Họa Sĩ Nguyễn Văn Bảy - Tranh sơn dầu

Ha Nhạc

Light and Trust
(Đoat giải v được triển lm tại Sacramento 2009)
 

Dắt Em Vo Trường (Huy chương vng Esso 1965)


Hứng Trăng


Chạy Lọan (Huy Chương bạc Il Giornale d' Italia 1965)


Đi Lễ Cha


Đi Lễ Chùa 2


Đôi bạn gái


Cuộc Sống


Hương Sen


Đôi Bạn


Thiếu Nữ


Thiếu Nữ

 
Suy Ngẫm


Đôi Bạn Tâm Tình

.
Ngựa


Tàn Tích Mỹ Sơn (Chàm)


Tĩnh Vật


Bơ Vơ Trong Mưa Gi


Nghệ Sĩ


Đức Mẹ


Thiếu Nữ


Họp Chợ


C


C