Ṿng châu thiên

 

Trong Đạo gia, người ta nói đến ṿng châu thiên lớn và nhỏ. Chúng ta đề cập nơi đây ṿng châu thiên là ǵ? Ṿng châu thiên mà người ta thường nói đó là sự nối tiếp của hai kinh mạch Nhâm và Đốc. Đó là châu thiên cạn dưới lớp da, không có giá trị ǵ, chỉ là để trị bệnh và giữ ǵn sức khỏe. Người ta gọi đó là ṿng Tiểu Châu Thiên. C̣n có một ṿng châu thiên nữa, không gọi là tiểu châu thiên hay là đại châu thiên, nó là một h́nh thức ṿng châu thiên trong khi ngồi định. Nó chuyển từ bên trong cơ thể, từ Nê hườn đi xuống, đi một ṿng tṛn bên trong cơ thể xuống đến Đơn điền, làm một ṿng rồi trở lên như là một ṿng nội chuyển, đây mới chính thật là ṿng châu thiên do sự tu luyện ở trong định mà có. Sau khi được thành h́nh, ṿng châu thiên nầy sẽ trở thành một ḍng năng lượng rất mạnh mà sau đó nó sẽ lôi hằng trăm kinh mạch chạy theo một ḍng và khai thông tất cả. Đạo gia đ̣i hỏi ṿng châu thiên trong khi Phật giáo th́ không có nói đến. Vậy Phật giáo về vấn đề nầy nói như thế nào? Trong suốt thời gian truyền pháp của Ngài, đức Thích Ca Mâu Ni không có nhắc đến Công lực, Ngài cũng không có nói về nó. Tuy nhiên Pháp môn của Ngài cũng có một h́nh thức chuyển hóa riêng của nó. Vậy kinh mạch của Phật giáo đi như thế nào? Nó bắt đầu từ điểm Bách hội hoàn toàn khai thông, sau đó nó đi xuống theo ṿng xoắn từ đỉnh đầu xuống đến bàn chân, như vậy cuối cùng khai thông tất cả các kinh mạch.

 

Trong Mật tông, đường mạch trung ương cũng có mục đích đó. Có người nói rằng không có đường mạch trung ương, nhưng tại sao sự tu luyện của Mật tông làm xuất hiện một đường mạch trung ương? Sự thật, khi tất cả các mạch trên thân người được nhập chung lại, chúng có đến hằng trăm ngàn đường xuyên tréo nhau như những mạch máu và c̣n có nhiều hơn là những mạch máu nữa. Giữa các bộ phận của nội tạng không có mạch máu nhưng mà vẫn có kinh mạch. Như vậy, chúng sẽ được liên kết từ đỉnh bộ đầu xuyên tréo nhau cho đến mọi nơi trong thân thể. Lúc đầu chúng có thể không thẳng, nhưng sẽ được khai thông dần dần, đường nầy nối tiếp với đường kia, dần dần chúng được nới rộng ra và chậm chạp làm thành một đường thẳng. Đường kinh nầy quay như một cái trục chính và lôi theo nhiều bánh xe ở nhiều cấp. Mục đích của nó cũng là khai thông tất cả các kinh mạch trong cơ thể.

 

Sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta là tránh dùng đường lối nầy, nghĩa là một mạch lôi cuốn tất cả các mạch. Chúng ta đ̣i hỏi hằng trăm mạch đồng thời khai mở di chuyển ngay từ lúc mới bắt đầu, tất cả cùng một lúc, chúng ta sẽ tu luyện ở một cấp rất cao và tránh những điều ở cấp thấp. Nếu quí vị muốn khai mở hằng trăm mạch với một mạch, có khi trọn một đời người tu luyện cũng không đạt được. Có người phải tu luyện trong nhiều chục năm mới đạt được và nó rất khó khăn. Nhiều pháp môn tu nói rằng một kiếp người không đủ để thành công sự tu luyện. Nhiều Pháp môn tu luyện cao cấp có thể kéo dài đời sống của người tu. Phải chăng họ không nói đến sự tu luyện bản thể? Họ có thể kéo dài kiếp sống để tu luyện, điều nầy cần nhiều thời gian.

 

Căn bản của Tiểu châu thiên là nhằm để trị bệnh và tăng sức khỏe, nhưng Đại châu thiên đă là luyện Công lực. Đó đă là người chân chánh tu luyện. Ṿng Đại châu thiên mà trong Đạo gia nói không mạnh bằng của chúng ta mà hằng trăm mạch mở hẳn luôn cùng một lúc. Nó chuyển động hạn chế trong vài kinh mạch, ba mạch Âm ba mạch Dương của bàn tay, xuống đến chân, từ chân thẳng lên đến đầu tóc, đi khắp châu thân, đó là ṿng Đại châu thiên chuyển vận. Đại châu thiên một khi đi lên đó là chân chánh luyện Công lực. V́ vậy có nhiều thầy Khí công không c̣n truyền dạy ṿng đại châu thiên, họ truyền dạy những thứ để trị bệnh và tăng sức khỏe. Có người cũng nói đến ṿng Đại châu thiên, nhưng họ không gắn cho quí vị điều ǵ cả. Quí vị tự một ḿnh phải đả thông kinh mạch. Không được gắn cho điều ǵ, quí vị tự một ḿnh bằng trí ư đả thông kinh mạch. Nói th́ dễ làm th́ khó! Như là tập thể thao, người ta có thể tự đả thông kinh mạch không? Tu luyện là tự ḿnh, Công lực là tùy Thầy! Bộ máy bên trong được gắn cho quí vị đó, nó có thể giữ vai tṛ đó.

 

Đạo gia từ trước đến giờ vẫn xem bản thể con người như một tiểu vũ trụ. Họ cho rằng vũ trụ bên ngoài lớn như thế nào, vũ trụ bên trong lớn như thế đó, bên ngoài sắc thái như thế nào, bên trong sắc thái như thế đó. Cách giải thích nầy có vẻ không tưởng tượng nổi và rất khó hiểu. Vũ trụ nầy to lớn như vậy, làm sao có thể so sánh được với cơ thể của con người? Chúng tôi sẽ nói ra cái lư lẽ nầy. Ngày nay ngành vật lư học của chúng ta đang nghiên cứu trên các thành phần của vật chất. Bắt đầu từ tế bào, xuống nguyên tử, dương tử, âm tử, quark cho đến trung ḥa tử, nhưng người ta có thể phân chia xuống sâu hơn nữa cho đến mức nào? Đến mức nầy, người ta không c̣n nh́n thấy được ǵ nữa bằng kính hiển vi. Nhưng thành phần vật chất nhỏ nhất là như thế nào? Không ai biết được. Sự hiểu biết mà ngày nay vật lư học đă đạt được c̣n rất xa nói về thành phần nhỏ nhất của vũ trụ. Khi con người không có cái thân xác thịt nầy, mắt của họ có thể tăng cường mức độ nh́n thấy và có thể nh́n thấy đến những vật vi tế. Càng ở cấp cao, người ta càng thấy đến vô cùng trong trạng thái vi tế.

 

Đức Thích Ca Mâu Ni, ở cấp của Ngài, có nói đến học thuyết ba ngàn đại thiên thế giới. Đó có nghĩa là trong giải Ngân hà của chúng ta có những loài người h́nh dáng như chúng ta, cũng có thân thể như chúng ta. Hơn nữa, Ngài cũng có nói đến một hạt cát bên trong có chứa đựng ba ngàn đại thiên thế giới. Điều nầy cũng y như sự hiểu biết của vật lư học ngày nay của chúng ta. Sự chuyển động của hạt âm tử chung quanh hạt dương tử và sự chuyển động của quả đất chung quanh mặt trời có khác ǵ nhau? V́ vậy đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng, trong cơi vi tế, một hạt cát chứa đụng ba ngàn đại thiên thế giới, cũng giống như một vũ trụ bên trong có sanh mạng và vật chất. Nếu quả là thật, xin quí vị hăy suy nghĩ, phải chăng cũng có những hạt cát trong những vũ trụ của hạt cát? Phải chăng cũng có ba ngàn đại thiên thế giới trong mỗi hạt cát đó? Và trong mỗi hạt cát của hạt cát đó cũng có ba ngàn đại thiên thế giới? Đi xuống nữa xuống nữa sẽ là vô cùng vô tận. V́ vậy đức Thích Ca Mâu Ni, ở vào tŕnh độ một đấng Như Lai, Ngài đă nói lên lời nầy: Lớn th́ vô cùng, nhỏ th́ vô tận! Nó lớn thấy không đến biên giới của vũ trụ; nó nhỏ thấy không đến nguồn cội của cái vật chất vi tế nhất.

 

Một thầy khí công nói rằng: Bên trong lỗ chân lông có thành thị, nơi đó có xe lửa và xe hơi đang chạy. Điều nầy nghe qua rất huyền bí, nhưng nếu chúng ta thật sự t́m hiểu và nghiên cứu nó trên b́nh diện khoa học, chúng ta sẽ thấy rằng lời tuyên bố nầy sẽ không c̣n huyền bí nữa. Hôm trước khi nói về khai Thiên nhăn, tôi có nói rằng có nhiều người khi Thiên nhăn của họ được mở họ có thể nh́n thấy quang cảnh nầy: Họ thấy họ đang chạy phóng ra ngoài theo một con đường hầm nơi trán của họ như là không bao giờ đi đến cuối đường được. Mỗi ngày, trong lúc tu luyện, họ cảm thấy như đang chạy dọc theo con đường rộng lớn đó, hai bên có núi và sông. Trong khi chạy, họ thấy họ vượt qua những thành thị và thấy được nhiều người. Họ cảm thấy như là một ảo ảnh. Điều ǵ xảy ra? Họ thấy rất rơ ràng, không phải là ảo ảnh. Tôi nói rằng nếu quả cơ thể con người thật ở cấp vi tế có thể phát hiện to lớn như vầy, nó sẽ không là một ảo ảnh. V́ Đạo gia tu luyện từ trước đến nay vẫn xem thân người là một vũ trụ, nếu quả thật là một vũ trụ, khoảng cách từ trán đến thông quả thân (corps pinéal) phải hơn một trăm lẻ tám ngàn dậm, đó là một con đường dài, quí vị phải nhanh lên đi.

 

Nếu đại châu thiên được khai thông hoàn toàn trong lúc tu luyện, người tu sẽ có được một huyền năng Công (Công năng). Công năng ǵ? Mọi người đều biết, ṿng đại châu thiên cũng c̣n được gọi là Tử Ngọ (Ziwu) Châu thiên hoặc là Thiên địa chuyển động, hoặc là Hà xa chuyển động. Ngay ở cấp rất thấp, Đại châu thiên chuyển động làm thành một ḍng năng lượng, càng ngày càng dầy đặc hơn và chuyển hóa lên cao tầng. Nó sẽ trở thành một sợi giây năng lượng rất to đặc. Sợi giây năng lượng nầy chuyển động, trong lúc nó chuyển động, chúng tôi dùng Thiên nhăn ở trong cấp rất đơn sơ nh́n thấy rằng nó có thể dời Khí đi trong cơ thể: Khí của tim dời đến ruột, Khí của gan dời đến bao tử v.v. Nếu nh́n trong vi tế, chúng tôi có thể thấy được nó di động những thứ rất lớn. Nếu sợi giây năng lượng nầy được phát ra đến bên ngoài cơ thể, lúc bấy giờ nó sẽ là Vận động Công (huyền năng vận chuyển đồ vật). Người có được huyền năng nầy rất mạnh có thể di chuyển những đồ vật rất lớn, gọi là Đại vận động. Người có được huyền năng nầy rất yếu có thể di chuyển những đồ vật rất nhỏ, gọi là Tiểu vận động. Đó là những h́nh thức của huyền năng Công vận động và cách thức nó thành h́nh.

 

Đại châu thiên trực tiếp là sự tu luyện. V́ vậy nó có thể đưa đến những trạng thái và những h́nh thức khác nhau của Công lực. Nó có thể đưa chúng ta đến một trạng thái rất đặc biệt. Trạng thái ǵ? Quí vị chắc có đọc qua trong sách cổ như là Thần Tiên truyện, hay Đơn Kinh, Đạo Tàng (trữ) và Sanh mệnh qui chỉ (phép tu), một câu như là Bạch nhật phi thăng (bay lên giữa ban ngày), có nghĩa là một con người có thể bay lên trời giữa ban ngày. Sự thật, tôi xin nói cùng quí vị là một con người sẽ có thể bay lên không trung ngay sau khi ṿng đại châu thiên của họ được khai thông, điều nầy rất dễ dàng. Có người nghĩ rằng sau bao nhiêu năm tu luyện, những người đă khai thông được đại châu thiên chắc là không ít. Tôi có thể nói rằng có một số không thể tưởng tượng là cả trăm ngàn người đă đạt được nó, v́ ṿng đại châu thiên chính là đánh dấu bước đầu của sự tu luyện.

 

Vậy tại sao không thấy những người đó bay lên? Không thấy họ bay lên không trung? Trạng thái xă hội người thường không thể bị phá hoại, không thể tùy tiện phá hoại và thay đổi h́nh thức xă hội của xă hội người thường. Sẽ ra sao nếu mọi người đều bay lên trời? Đó có c̣n là một xă hội người thường nữa không? Đây là một lư do chánh. C̣n một lư do khác là con người trong xă hội người thường không phải sống để làm một con người thường, nhưng mà là để phản bổn qui chân, v́ vậy nó c̣n có cái vấn đề giác ngộ. Nếu được nh́n thấy nhiều người thật có thể bay lên, mọi người sẽ ùa vào tu và vấn đề cái tâm giác ngộ không c̣n nữa. V́ vậy, nếu quí vị tu đạt được nó, quí vị không thể tùy tiện để cho người khác thấy, không thể phô trương nó v́ c̣n phải để cho người khác tu. V́ vậy, sau khi đại châu thiên được khai thông, chỉ cần khóa quí vị một điểm ở đầu ngón tay hay ngón chân hay một phần nào đó trên cơ thể là quí vị sẽ không có thể bay lên.

 

Khi ṿng đại châu thiên của chúng ta sắp được thông, một trạng thái có thể xuất hiện. Có người luôn nghiêng về phía trước trong lúc ngồi tu luyện. V́ người đó sau lưng được thông tốt, sau lưng đặc biệt nhẹ nhàng và phía trước cảm thấy nặng. Có người ngược lại ngă về phía sau, đó là họ cảm thấy nặng ở lưng và nhẹ ở phía trước. Nếu quí vị toàn thân được thông, quí vị cảm giác như được nâng lên và xuống, quí vị cảm thấy được dứt rời khỏi mặt đất. Nếu thật là quí vị có khả năng bay lên khỏi mặt đất, quí vị sẽ bị cấm, nhưng điều nầy cũng không tuyệt đối. Những huyền năng Công thường xuất hiện ở nơi hai đầu tuổi, trẻ thơ không có tâm ràng buộc và người già, nhất là những người đàn bà cũng không có tâm ràng buộc, họ có thể phát triển và ǵn giữ dễ dàng huyền năng Công nầy. C̣n những người đàn ông, nhất là những người trẻ tuổi, một khi họ có được một huyền năng Công xuất hiện, họ khó tránh cái tâm lư phô trương. Đồng thời họ có thể dùng đó như là một phương tiện để họ tranh giành giữa những người thường. V́ vậy, người ta không thể cho phép họ như vậy. Nó sẽ bị khóa lại ngay sau khi nó vừa xuất hiện trong lúc tu luyện. Với một điểm bị khóa, người đó sẽ không c̣n có thể bay lên khỏi mặt đất. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tuyệt đối không cho phép quí vị có được cái trạng thái nầy. Quí vị có thể sẽ được cho phép kinh nghiệm nó một lần, cũng có người sẽ có thể giữ lại nó.

 

Trường hợp như vậy cũng thấy có ở khắp nơi khi tôi đi dạy những khóa học. Khi tôi dạy một khóa ở Sơn Đông (Shandong), có nhiều người tu đến từ Bắc Kinh và Đông Nam (Jinan). Có người nói với tôi rằng: Thưa Thầy, con không hiểu ǵ cả, con cảm giác như muốn rời khỏi mặt đất khi con bước đi. Con cũng cảm thấy như bay lên khỏi mặt giường khi con nằm ngủ ở nhà. Cả cái mền cũng bay với con như bong bóng. Khi tôi dạy học ở Quí Dương (Guiyang), có một người học tṛ cũ từ Quí Châu (Guizhou) là một người đàn bà lớn tuổi. Trong pḥng ngủ, bà ta có đặt hai cái giường đối diện nhau mỗi cái tựa một tấm vách tường. Khi bà ta ngồi định trên một chiếc giường, bà ta cảm thấy ḿnh bay lên và khi mở mắt ra th́ thấy ḿnh ngồi trên chiếc giường bên kia. Bà ta tự nói: Ḿnh phải trở về giường của ḿnh là bà ta đă bay trở lại.

 

Có một người học tṛ ở Thanh Đảo (Qingdao) ngồi định trên một chiếc giường vào giờ trưa trong gian pḥng không có người. Anh ta vừa ngồi xếp bằng là bay lên bay xuống cao khỏi giường cả thước tây. Anh ta bay lên và rớt xuống đều đều như vậy, gây ra những tiếng động lớn. Cả cái mền cũng bị rớt xuống đất. Vừa ngạc nhiên vừa thích thú, anh ta tiếp tục bay lên xuống như vậy măi suốt buổi trưa. Cuối cùng, chuông reo đến giờ làm việc lại. Anh ta tự nói: Tôi không thể để cho người khác nh́n thấy như thế nầy, tôi phải ngừng ngay. Anh ta ngừng tập luyện. Những người lớn tuổi có thể tự kềm chế được. Nếu là một người trẻ, khi nghe chuông rung đi làm việc lại: Mọi người hăy đến xem tôi, tôi bay đây nè. Đó là khi người ta khó kềm chế tánh phô trương: Hăy đến xem tôi tu luyện giỏi như thế nào, tôi có thể bay đây nè. Huyền năng đó sẽ biến mất ngay khi người ta phô trương nó v́ không được phép như vậy. Có nhiều trường hợp như vậy trong số những người tu của chúng tôi ở khắp nơi.

 

Chúng ta đ̣i hỏi phải thông ngay mọi kinh mạch lúc mới bắt đầu. Đến ngày hôm nay, có từ 80 đến 90% những người tu trong chúng ta đă đạt được trạng thái cơ thể rất nhẹ nhàng và khỏi hết mọi bệnh. Đồng thời, chúng tôi đă nói, không những quí vị được đẩy lên đến trạng thái đó, làm cho cơ thể của quí vị hoàn toàn được thanh lọc, mà cơ thể của quí vị trong lúc khóa học c̣n được gắn cho nhiều thứ, cho quí vị trong khóa học phát triển được Công lực. Đó có nghĩa là tôi nâng quí vị lên và đẩy quí vị tiến lên. Tôi thuyết Pháp cho quí vị không ngừng trong suốt khóa học và Tâm tính của quí vị cũng không ngừng biến chuyển. Nhiều người trong chúng ta, sau khi rời khỏi gian pḥng học nầy, quí vị sẽ cảm thấy như một người khác, cả cách nh́n của quí vị về thế giới bên ngoài nhất định cũng chuyển biến, quí vị sẽ biết phải xử sự làm sao trong tương lai và sẽ không c̣n ở trong mê muội nữa, chắc chắn là như vậy. Nghĩa là Tâm tính của chúng ta đă được nâng lên.

 

C̣n về ṿng đại châu thiên, dù rằng quí vị không được phép bay lên khỏi mặt đất, quí vị có thể tự cảm thấy rất nhẹ nhàng và bước đi rất mau như có một luồng gió nhỏ nâng dưới chân quí vị. Trước kia quí vị đi bộ một chút là cảm thấy mệt, bây giờ, dù đường xa, quí vị cũng bước đi được dễ dàng. Quí vị đi xe đạp như có người đẩy ở phía sau. Quí vị không cảm thấy mệt khi đi lên cầu thang lầu. Nhất định là như vậy. Những người đọc sách nầy và tự tu luyện cũng có thể đạt được trạng thái mà họ xứng đáng đạt được. Tôi là một người sẽ có thể im lặng những ǵ tôi không muốn nói ra, nhưng điều ǵ mà tôi nói ra nhất định phải là sự thật. Nhất là trong những trường hợp nầy, nếu tôi không nói sự thật trong lúc tôi truyền pháp, và nếu tôi nói quá lố hoặc là nói tùy tiện không mục đích, nếu tôi làm như vậy là truyền tà pháp. Tôi cũng không dễ ǵ làm được điều đó, toàn thể vũ trụ đang nh́n, quí vị không thể được phép đi sai đường.

 

Một người thường được biết có ṿng đại châu thiên như vậy là đủ. Sự thật, nó chưa đủ. Để cho cơ thể được thay thế và chuyển hóa hoàn toàn thành một chất năng lượng ở cao tầng càng sớm càng tốt, chúng ta cần phải có một h́nh thức khác của châu thiên chuyển chạy theo một đường hướng khác và lôi theo tất cả các kinh mạch của trong cơ thể của quí vị. Đó là cái mà người ta gọi là ṿng châu thiên Mẹo Dậu (Maoyou) mà chỉ một số rất ít người được biết. Trong sách vở, người ta đôi khi có nhắc đến danh từ nầy, nhưng không ai giải thích nó được cũng không nói cho quí vị biết được. Nó chỉ được bàn bạc trên mặt lư thuyết, v́ đó là một điều rất bí mật trong các bí mật. Chúng tôi sẽ phơi bày tất cả ra nơi đây cho quí vị: Ṿng châu thiên Mẹo Dậu có thể bắt đầu từ điểm Bá hội (cũng có thể từ điểm Hội âm), nó đi ra ngoài dọc theo bờ ranh giữa hai mặt Âm và Dương của cơ thể con người, nó đi xuống từ bờ lỗ tai xuống đến vai. Nó đi dọc theo các ngón của bàn tay từng ngón một, rồi theo dọc hông xuống đến dưới một chân để trở lên bên trong chân. Rồi nó lại đi xuống bên trong chân kia, chạy dưới chân kia, trở lên hông. Nó chạy theo các ngón tay từng ngón, cuối cùng trở lại đỉnh đầu hoàn tất một ṿng, đó là ṿng châu thiên Mẹo Dậu. Người ta có thể viết cả một cuốn sách để giải thích về vấn đề nầy, tôi chỉ trong vài lời làm sáng tỏ nó. Tôi cho rằng điều nầy không đáng được xem như là một bí mật thiên cơ. Có người cho rằng nó rất quí báu và sẽ không bàn đến chỉ trừ với những người đệ tử chân chánh của họ. Cho dù tôi đă tiết lộ nó ra, không ai trong quí vị được tập luyện nó bằng cách hướng dẫn ư hoặc điều khiển bằng ư. Nếu quí vị làm như vậy, quí vị là không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sự tu luyện chân chánh lên cao tầng là không không, không có sự hoạt động của ư niệm. Tất cả mọi điều hoàn bị đă được ban cho quí vị. Các điều đó sẽ tự động h́nh thành. Cái bộ máy bên trong đó đang tu luyện quí vị và chúng sẽ tự chuyển khi đến lúc. Một ngày kia, bộ đầu của quí vị sẽ động đậy trong lúc quí vị đang tu luyện. Nếu bộ đầu quay về phía nầy, đó là chúng quay theo chiều nầy; nếu bộ đầu quay về phía kia, đó là chúng quay theo chiều kia. Chúng sẽ quay theo cả hai chiều.

 

Sau khi đại, tiểu châu thiên đă được thông, người ta sẽ gục gật đầu trong lúc ngồi định. Đó là hiện tượng khi năng lượng đi thông qua đó. Chúng ta tập luyện bài Pháp Luân châu thiên pháp cũng y như vậy, chúng ta tập như thế đó. Sự thật nó sẽ tự chuyển khi quí vị không đang luyện tập. Nó măi luôn chuyển. Khi quí vị tập luyện là quí vị đang tăng cường bộ máy đó. Chúng ta không đă có nói rằng Pháp nầy là luyện người tu? Thông thường, quí vị sẽ phát hiện rằng châu thiên của quí vị luôn đang chuyển động. Dù quí vị không đang luyện, cái lớp bên ngoài của bộ máy Khí đó, nó gắn bên ngoài thân của quí vị như một đường mạch to, lôi cuốn cơ thể của quí vị luyện, tất cả đều tự động. Nó cũng có thể chuyển theo chiều ngược lại và liên tiếp chuyển trong hai chiều, từng giây từng phút nó khai thông kinh mạch của quí vị.

 

Vậy khai thông ṿng châu thiên có mục đích ǵ? Khai thông ṿng châu thiên tự nó không phải là mục đích của sự tu luyện. Cho dù ṿng châu thiên của quí vị hoàn toàn được khai thông, tôi nói đó cũng không là ǵ cả. Tiếp tục tu luyện nữa, bằng h́nh thức ṿng châu thiên, người ta nhắm một mạch lôi cuốn tất cả mạch, để rồi cuối cùng khai thông tất cả. Chúng ta đă bắt đầu làm như vậy. Tu luyện liên tục, có người khám phá ra rằng, trong lúc ṿng châu thiên chuyển động, các mạch được nới rộng ra to bằng ngón tay, bên trong rất rộng. V́ năng lượng cũng trở thành rất mạnh, ḍng năng lượng sẽ trở thành rất rộng và sáng sau khi nó được thành h́nh. Điều đó cũng chưa có ǵ đáng kể. Vậy người ta phải tiếp tục tu luyện cho đến bao giờ? Hằng trăm mạch trong cơ thể cần phải được dần dần nới rộng ra và ḍng năng lượng càng lúc càng mạnh hơn và sáng hơn. Cuối cùng, hàng vạn mạch sẽ nối liền với nhau thành một khối, cho đến trạng thái không mạch không huyệt, toàn cơ thể trở thành một khối, đó là mục đích cuối cùng của sự thông kinh mạch. Mục đích của nó là làm cho toàn cơ thể chuyển hóa thành chất năng lượng ở cao tầng.

 

Khi tu luyện đạt đến giai đoạn đó, cơ thể của người nhất thiết đă chuyển hóa thành chất năng lượng ở cao tầng, tức là họ đă đạt đến cấp cao nhất của sự tu luyện thế gian pháp (Shi-Jian-Fa,). Thân xác thịt của họ đă tu luyện đến điểm cao nhất. Lúc bấy giờ họ sẽ được đưa đến một trạng thái khác. Trạng thái ǵ? Công lực của họ đă phát triển đến vô cùng phong phú. Sự tu luyện trên cơ thể của con người thường, nghĩa là trong lúc tu luyện thế gian pháp, sẽ làm cho xuất hiện tất cả các Công năng siêu phàm (tiềm năng) của con người, tất cả đều xuất hiện không trừ một Công năng nào, nhưng phần đông c̣n bị khóa lại đối với những người tu trong xă hội người thường. Hơn nữa, cột trụ Gong (Gongzhu) của họ đă cao lớn lên thật nhiều. Mọi h́nh thức của Công lực đều đă được tăng trưởng nhờ cái Công lực rất mạnh. Tuy nhiên, chúng chỉ có hiệu lực trong không gian nầy của chúng ta, nhưng không có hiệu lực trong những không gian khác, v́ chúng là những huyền năng (Công năng) tu luyện được từ cơ thể xác thịt của con người thường. Nhưng chúng cũng rất phong phú. Trong những không gian khác, cơ thể của họ trong những không gian khác cũng đă thay đổi rất lớn. Cơ thể của họ trong mỗi không gian đều mang những thứ rất phong phú, nh́n thấy rất đáng sợ. Có người có cơ thể đầy những con mắt, tất cả các lỗ chân lông của cơ thể đều là mắt, mắt trong đầy khắp lớp không gian của họ. V́ đây là Công lực của Phật môn, có người có những h́nh thể của Phật hoặc Bồ tát đầy cả cơ thể. Mọi h́nh thức của Công lực đều đă đạt đến vô cùng, hơn nữa, xuất hiện rất nhiều những sanh mệnh.

 

Đến giai đoạn nầy, người ta thấy xuất hiện một trạng thái gọi là Tam hoa tụ đảnh. Đó là một trạng thái rất rơ rệt, một trạng thái rất dễ nhận ra, có thể nh́n thấy được bằng Thiên nhăn mở ở một cấp không cao lắm. Có ba đóa hoa trên đỉnh đầu, một đóa là liên hoa, nhưng không phải như hoa sen ở không gian vật chất của chúng ta. Hai đóa hoa kia cũng là hoa của không gian khác, thật là một quang cảnh siêu phàm. Ba đóa hoa luân chuyển trên đỉnh đầu về cả hai phía, và cũng tự chuyển quanh chúng. Mỗi hoa có một trụ rất to, bề ngang to bằng đóa hoa. Ba trụ to nầy cao thẳng đến trời. Chúng không phải là Trụ Gong, h́nh thức của chúng là như vậy, vô cùng nhiệm mầu. Quí vị nh́n thấy được cũng phải phát sợ. Tu luyện đến lúc nầy, cơ thể của họ rất trắng sạch (bạch tịnh) và làn da cũng mịn màng. Đến điểm nầy, người ta đă đạt đến h́nh thức cao nhất của sự tu luyện Thế-Gian-Pháp. Tuy nhiên, đó chưa phải là điểm cuối cùng. Người ta c̣n cần phải tiếp tục tu luyện và tiến lên nữa.

 

Bước kế tiếp là người ta sẽ bước vào cấp trung gian giữa Thế-Gian-Pháp và Ngoài-Thế-Gian-Pháp, gọi là trạng thái cơ thể trong ngần (tịnh bạch thể hoặc là thủy tinh thể). V́ khi sự tu luyện trên cơ thể xác thịt đạt đến cấp cao nhất của h́nh thức Thế-Gian-Pháp, đó chỉ là cơ thể thịt của con người đă được chuyển hóa đến h́nh thức cao nhất. Khi toàn thể cơ thể thật sự chuyển hóa đến h́nh thức đó, nó hoàn toàn làm bằng chất năng lượng ở cao tầng. Tại sao gọi là cơ thể trong ngần? V́ cơ thể đó đă đạt đến sự trong sạch tuyệt đối ở độ cao nhất. Nh́n bằng Thiên nhăn, người ta sẽ thấy toàn cơ thể đều trong suốt như thủy tinh và không có ǵ bên trong. Trạng thái như vậy sẽ xuất hiện. Nói trắng ra, cơ thể đó đă trở thành một Phật thân. Đó là v́ cơ thể làm bằng chất năng lượng ở cao tầng đă là khác với cơ thể thường của người ta. Khi đến giai đoạn nầy, mọi Công năng và mọi thứ thuật đă xuất hiện trên cơ thể phải được buông bỏ ngay. Chúng sẽ được tàng trữ trong một không gian sâu thẳm v́ chúng từ nay đă trở thành vô ích và vô dụng. Một ngày kia trong tương lai, khi quí vị đă tu luyện thành công, khi nh́n lại phía sau cuộc hành tŕnh đă qua của ḿnh, quí vị có thể lấy chúng ra xem một chút. Lúc bấy giờ chỉ c̣n có hai điều: cột trụ Công (Gongzhu) vẫn c̣n đó và Nguyên nhi (Yuanying) mà quí vị tu luyện được nay đă lớn. Tuy nhiên cả hai đều hiện hữu nơi một không gian rất sâu thẳm mà một người thường với Thiên nhăn mở ở cấp trung không thể nào thấy được. Tất cả những ǵ họ có thể thấy chỉ là người đó có một cơ thể trong ngần.

 

V́ trạng thái cơ thể trong ngần chỉ là một cấp trung gian, nếu tiếp tục tu luyện nữa, người ta sẽ thật sự bước vào sự tu luyện Ngoài-Thế-Gian-Pháp, cũng c̣n được gọi là sự tu luyện trên Phật thân. Toàn cơ thể đều làm bằng Công lực. Lúc bấy giờ, Tâm tính của con người đó đă ổn định. Họ sẽ bắt đầu tu luyện lại và bắt đầu phát triển lại những Công năng. Bấy giờ chúng không c̣n gọi là Công năng nữa mà được gọi là Thần thông của Phật Pháp. Chúng có thể kềm chế khắp mọi không gian với một sức mạnh vô biên. Khi quí vị tiếp tục tu luyện trong tương lai, quí vị sẽ tự biết những cấp cao hơn nữa và làm sao để tu luyện cùng với những h́nh thức của sự tu luyện.

 


[1].     Liên hoa, hà hoa: đều dịch là hoa sen. Chữ liên [] là để chỉ bông sen trong tam hoa tụ đỉnh; c̣n chữ [] là hoa sen b́nh thường.

 


TOP