Họa sĩ Hoàng Vinh - tiểu sử

Trung Tướng Hoàng XuânLăm và Đề Đốc Tư Lịnh Hải Quân Hồ văn kỳ Thoại Cắt băng khai mạc pḥng tranh Hoàng Vinh năm 1972 tại Đà Nẳng

Bà phu nhân Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Đề Đốc Tư Lịnh Hải Quân Hồ văn kỳ Thoại Bác sĩ Thái Cang, Nhà văn Duy Lam Cắt băng khai mạc pḥng tranh Hoàng Vinh tại Đà Nẳng

Đô Đốc Tư Lịnh Hải Quân trần văn Chơn Cắt băngkhaimạc pḥng tranh Hoàng Vinh năm1 973 tại Sài G̣n

Trung Tướng Trần văn Trung tổng cục trưởng tổng cục chiến tranh chính trị và hoạ sỉ Hoàng Vinh trước tác phẩm Hoàng Vinh tại thư viện Quốc Gia Sài G̣n năm 1973 

 Hoàng Vinh đang đi đến pḥng tranh Để chuẩn bị các vị Tướng Lảnh đến cắt băng khai mạc Tại Continental Sài G̣n năm 1973

Đô Đốc Tư Lịnh Hải Quân Trần văn Chơn Kư sổ với sự hiện diện H.S.Hoàøng Vinh tại pḥng tranh của ông Continental. Sài G̣n năm 1973

 

Hoàng Vinh hướng dẩn khán giả thưởng lăm nghệ thuật

Ông bà Giám Đốc Hội Việt Mỹ
Cắt băng khai mạc pḥng tranh Hoàng Vinh
Vào năm 1973 tại Sài G̣n
 

 

Từ phải: Cựu Tướng Hải Quân và là nhà sưu tập tranh Robert May, Bác sĩ Donald Wallens, họa sĩ Ngơ Bảo, nhà văn Duy Lam, họa sĩ Hồng Vinh. Phía sau nhà tướng số Nguyễn Thanh, tiến sỉ Hồng thi x. Thảo, Giám Đốc Trường Đại Học Pasadena Ca. vv... (ảnh Nguyễn Hiền) 2007 USA

 

Họa sĩ Hoàng Vinh tứ là Hoàng văn Vinh, khi viết văn và làm thơ cũng chọn bút hiệu Hoàng Vinh 22-02-44 Huế

Tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, Giáo sư Hội Họa

Đến Mỹ năm 1975, Triển Lăm tại Mỹ vào năm 1975 …

Giải nhất Rotary Internatinal CA, 1988

Giải danh dự Pacific art CA, 1990

Giải ba Hội Artist Torrance CA, 1991

PAINTINGS EXHIBITED

1967-1974 Saigon, Vietnam

1973 Paris, France

1975 Culver City, CA

1976 Library, Pacific Palisades, CA

1978 Library, Culver City, CA

1979 Library, Inglewood, CA

1981 Civic Center, Los Angeles, CA

1982 Finer Art Gallery, Santa Monica, CA

1983 Finer Art Gallery Pasadena, CA

1984 Southern California Contemporary Art Gallery

1985 Convention Center, Los Angeles, CA

1986 University of southern California, LA, CA

1988 Rotary International, Pacific Palisades, CA

1989 Library, Santa Monica, CA

1992 Library, Torrance, CA

1995 North light Gallery, West LA, CA

1999 Finer Art, North Hollywood, CA

2004 Finer Art, Westwood LA, CA

2006 Viet Bao Gallery Westminter CA

STUDIO: 16122 Warren lane, Huntington Beach, Ca 92649

TeL: (714) 840-8134

E-mail: artisthoangvinh@hotmail.com

**Viet

READS

VIETNAMESEAUTHORSSERIES

Present 

Vinhhoang

ART & POETRY

Author Vinh Hoang introduces his poetry and

unique art creations

SATURDAY, APRIL 28, 2007 _ 2 – 3:30

 TULY COMMUNITY LIBRARY

Free admission & parking _ For information: (408) 808-3030 or sjlibrary.org

 880 TULLY ROAD, SAN JOSE, CA 95111 _ Community ROOM

To arrange for an accommodation under the Americans with Disabilities Act,

please call (408) 808-2397 or (408) 808-2130 TTY at least 48 hours prior to the event

This program is supported by the U.S. Institute of Museum and Library Services

ToarrangeforanaccommodationundertheAmericanswithDisabilitiesAct,

pleasecall(408)808-2397or(408)808-2130TTYatleast48hourspriortotheevent

ThisprogramissupportedbytheU.S.InstituteofMuseumandLibraryServices