Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI nhất trí ủng hộ Kháng Thư số 05
của Đại diện văn pḥng Thăng Tiến VN Quốc nội
do luật sư Lê Thị Công Nhân (Hà Nội) đứng tên
và Đại diện văn pḥng Thăng Tiến VN hải ngoại
do các vị Nguyễn Ngọc Hùng, Lư Thanh Trực,
Vũ Duy Toại và Thái Thanh Thuỷ đều ở Đức Quốc đứng tên,
với địa chỉ chung Việt Nam - Đức Quốc ngày 19-2-2007.

Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI cực lực lên án vụ đàn áp trắng trợn, tàn bạo, phi pháp bởi cả trăm công an cộng sản đối với Vị Linh mục Nguyễn Văn Lư và các cộng sự thân tín của Ngài tại Huế đúng vào Tết cổ truyền suốt các ngày từ Mông một Đinh Hợi (17-2-2007) trở đi.

Công an cộng sản đă xông vào pḥng Linh mục Lư, phá tủ, lấy đi tất cả những ǵ có trong đó là điều phạm pháp rất nghiêm trọng.

Phẫn nộ trước những hành vi ngang ngược, bất chấp pháp luật của công an CS, Linh mục Nguyễn Văn Lư tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn từ ngày Mồng hai Tết Đinh Hợi (18-2-2007)

Linh mục Nguyễn Văn Lư là nhà tu hành đáng kính, luôn chủ xướng hoà b́nh đối thoại với Chính Quyền cộng sản nhằm t́m ra một con đường hữu hiệu chấn hưng đất nước, trong đó mọi người đều được hưởng b́nh đẳng nhân quyền và dân quyền,các tôn giáo được tự do hành đạo, các đảng phái được tự do ,b́nh đẳng tham gia xây dựng pháp chế dân chủ đích thực cho đất nước thoát khỏi băi lầy tham nhũng - nội xâm, băng hại chưa từng có.

Những hành vi của công an cộng sản khủng bố Linh mục Nuyễn Văn Lư và các cộng sự của Ngài là sự chà đạp Hiến Pháp VN trên các điều 50, 53 và điều 69,..v.v... Đồng thời cũng là sự coi thường Hiến Chương LHQ , Tuyên Ngôn Thế Giới Nhân Quyền và các Công Pháp Quốc Tế mà Chính Quyền VN đă tham gia kư kết và có trách nhiệm phải tuân thủ.

Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI cương quyết yêu cầu Nhà Nước CHXHCNVN

- phải tôn trọng Hiến Pháp hiện hành,

- phải tôn trọng kỷ cương phép nước,

- chấm dứt ngay vụ đàn áp phi pháp, phi nhân tính đối với Vị Linh mục Nguyễn Văn Lư và các cộng sự của Ngài,

- phải trừng phạt những công an viên phạm pháp kể trên.

Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI trịnh trọng tuyên bố luôn luôn kề vai sát cánh cùng Khối 8406 và Đảng Thăng Tiến VN,cùng tiến bước trên con đường cao cả V́ Tự Do Dân Chủ Hoá Đất Nước.


Hà Nội ngày 22-2-2007
Hoàng Minh Chính
Tổng thư kư Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI