Hoàng Vân


Dùng Painter X

Mona Lisa Tân Thời (Pastel Chalk)


Một bức chân dung - September 2009


Chị Quỳnh Giao - Pastel chalk - May 2009

Chân dung tự họa - Pastel - June 2009

Y trang của tác giả - sơn dầu May 2009

Những người lính Mỹ - June 2009 - sơn dầu


Cô dâu VN bị rao bán ở Singapore - Illustration by Hoang Van

Người mẫu khỏa thân - May 2009 - Pastel chalk

Four Seasons - Using Painter X software - April 2009

Laguna Beach - Summer 2009 - Painter 10

Người đẹp suy tư - Charcoal - Oct 2009

Người đẹp đứng tuổi - Pastel chalk - Nov 2009

Tĩnh vật - Sơn dầu 2009


Sơn dầu 2011


Sơn dầu - 2010


Sơn dầu - 2010


Sơn dầu - 2010


Sơn dầu - 2011


Ashley - Pastel 2011 - July 2 2011


Lateefah - Oil Pastel - July 9, 2011

Carrie - Oil Pastel - July 16, 2011

Michel - Oil Pastel - July 23, 2011

I love purple!

Trương Kim Anh 2014 - Pastel

Oil Pastel on canvas - July 30, 2011

 

H
ortense de Beauharnais 1783-1837 by Baron Francois Gerard


Thời Gian

Cypress College

B́a sau cuốn Mục Lục Cypress College mùa Fall 2010-2011

Chữ D

Pḥng tranh Cypress College - Sinh viên vẽ lẫn nhau khi thiếu models

Nhà thờ - Ceramic

Cái Nhà - Hai Mẹ Con - Giếng Phun với người ôm con cá

Nhân Mă (That's Me!)

Mona Lisa - Thuan - Tranh sơn dầu trên gỗ

Mona Lisa - Thuan - A Closer Look

Next project to emulate