cái ‘tinh thần’ bất diệt nữa …Ta đă có nhiều kiếp trước, và sẽ c̣n nhiều kiếp sau nữa, để ta có ‘dịp’ sửa đổi tính t́nh – mở rộng sự hiểu biết để tiến dần đến sự ‘hợp nhất’ với Thượng Đế .. đó là ước mong của linh hồn, khi nó trở lại với cái xác phàm này..! Và nó nằm trong cái “Tiến tŕnh tiến hóa” của con người …
Những người bị bệnh nan y – hay nghiệp bệnh cần phải ‘tu học’ . Tu đây là tu tâm – sửa tính, để đi t́m những sự hiểu biết mới về sự ‘huyền nhiệm’ của ‘Con Người và Vũ trụ’ – để t́m về cái Chân ngă – cái con Người đích thực của ḿnh – đây không phải lối ‘tu’ của các tôn giáo, không có những ‘giáo điều ‘, không phải thờ lậy – van xin một Ai cả ..mà qua sự ‘hiểu biết’ để t́m về con người ‘đích thực’ của ḿnh, t́m về cái ‘Phật tính ‘ cái ‘Thượng Đế t́nh’ vốn sẵn có bên trong mỗi chúng ta.. Chữa bệnh bằng tâm linh là từ cái ‘tâm linh thiêng’ của người thầy đến cái ‘tâm linh thiêng’ của người bệnh – khi họ ‘mở’ tâm ra với mọi người th́ họ sẽ mau nhận được nguồn năng lực tâm linh này..”

Trên thế giới này có nhiều lối chữa bệnh khác nhau, tất cả đều tốt, tùy theo ta hợp với lối chữa bệnh nào ..
V́ đây là lối chữa bệnh bằng tâm linh, nên khi người bệnh ‘nói chuyện’ với thầy Khôi trên điện thọai hay khi họ ở nhà ‘tự’ nghe – coi – đọc những tài liệu về tâm linh để ‘tự’ chữa bệnh, có nhiều người có ‘đủ’ Niềm tin và sự Nhậy cảm đă cảm nhận được những sự ‘khang khác’ trong cơ thể và trong tâm thức như có những ‘luồng từ điển’ hay hơi ấm chạy trong người từ đỉnh đầu, có người thấy thân rung chuyển, toát mồ hôi, có người nhắm mắt thấy ‘ánh sáng’ nhiều màu sắc trước trán, có người ngửi thấy mùi hương ‘tâm linh’ hay nghe được ‘âm thanh” từ ‘cơi trên’ và có người thấy cảm thấy người nhẹ nhàng như bay bổng và sự an vui – thanh nhẹ .. Những người bệnh đă nói như vậy trong những giờ chữa bệnh trên Radio của thầy Khôi trước đây..Và sau đó họ thấy khỏe và bệnh bớt nhiều ..
“ Với những Ai có ‘Tâm Đạo’ và cái ‘Nguyện’ giúp đời, tôi có thể giúp họ có khả năng để chữa bệnh cho người khác bằng ‘Điện thọai’ dù họ ở bất cứ đâu trên thế giới, v́ sức mạnh tư tưởng có thể đi khắp không gian..”
Trên thế giới đă có nhiều những vị ‘Đạo Sư‘ có quyền năng vô biên ( xin đọc các cuốn sách : NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG SIÊU PHÀM của GS Đoàn Văn Thông, NHỮNG BẬC CHÂN SƯ YOGI của đạo sư YOGANANDA - BIOGRAPHY OF A YOGI, HÀNH TR̀NH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG – THE JOURNEY TO THE FAR EAST của Baird T. SPALDING…)


“Quí vị sẽ hiểu rằng ‘con người’ trong ta có quyền năng vô biên, v́ chúng ta là một ‘Triết hồn’ từ Thượng Đế - nhưng ta chưa biết Ư nghĩa đích thực cuộc đời này Là Ǵ? Chưa biết Ta Là Ai? Nên chưa xử dụng được những quyền năng ‘bên trong’ ta .. để giúp đời và xây dựng một thế giới sống trong Yêu thương – Hạnh phúc, không c̣n những Hận thù – Chiến tranh – đói khổ như bây giờ..Đó cũng là ư nghĩa của ‘Tâm Pháp” – pháp môn chữa bệnh bằng tâm linh này vậy..!..”
Xin hăy sống trong Thanh tịnh và Yêu thương ..!

Địa chỉ thầy Khôi:
P.O.BOX 820
MIDWAY CITY, CA 92655
Tel: 714. 704.0070 hay 714. 454.4571
Emial: vu2300sbcglobal.net

 

Chữa Bnh bng TÂM LINH là Ǵ ??

Qua Đài Phát thanh. !  Qua Đin thai .!

Được Lành ‘Thân – Tâm’ Bnh..

Chuyện cóTIN được không..?

  

( Xin mời quí v cùng tôi ‘thám him vào nhng s kin ‘huuyn bí’ – nhưng không ‘huyn hoc’ này..V́ nó có nhng bng chng c th, và qúi v có th liên lc hay trc tiếp gp nhng nhân chng sng đó..!)

Thầy Khôi nói : “ Những ǵ tôi làm, quí v cũng có th làm được và c̣n làm hơn thế na..Quyn năng này Thượng Đế đă cho tt c chúng ta ri..Hăy t́m vào ‘bên trong’, cái chân ngă, con người đích thc  ca ḿnh ,và ‘tu luyn’ đúng cách..ri ta s được..”

      TÂM HƯ sưu tm

 

    

  H́nh thầy Khôi và chú chim BIBO trên vai  trên đài M VN, cùng

ngồi vi ch giám đốc Như Ho  và h́nh trên đài VN Radio, Nam CA.

 

Từ  gn 10 năm nay vùng Orange CountyNam CA, có chương tŕnh phát thanh : ‘GI TÂM ĐẠO Và CHA BNH bng TÂM LINH” ca Thy Vũ Bi Quang Khôi. Chương tŕnh này đă được phát trên nhiu đài khác nhau, t đài Saig̣n Cali ( khỏang năm 1997) đến các đài khác như VN Radio, VRN Dallas – TX,Sng Trên Đất M, M VN, và VNTD..

  Nó đă giúp cho hàng trăm người khi nhng bnh nan y, hàng ngàn người t́m được An – Vui trong đời sng, nhiu người đă thay đổi c tính t́nh – Sng thanh tnh và yêu thương – tha th hơn .. không c̣n nóng giận – khó khăn như trước .H biết m ‘Tâm’  ra hơn vi mi người,bt  đi nhng tham lam – ích k ,sân hn..

Đó là nh cái ‘năng lưc’ Tâm linh ca Vũ Tr, qua ‘trung gian’ thy Khôi.chuyn đến người bnh qua đin thai ( h gi t khắp nơi trên đất M và thế gii)

   Với sc mnh “ tưởng” này, nó có thể đi khp nơi vi motä tc lc ca ‘ánh sánh’ .đa s người bnh đều có được nhng ‘cm nhn’ ngay trong cơ th h – hay trong tâm thc nếu h đủ nim tin và nhy cm...

 ..Thầy Khôi cho biết, v́ lúc đó, thy đă hp nht vi cái năng lượng thanh tnh – yêu thương ca Vũ tr hay Thương Đế, và dùng cái Sc mnh Tư tưởng để chuyn di cái năng lượng tâm linh đó đến người mun nhn, dù h bt c nơi nào trên qu đất, v́ h cũng sng trong an tịnh, bng con người tâm linh ca h nên h đă nhn được. Đó là lut.” Đồng Thanh Tương ng” . Lối cha bnh này rt khoa hc, không có tính cách huuyn hoc – mê tín…V́ sc mnh tư tưởng có thDời Non Lp Bin” được, ch đừng nói chi cha lành cái thân bệnh..

   Sức mnh tâm linh này, đấng SÁNG TO hay TĐ đă cho sn tt c chúng ta, nếu ta biết cách ‘tu – luyn’ trong s hiu biết, hiu được nhng Lut Tri – Lut Vũ tr.. sng trong thanh tnh – yêu thương..th́ ta có th x dng được nó để giúp đời..

Quyền năng này không cu xin - van vái mt Ai cho được c phải t tu luyn trong s hiu biết ( nếu không xong mt kiếp th́ phi xong trong nhiu kiếp – nếu ta quyết tâm , chúng ta đă sng rt nhiu kiếp trước, và s c̣n sng nhiu kiếp na . Nếu ta quyết chí th́ ta s đạt được .“ AI ĐI T̀M TH̀ S GP” – hay “ TÂM SANH VN PHÁP SANH” ..

  Thầy Khôi cho biết, trên thế gii có rt nhiu nhng vĐạo Sư’ có quyn năng Siêu phàm trong lănh vc Cha Bnh và nhiu lănh vc khác.. Xin đọc cun ; NHỮNG NGƯỜI CÓ QUYN NĂNG SIÊU PHÀM” của Gíao sư Đ̉AN VĂN THÔNG  

  Thầy Khôi không xưng danh là ai hết, thy nói tôi cũng là người b́nh thường như qúi v, khi ta sng bng con người ‘tâm linh’ hay Chân Ngă  hay Pht tính hay TĐ tính ca ḿnh , th́ ta sẽ có thể làm được nhng vic siêu phàm để giúp đời..! Trên thế gii có rt nhiu người có quyn năng siêu phàm trên mi lănh vc khác nhau.

  C̣n rất nhiu nhng chuyn huyn nhim na, trong muc ‘TÂM LINH’ này, chúng tôi sẽ t t cng hiến qúi v. Như li thy Khôi nói : “ Ngay cả nhng người có tâm lành và có duyên,hay nhy cm, khii hĐọc’ va ‘Coi’ và ;Nghe’ trên WEBSITE lúc này, họ vn có th nhn lănh cái ‘năng lc tâm linh’ tôi truyn sang cho h để cha lành mt phn bnh và tâm được An – Vui..( Lúc đó,họ cn gi thanh tnh lúc này vi Nim Tin . Sau đó h cn gi cho tôi để được hướng dn thêm – H là nhng người có ‘căn cơ’ tt- nhy cm và có nhng kh năng ‘tim n’ bên trong ,nếu tu luyn đúng cách, h s tiến xa..)

  Mọi thc mc xin liên lc thy Khôi : 714. 454. 4571  hay 714. 704.0070

Email : vu2300@sbcglobal.net   * POBOX 820. MIDWAY CITY, CA 92655

 

 

 

Chữa bnh và hướng dn ‘Tâm Pháp’ nhà cho nhng ai có đủ nim tin &

  duyên lành..

 

Sau đây là mt vài trường hp cha bnh ..

·       xin mời qúi v theo dơi..

 

* Với hai v chng ông Nguyn Đăng NInh Los Angeles

Ông Ninh bị đứt gân máu -  Stroke trước đây, ming b méo, người yếu, tay chân đi đứng khó khăn , mt ngủ ..Sau my løn nghe cha bnh trên đài VNTD và nghe nhng tài liu tâm linh nhà để tï cha bnh,..Ming đă hết méo, ging nói rơ ràng – khe mnh – yêu đời hơn truc..

Đặc bit : Nốt ruồi trên mt to bng ht đậu đen đă m đi và xp xung sau mt vài tun ..! Qúi v có th coi Video v nhiu người được cha lành bnh..( Ging như ch HI, người Công giáo Reseada – CA, sau khi khi bnh đau tay, đau lưng, vết ‘Nám’ trên mt cũng m nht đi và đặc bit : Da mt như  được ‘Lt” và trông tr hn li và thông minh ra na, ch nói : “ …bây gi em thy thông minh lm, mun đi hc ra Bác sĩ na ), chĩ đă ng̣ai 40 tui ri…( có Video thâu li ch nói, quí v nào mun coi xin liên lc vi chúng tôi..)

 

 

H́nh trên: Anh ECETERA – nhà báo VIETWEEKLY đang phng vn v vic cha bnh k l này. Hinh dưới  ông Ninh chỉ cái nt rui đă xẹp và nht đi cho mi người coi.

Và bên cạnh lá thư cám ơn và nhng cm nhn trong cơ th khi trong thi gian được chữa..

 

Đây là mt đọan trích ra t thư ông NINH…..

” …Ngồi yên lng 15 phút trôi qua, riêng tôi cm thy nh nhàng v́ tôi mc bnh chóng mt x̣ang đầu ,khi  nm xung mun ln nhào tưởng chng như té. Tôi đă đi đủ Đông Y , Bác sĩ gia đ́nh mà chng khi.

    Hôm tôi ngồi thin Thy có hi ông có cm nhn thế nào không. Tôi tr li như thy dn : Đau đâu để tay ch đó . Th́ tôi thy mt lung đin nh đi đến vào đầu tôi, lúc đó rang rang nóng . S màu nhim huyn bí , linh ng đă đặt vào nim tin sn có, nay càng vững mnh hơn .Tôi bị xoàng đầu 2 tháng nay. Thương Đế đă phái xung nhng v đức độ tâm huyết , không màng công danh , sn có tm ḷng bác ái v tha , không n hà gian kh cu nguy đồng báo, đin h́nh là Thy Vũ Bi Quang Khôi..

 

 

·       CHỮA BNH bng ĐIN THAI t California v Saig̣n.

·         Với cô Bùi Th Thu Thy b ung thư trong đầu VN,

·        Cô Bùi Thị Thu Thy Qun 2 , Saigon . Bị ung thư trong đầu – dưới hp s.

Trước đó 11 năm cô đă b ung thư c, đă được m ly ra. BS nói sau 5 năm mà không b li th́ s khi..( bứu độc) , nhưng sau 11 năm nó chuyn lên đầu.K này các BS đầu hàng cho cô v nhà ch…( cô là y tá ở BV Saigon). Cô không ăn, không nói được , người hết sc lc, ch c̣n hơn 30 kg , đi đứng rt khó khăn...Má cô là bà Sang ở thành ph Costa Mesa – CA đến cu cu  thy Khôi, c mi chiu Ch Nht bà đến dùng th đin thai gi v Sàig̣n  để thy Khôi cha cho cô.( Có 2 đin thai để bà Sang nghe nhng din tiến khi cha..)

Môi lần cha là cô Thy cm nhn nhng luồng khí nóng trong người , toát m hôi , tay chân rung chuyn , mi ln cha là cô khe lên, ăn được, tiếng nói rơ dn. Tới ln th 5, cô đă ăn ngon, đă đi do chơi ng̣ai hm và vui hơn ..Đến ln th 10 cô ḥan ṭan hết bnh và đi làm tr li..Khi cô đi làm lại, các nhân viên bnh vin kinh ngc..nói : “ ..H tưởng con chết ri ..! “ Các BS ca cô gi là ‘phép lạ ..( có thư và Video thâu cô Thy khi lành bnh , và nói v chuyn này..)

 

Sau nay đây là thư  cám ơn ca bà Sang, má cô Thy  VN

Đây là đọan trích ra tthư

.” …Thầy cho nghe băng nhc cha bnh,   qua đin thai vin liên, Thy cm nhn được ngun thn lc do Thy tiếp vn . Qua 5 ln cha tr Thy bt đầu ăn được ri nói rơ ln, gia đ́nh mng lm, c̣n Thy th́ hết ḷng tin tưởng , tinh thần phn chn nên bnh thuyên gim nhanh hơn mi người ước tưởng.

  Đến nay sau 10 ln được Thy cha tr sc khe Thy đă hi phc hơn 90%và đă đi làm vic li mà không cm thy mt. Thy ăn, ng nhiu, tiếng nói rơ ràng  ln hơn xưa … “

 

H́nh cô Thủy Saigon, và bà Sang Costa Mesa – CA đến tôi gi đin thai

về Saigon chữa bnh cho con gái.. Và dưới là thư viết tay  cám ơn ca bà Sang

 

Và C̣n Rất Nhiu nhng Chuyn L na, như cha bnh cho nhng người nghe trên Internet trong giTÂM ĐẠO và CHA BNH bng TÂM LINH” ở Đan Mch, Úc Châu, Thy Sĩ…trên đài VNTD Orange County – CA,

Và chữa cho nhng người ngai quc MPháp ..

Và những H́nh ành ca nhng người có ‘quyền năng Siêu phàm’ trên khắp thế gii..Qúi v có th coi trong Website “anhduong.net

 

 

Chưa bnh cho 3 Sư..Nhng người được cha lành thuc đủ mi tôn giáo,

Nếu h đủ nim tin năng lượng tâm linh nơi thy Khôi và có duyên..!

Video thâu được về việc chữa bịnh bằng tâm linh

     

 

Chữa Bịnh bằng Tâm Linh 1


     

 

Chữa Bịnh bằng Tâm Linh 2

     

 

Chữa Bịnh bằng Tâm Linh 3
 

   

 

Chữa Bịnh bằng Tâm Linh 4