Họa Sĩ Nguyễn Văn Bảy

Cc huy chương

Tranh Son Dầu

Tranh mu nước